19
Babilon adaare tisa rabu pedo pisimi
Goa pua wala orope neme puri pane agaa meda pagesu. Go agaare so yaa-para piri onaa adaapumi Gote-na bi gupa minasaa laasimi: Niaame Gote-na bi minasaamina. Niaana Gote nipu padane-mame oro yaalo kagaa pirape kone wasupa-para nipuna epe paana puri niaa guaaya. Goa pua nipu ora puri pane aa piruaaya. Gote nipuna koso lape agaare ora waru loa epe redepo ne kone ya-pulu yoto mea rumaalia. Goa pua Gote-me paake aa rume onana wae yoto rumaa kasa. Go oname Gote-na kogono onaanu tu maomasa-pulu nipuna go wae yaena yoto kasa.
Goa pua yaa-para aae onaanumi gupa yaasimi: aapa Gote nipuna bi mada minasaamina simi. Gore repena sulaame mo adaa adaare irabasa rabu nipuna miru so yaa-para oro adaalupu puaa-mama pisa. Go agaa lo kiritainalo mo kone makuaae aa mudu 24-para mo pa piri oyae ipa maala-para nimu rayome rumu koba pua pirisimi. Go rabu nimu page aa mudunumi page Gote nipuna siaa king madaa pirina beten lo pirisimi. Goa pua nimumi gupa simi: Ora ria yaade. Niaame Gote-na bi minasaamina simi. Go rabu Gote-na aa mudu piri king siaa-para agaa meda gupa ipisa: Gote-na kogono onaanu-para onaa rayome Gote paala omeme-nupara onaa naraanu-para aa mudunu-para nimi rayome Gote-na bi minasaatepape sa.
Sipsip sina ona rumaatalo pisa rabu eta adaa irisa
Go rabu adaa onaanu kiritaba pirua agaa meda gupa lo pirisimi-daa pagesu. Go lalaasimi agaare adaa ipa o lalae nona pisa. Go agaare so yaa-para kululu tade-rupa simi. Go agaa simi rabu nimumi gupa simi: Gote-na bi minasaamina. Aa Murdu-ri niaana puri pane Gote-ga abia nipu ora aa mudu pirina simi. Goa pea-ga niaame epe kone waru sua raaname waru omamina. Nipu epe puri ia-ga nipuna bi minasaamina. Gore sipsip* Sipsip menasi ona rumaatalo pisa aere Krais Yesu-para ta. Krais nipuna rumaape onare go su aama pimi onaanu-para sa. Krais nipu su aama wala epaliare nipuna onaanu epa rumaawa epe su adaa-para mea palia. Oro yalo yalo piruape su yaade. mena sina ona rumaape yapi diri aba rudu ta-ga nipuna onare epepe mamina managola sua pia. Gore Gote-me e laade-ga go oname ora epe yaako pi mamina mua nipuna to mada mea maraasimi. Go epe mamina-re Gote-na ruru pirua onaanumi epe kogono pasimide-pulu go mamina nona piane yamesimi.
Goa pua ensel-me ni-para gupa lagisa: Go agaa pepa madaa waru tu sape sa. Sipsip mena sina ona rumaawa eta yawae di rabu Gote-me onaa medalomanu yaaloa eta nola ipulupa tea-ga nimumi raaname omalimina. Goa loa nipumi ni wala gupa lagisa: Go agaare Gote nipuna ora agaa lagialo sa. 10 Go rabu niri ensel-na aa kibu-nane rumu koba pua neme nipu madaa beten toame pisu. Goa pisu pare nipumi ni gupa lagisa: Neme ni-para goa napape sa. Niri nena kogono naaki pi. Goa pea-ga nena amenu raapu kogono pide. Gore onaa rayome Yesu penaame mea waasa-daa ora agaa waru pageme onaanu raapu kogono page pide. Goa pea-ga nina bi naminasaina Gote-na bi padane minasaape lo lagisa.
Aa meda yaako pi hos mena masaana pirisa
11 Gore neme yaa-para adesu rabu yaa pora gaape loboa hos mena yaako pi meda ipisa-daa adesu. Go hos madaa pirisa aana biri Kone Rulape-para Ora Agaa Ne Aa gupa teme. Go aare nipuna koso lape kogono epe-rupa rumaawa nipumi epe kone agu sua yada go-rupa pea. 12 Nipuna ini laapore repena sulaa-rupa roa nipuna aalu raguna adaapu adipisa. Goa pua nipuna yogane madaare bi meda tu saabaasa. Goa pisa pare nipu agu raapome go bina re makuaaya. 13 Goa pua nipuna maarae adaalu mamina-re yaapimi radepesa. Gore nipuna biri Gote-na Ora Agaana Re teme. 14 Gore so yaa-para piri yada pape aa rado radonu nimuna yaako pi hos madaa pirua nimumi go aa ratamea pisimi. Goa pua nimuna to madaare ora epe lapalape yaako pi maraawa ora lepo lepo pi yae maraasimi. 15 Gore mo aa-na agaa-parare eke waru ae rai kutu pelatabisa. Go rai kutumi su rado rado-para piri onaa rayo rabuaniaalia. Goa palia raburi nipumi puri pane aene rimaapu ripinua nipumi onaanu rayo waru surubalia. Goa pua nipumi wain ini igipini yae-para nipuna wain inina ipa rabuaniaalia-rupare puri pane Gote-na ratu yawe kone mea katea. 16 Gore nipuna adaalu maarae mamina page nipuna palaa madaa page bi gupa tu saabaasa: Go aare Aa Mudu rayona Aa Mudu page Aa Mudu rayonme Aa Mudu yaade. Go-rupa tu saabaasa.
17 Goa pua ensel meda naare ini-para reka aaina adesu. Gore nipumi so yaa madaa pamuala aasaaya pare puri palo yaaloa gupa yaasa: Nimiri Gote-na ogere waima yaaloa nalimina epa kiritatepa. 18 Gore aa mudununa yogane midinu epa nalimina. Go yoganere soldia aanu-para nimuna surubape aa mudunu-para hos mena-para nimuna masaana pirape aanu-para ora onaa rayona yogane midinu epa nalimina. Goa pua kogonome adini aanu page pa piruae aanu page onaa naraanu page aa mudunu page go rayome yogane midinu epa nalimina sa.
19 Go rabu neme mo raa kira aune yae-para go su amaa piri aa mudunu-para nimuna soldia aanu-para nimu rayo epa kiritabaina adesu. Gore nimumi go hos mena madaa pirapalae ipisade aa raapu yada pulalo pisimi. Goa pua nimumi nipuna yada pape aanu raapu yada pinalo pisimi. 20 Goa pisa pare nipumi raa kira aune yae-para makirae gote-na agaa lakene aanu rayo kalabus ada-para mapataasimi. Goa makirae gote-na agaa lakene aamere mo raa-para piri yaena ini agaa madaa napiaa kogono adaapu pisa. Go puri pane kogonomere mo raa-para piri yaena yope palaasa adesimi onaa rayo makirasa. Go page nipumi repename warini piksa adoa beten simide onaa page makirasa. Go rabu mo raa-para piri yae-para makirae agaa lakene aa mo adaa naaku-para mea rubisimi. Go-parare radaa pi repena sulaa-para bisululu rapalae repena egaa waru rala aaya. 21 Goa pua hos mena madaa piri aame nipuna agaa-para opatabea rai kutumi kira aune yae-para makirae aa lapona soldia aanu tu maomasa. Goa pisa rabu yaa adaapu biyaa ipua go aanuna ro epa nabisa rabu nimuna robaa rulatabesa.

*19:7: Sipsip menasi ona rumaatalo pisa aere Krais Yesu-para ta. Krais nipuna rumaape onare go su aama pimi onaanu-para sa. Krais nipu su aama wala epaliare nipuna onaanu epa rumaawa epe su adaa-para mea palia. Oro yalo yalo piruape su yaade.