21
Sarah-me Abraham-na Naki Meda Madiasa
Abiare Adaa Aa-na rana Sarah-repara nipuna sarupa wala pisa, ora mo Adaa Aa nipuna palua sia rupa ora goa pisa. Sarah-me naki pada pirua Abraham-na naki yomagae dina madiaisa, gore ora mo Gote-me madiali sa dina madisa. Abraham-me nipuna Sarah-me madiaisa nakina biri Aisak lo bi ma asa. Aisak nipu yapidi (8) popisa raburi Abraham-me yogane mo Gote-me pipape sarupa ruguta pisa. Abraham nipu mali 100 popenaloa nipuna si Aisak madisa.
Sarah-me lalo: Gote-me ni giri malasa, go rabu onaa rayome page go rema pagoa giri nirapu teme. Nipumi wala lalo: Apimi Abraham-na naki madiawa adu katea sa pae? Goyapare nipuna naki yomagae rana apo madiarude.
Abraham-me Ega-para Ismael Lapo Ratu Rubisa.
Aisak adayoa agina adu adawasa, go rabu adu adawaisa yapinare Abraham-me adaa eta meda iraisa. Goyapare Sarah-me adisapare Ega mo Isip oname Abraham-na madiasa nakimi giri giri lala pirisa, 10 go rabu Sarah-me Abraham para lalo: Apo ona-re pakogono ona yadega si-rapu pane raturuba, go kogono onana si-mi naa oyae rayore na si Aisak rapu mada na rumalipiga.
11 Go agaa-mere Abraham lokeda waru risa, gore nipuna si mada kone mapirasa pulu. 12 Yapare Gote-me nipupara lalo: Neme go naki para apo slav kogono ona lapopara lo-keda ogepu rubape. Goa peaga Sarah-me tea pagape. Apo ma ralali sude rururi gore Aisak mada para sude. 13 Neme mo kogono onana si madare ruru adapu warialua, akoloya nena si yada.
14 Wala riba-rekore Abraham-me eta-para ipa lapo noria pua Ega na pasana mariasa. Goa pua naki agiaya rapasa. Nipu aagiaya pua Besiba su kapune-pare opopawa pua pamudipiasipi.
15 No madisipi ipa diasa-raburi, mo naki repena-re meda-para ma-pirasa. 16 Goa pua ogeda mo-pare nenepu pua pirisa, mo naki omaala adape yada, gimoa pua re lala pirisa.
17 Gote-me mo nakina re lalaina pagesa. Gote-na Ensol-me yaa-para awa Ega yasaa: Ega, akepeada lae? Neme pala naomape, Gote-me nena sina re pagade. 18 Nena naaki pua mua kimi mea ipu. Gore ne madare neme onaa adaapu maralama pena toa.
19 Gorabu Gote-me agina ini rupaina sa rabu nipumi ipa naaku meda adesa. Gore nipumi mo ipa meme mena yogane pe-para norua naki-mi nenalo pua kasa.
20 Gote nipu go naki-rapu pirisa-pulu adayabisa. Nipu mo su kapuni-pare aware yaa-yapa piapena makuae aa aisa. 21 Nipu mo Paran-su kapune pare aisa raburi, nipuna aagi-mi Isip ona meda yoto kasa.
22 Go yapinare Abimelek-para, yadapi aanuna Surube aa Pikol lapome Abraham-para lalo: Gote-re nena oyae meda pulalope-para ne rapu pia. 23 Abiare ni Gote-na ini-agaana goa napalualo lapawa ni-na makirape, o nina nogo-nakinu page, o gonumi madialimide page. Neme ne epea pawadeane epaa-aye adare page, epea paluaga neme ni ora epea pape.
24 Abraham-me lalo: Neme ora palua-sa.
25 Gore Abraham-me nipuna ipa-naaku Abimelek-na Kogono aame misa rabu Abimelek rapu agaa lalapasipi. 26 Gore Abimelek-me lalo: Goa panare apimi panapalo marea-sa. Ni aba nalagiaede pare, wala abia go pogolasatoda.
27 Gore Abraham-me mena sipisipi-para, mena gawa-para, meapua Abimelek pua kasa rabu, nipu lapo upasipi 28 Abraham-me sipisipi mena wai 7 kuta meda-para meamaisa. 29 Go rabu Abimelek-me Abraham gupa agaa-misa: Apo mena sipisipi 7 kuta rado para ainalaere, akolo-pi?
30 Nipumi lalo: Go mena sipisipi neme meainalo pi, goa pali rabu mo ipa-naku neme awesade kone ina.
31 Goa-peada go suri Besiba* Besiba teme-re agaa rogae ipa. teme, akoloya go-pare nipu lapona agaa aba rogaeisipi.
32 Abimelek-para yadapi aanuna aa mudu Pikol lapo nipu Wala Pilistia-nuna Su-para pisipi. 33 Abraham-me Tamariks repena-wai Besiba poaisa. Go pare-re nipumi Adaa Aa-na bi loa lotu Sa, go Gote-re oroyalo kagaa pia-loa. 34 Goa pua Abraham mo Pilistia aanuna Su-para adalupu pa awaisa.

*21:31: Besiba teme-re agaa rogae ipa.