^
Galesia
Pol-me Galesia su-para o taape pepa tisa
Gote-na epe agaa padane ia
Pol nipu aposel kogono aa-rupa mapirisana remaa
Aposel aanu medalomame Pol raapu kone padane-para isimi
Pol-me Pita-na wae yae penaame maopapaasa
Onaa rayome Yesu kone rulalimi-daare go onaanumi oro yaalo epe-rupa piralimi
Pol-me rekena agaa-para kone rulae yae laapo madaa agaa lakesa
Rekena agaame Gote-na pogatu pirape agaa mada namea rubalia
Rekena agaamere niaa Gote piri-para mea polalo pora waata
Kone rulae yaeme niaa Gote-na si wanenu-rupa mapiraalia
Yesuna kogono mada Gote-na si wane pima
Pol-me Galesia onaanu titame omesa
Hagar-para Sera lapona saa agaa
Niaare ode akepaloa pimi onaa-rupa piramina
Holi Spirit-na kone-para abana lo robaa lapona pea
Niaana amenu raba mua nimuna kedaa riamina
Pol-me Yesu Krais-na repena polopea raaname omesa