2
Niaana bi rabuaniaatepape
Gore nimimi Yesu madaa kone rulaawa nipu raapu pirua puri muaeme kone salo. Gore Yesumi nimi pedo pua raaname omea-pulu nimi epe-rupa pimi kone salo. Gore nimi Holi Spirit raapu epe-rupa pirua kone padane sua pimi kone salo. Nimimiri onaanu medaloma madaa epe kone sua odome omeme kone salo. Goa peme-daare nimi rayome ora kone padane sua pedo pu raana omape kone rumaatepape. Goa pua nimina pu robaa-para kone padane su piralepape. Goa palimiri ni ora raaname waru omalua. Nimina bipa nimina bi minasaape kogono napipape. Go page nimimi ni ora adaa aa pi kone sua kogono napipape. Dia nimimi onaanuna ini agaana pawa epe-rupa pua piralepape. Gore onaa medalomame pa onaa rabuaniaawa ni ora epe aa pi kone nasalepape. Nimina koneme oyae rayo nasurubalepape. Dia, pare nimimi onaa radonu madaa kone sua nimuna oyaenu page surubatepape.
Krais nipuna bi rabuaniaasa rabu Gote-me nipuna bi minasaasa
Nimimiri Yesu Krais-na kone padane mua go-rupa moge ratalepape: Nipu ora Gote ria pirisa. Go pirisa pare nipumi ora Gote-rupa piruaayo kone puri palo naisa. Dia nipuna bipa nipumi go kone gimoare Nipumi pa kogono naaki-rupa pirisa. Goa pua nipu aa nona piane pirua niaana yogane nona piane aawa pirisa. Nipuna raaname nipu rabuaniaawa nipu Gote-na agaa pagoa go pora ratisa. Goa pua nipu repena polopea madaa omesa. Goa pisa-pulu Gote-me nipuna bi minasaawa sana ora so madaa-nane surubape go-rupa mapiraaya. Goa pua Gote-me nipu surube aa mapiraasa-daa nipuna bimiri ora bi rayo rabuaniaaya. 10 Nipumi go bi Yesu minasaa-pulu yaa-para piri onaanu page su amaa piri onaanu page no-nane piri onaanu page onaa rayomere rumu koba pua Yesuna bi minasaalimi. 11 Goa puare onaa rayome Yesu Krais ora Aa Mudu teme. Goa puare niaana Aapa Gote-na biri ora so madaa-nane minasaalimina.
Niaare onaanuna rikiraana paa-rupa piramina
12 Goa pea-ga nina epe adami onaanu pagalepa. Nimiri oro yaalo abade niaa raapu pirua nina agaa pagesimide-rupa abia page pagalepape. Abia ni go su adaalu-para pi rabu page waru pagalepape. Gote-me nimi oro yaalo kagaa piraama laama pope kone guaaya. Goa pea-ga abia pa aloma pua kogono waru pipape. Goa puare nimi oro yaalo epe-rupa pirape kone mealimi. 13 Gote-mere oro yaalo nimina robaa-para nipuna kone inalo kogono pea. Goa pea-ga nimimi nipuna pora waru kuralepape.
14 Kogono rayo nimimi pulalo palimiri ratu yawe kone raapu napipape. 15-16 Goa palimiri nimi epe-rupa pirua ora Gote-na si wane-rupa piralimi. Go rabu nimimi wae yaenu madaa kone nasalepape. Dia, pare ora epe kone samina. Nimiri go su amaa wae-rupa pirua pupitagi nape onaana rikiraana pirua Gote-na oro yaalo epe-rupa mapiraape agaa laketapape. Goa laketeme rabu nimi ora so yaa-para uba kedo nona piane piralimi rabu nimumi nimina epe paa adalimi. Goa pua Yesu nipu wala epaliade yapi di raburi neme nimi madaa pedo palua. Go raburi neme nimi madaa kogono abade pisudere ora pa amaa napisude-pulu adalua.
17 Nimimi Gote madaa kone rulatalo palimi-daare ni mada omaluame pi tapape. Nimimi kone rulae onaare Gote piri-para epe miru irua ora pi temede-rupa mada peme. Gore gupa omaluare neme nimi madaa yaapi koyaata pe yaalore nena yaapimi raaname omoa nimi raapu page go raaname omape kone gulalo rumaayo. 18 Goa pua nimimi raaname omalimi rabu neme page kone epe mealua.
Pol-me Timoti penaalo agaa lakesa
19 Gore neme Aa Mudu Yesu madaa kone rulaawa nimi piri-para Timoti mea rapalua. Nipu ipuare gore nimina remaa lagialia rabu nina robaa-para puri mapalaalia. 20 Timoti padane-mare saana pu robaa kone padane-rupa sua nimi raba mulalo pipa. 21 Go-para piri onaa medalomamere nimuna oyae rado rado pa amaa peme. Go peme-pulu nimumi Yesu Krais-na kogono napeme. 22 Goa peme pare nimimi Timoti-ri ora epe kogono pisa-daa ademe. Saa aaraala-rupa pirua epe agaa madaa kogono pepa. 23 Gore oyae rayo akea pua palima ya? Neme aba waru ado kiritalua. Goa pua neme nipu nimi piri-para aipapulu mea rapalua. 24 Goa puare Aa Mudumi ni pora mea waatea rabu ogesi-daa pirua ni page nimi piri-para epalua.
Pol-me Epafroditus agaa lakesa
25 Nina konere niaana ame Epafroditus nimi piri-para page mea rapalua kone salo. Gore nimimi nipu penaasimi rabu ora kone padane sua kogono pua iaanu-para ora puri paloa raba muaaya. 26 Nipuna konere nimi adawe kone sua pu o ta. Gore nimimi nipu yaina omea remaa aba pagamede-pulu nipuna kone-para kedaa pea. 27 Ora abade nipu yaina omesa rabu pode ini adupisa pare Gote-me nipu madaa odo omesa. Goa pisa pare Gote-me nipu padane madaa naodo omesa. Dia, pare ni page odo omesa. Gore nipu omola pisa yaalore ni kedaa waru rita pisu. 28 Goa pea-ga nimimi nipu wala adaliminalo mea rapalua kone salo. Go rabu nimimi raaname omalima rabu nina kedaa page dia yalia. 29 Goa pea-ga nimimi nipu adalimi rabu raaname waru omalepape. Nipuri ora Aa Mudu-na ame-rupa pia-ga ki waru katapape. Nimimi go piane aana biri minasaatepape. 30 Nipumi Krais-na kogono pua ni madaa ora pode ini adupisa. Nimi raba mulalo niaana kogono madaa pu kiritalo.