^
Jud
Jud-mi pepa tua rapaasa
Epe agaana iaanu page pimi
Nimu wae yoto mealimi
Nimimi puri waru paloa kone rulaatepape
Gote-para ora pi lamina