3
Niaana ekere waru surubamina
Gore nina ame baaninu-ya, nimi medalomare tisaa piralua kone aipapulu nasalepape. Dia-ga orope Gote-na agaa maalae onaanuna agaa waru pagoa rumaatalo palia. Goa pua niaa tisaanu pitima aanuri Gote-me niaana kogono adoa ora puri paloa rumaalia. Gore oro yaalo niaa rayome rado rado waea pema. Gore aa medame nipuna agaa teade rabu nipumi nipuna eke suruboa agaa wae nata pea yaalore go aa nipu padane ora epe-rupa pirita pea. Goa pula pea yaalore nipumi nipuna eke waru suruboa nipuna to yogane page waru surubola pea. Gore niaame hos menana agaa-para ope aeneme aditimade rabu niaana koneme sua go hos niaame pora-nia lamua penaatema. Goa pea-ga go oge aeneme hos-na kone rayo surubea. Go page nimimi ipunu ipa madaa pameade ipunu page adoa kone niminaa. Go ipunu-ri ora puri pane adaa yae-ga nipu puri pane adaa po ripu ipulaawa ipa madaa mapopaaya. Goa pea pare mo ipunu-na moropeala piri yaere ora oge yaesi yapare mo ipunu mea pami aa nipumi yada-para polalore gore mo oge moropeape yaere mea moropeta raburi pea. Go page niaana eke yogane-para page oge rugini yapare ekeme to yogane rayo surubea-ga ora to rayona i ekeme padaneme agaa adaapu teme. Ekeme page robaa-para i wae kone mea tea-ga gore repena sulaa nona piane ralia. Go ekere niaana yogane rayona rikiraana aaya-ga nipumi wae agaa kone rayo padane-para epa mea kiritaawa lapaaya. Goa puare nipumi niaana yogane rayo maoyawa raa-mama pea-ga niaana pora pamemanu page gore ora maoyaaya. Go repena sulaana konere wae naakuna repena sulaame nipuna poloa maraaya. Gore raa-para piri mena yapa yaanu-para paaka-para ipa solwara mada pia yaenu page go yaenu rayore aanumi aba makuma pasimi pare agaa pagea. Abia page aanu goa pamina. Goa pea pare aa medame nipuna eke mada namakuma palia. Dia-ga oro yaalo niaana ekeme rekoa wae agaanu talo pea. Goa pea-ga niaame mada nasurubema pare niaana eke madaa ora wae ripana ia. Padane go ekemere niaana Aa Mudu Aapana bi minasaaya pare niaana yagonu-para wae agaa teme. Goa pema pare go onaanuri Gote-me nipuna kone wasupa nona piane warisa. 10 Goa pea pare niaana eke padane-ma mere Gote-na bi minasaatalo page wae agaa talo pema. Gore nina ame baaninu niaame go-rupa kone mada nasalima. 11 Dia-ga ipa naaku-parare epe ipa-para solwara-para padane rabu napiralia. 12 Gore nina ame baaninuri gore repena fik-miri wala repena kama ini mada naepa etalia. Go page repena wainmiri wala repena fik ini mada naepa etalia. Go page ipa solwarare gore wala epe ipa mada naautea. Go page niaame wae agaa-para epe agaa padane agaa-para mada natema.
Epe konere Gote madaa epea
13 Gore nimina rikiraanare aa medame epe kone sua kone waru salia-daare nipumi epe pora pamualiade page nipuna epe kogono paliade page onaanu-para epe kone mea waatea. Goa palia-daare kone makuaawa aakone nasalia. 14 Goa pea pare nimimi onaa medaloma-para udipa kone nasua ero agaa naloa nimina bi naminasaatepape. Dia-ga goa palimi-daare nimimi aakone sua ora agaa gimoa yaa agaa teme. 15 Apo kone go-rupare onaanumi so Gote piri yaa-para namuaeme. Dia-ga ora abana kone sua Satan-me ginaloa peme-pulu su amaa onaanuna kone mogea peme. 16 Goa pua aa medalomame onaa radonu udipa kone sua nimuna bi minasaatalo palimi-daare go kone raapu wae yae rado rado pua epe-rupa napimi. 17 Goa pea pare aa medame epe makuaae kone Gote piri-para mealia-daare nipuna konere gupa ia: Ora aba ripa mupaare so yaa-para mi konere ora epeaaya. Goa pua onaanumi go makuaae kone sua onaa medalomanu raapu waru epe-rupa pawasi piruare pa onaa radonu-para agaa waru pagoa teme. Nimumi epe kone sulalore gore nimumi aba odome waru omoa epe kogonome onaanu raba mulalo peme. Goa pua nimumi onaa rayo madaa kone padane sua namakiralimi. 18 Goa pua niaame epe redepo ne kone padane su piralima-daare niaame onaa medaloma page raba mua epe-rupa mapiralima.