3
Niaa epe kone sua piruamina
Gore surube onaa rayome gavman-na agaa-para aa muduna agaa-para pagoa pora ratalepape loa nimuna kone maredepo yaina agaa mana lakelape. Goa pua nimumi epe kogono rayo pala pirinalo waru lakelape. Nimumi onaa meda madaa pa wae agaa natapape lo lakelape. Goa pua nimu pawa epe-rupa pirua epe konere oro yaalo onaa rayo-para salepape lo lakelape.
Gore abade page niaame maeyae kone sua agaa rasua wae-rupa pirisima. Goa pua niaamere kone wae rado rado isima rabu niaame wae yaenu madaa robaa-para raaname ome kone isimade. Goa pua niaame abade aanu medaloma mada wae kone sua nimuna oyaenu madaa oro yaalo epame omo pirisima. Goa pua aa medalomame niaa-para iaa aulasimi rabu niaame go wae kone abutalore nimu-para page iaa aula pirisima.
Goa pisima pare niaa Raba meape Gote-me niaa-para epe kone su pedo pu raaname omesa. Goa pua nipumi niaa oro yaalo kagaa mapiraape kone gisa. Goa pisare niaame nipuna epe kogono pisima-daa napisa. Dia, pare nipumi niaa odome omoa niaa oro yaalo kagaa piraama laama popena pisa. Goa pisa rabu nipuna Holi Spirit-na purimi niaa kagaa nogo naaki-rupa mapiraasa. Gore niaana Raba Mi Aa Yesu Krais-me kogono pisa-daare Gote-me Holi Spirit-na puri rayo niaa madaa mea epenasa. Nipuna epe raba meape kone gisa rabu nipumi niaa epe redepo ne onaanu mapiraasa. Goa puare niaame mo oro yaalo kagaa pirape epe kone mua abia page niaame go kone madaa ado piramina. Go agaare ora agaa ria yaade.
Nina konemere go agaa neme puri paloa lakelaina kone salo. Goa pua onaanu medalomame Gote madaa puri paloa kone rulalimiri gore nimi epe kogono palimina. Goa pea pare kuma napi agaa-para nimi madini akuana di-para arere pua ne agaa-para rekena agaa madaa ape ne agaa-parare go rayore ora gimape. Gore niaame adema rabu mo agaamere niaa epe pora ratapena-daa naraba mea.
10 Gore aa medame Yesuna ruru onaanu marugulala palia-daare neme puri pane agaa mana rana padane page rana laapo page lakelape. Goa pali pare nena agaa napagalimi-daare gore neme nimu gimape. 11 Gore neme makuaape go-rupa aare nipuna wae yaeme nipuna kone ora maoyaaya. Goa pua nipumi wae yae pea rabu go wae yaeme nipu wae aa penaame waatea.
Agaa medaloma lakesa
12 Gore orope Artemas-para Tikikus laapo ne piri-para epenatoa-daare ne aipapulu go Nikopolis su-para epope. Go su-parare wae upame omape yapi Di-na go su-para epalia-ga abi epope. 13 Neme go rekena agaa tisaa aa Senas raba meape. Apolos page raba meape. Neme nipu pora pamina oyaenu page raba meape.
14 Go page neme niaana onaa rurunuri oro yaalo epe kogono paminalo mogeape. Goa puare onaa medaloma oyaenu ora dia yaliare raba minalo lakelape. Goa pua nimi pa ki aa esepene onaanu napiraliminalo lakelape.
15 Onaa rayo ni raapu padane-para pima onaamere epe-rupa piralepe lo agaa wai lo o taaema. Gore niaana adami onaanu pirua kone rulaemede onaanuri epe-rupa piralepape lo lakelape.
Gote-na epe raba meape kone nimi rayo raapu ina.