Hebiraio
1
Anutunéŋ Yesuac kuaya mema nénézéyec.
Becaru Anutunéŋ kua meme ic ionac murunec, hatac sasala ʒéma haka hénia héniaiguc yanda hécnina énézéaŋec. Waŋu Anutu iminéŋ mia nalé hicŋima hayec yomuac tetecgiaiguc Naŋawac murunec neŋaŋ ackuaʒéc nénézéyec. Waŋu inéŋ Naŋa imi iwawai momac yanda mératéc memac niŋac kumuyec. Waŋu naŋa inéŋnec mia baec kurumeŋ iwawai mocʒoŋ ʒéyu hicŋidarec. Naŋa imi mia Anutuac edamuyawac ʒilaloŋa ʒéma iwac kekecyawac tanera kéréndéŋ wanʒac. Waŋu eŋeya ackuaʒéc kuhaguc iminéŋ baec kurumeŋac iwawai mocʒoŋ naŋgéma képésicnina ʒuacʒuac ai imi medacma ou eŋeŋa kekera Miŋ Kewu iwac héiyaiguc emma tarecac tacʒac. Waŋu qac buŋaya hiabia soroc mératéc meyec imi kua meme uŋa ionac qacgina ogicogira wanʒac, hénia imuac niŋ imuac séciguc kua meme uŋa onogicma eŋeŋa kecanʒac.
Yesu imi kua meme uŋa onogicma eŋeŋa wanʒac.
Anutunéŋ kua meme uŋa sucgina igucnec mérac méŋ yomuhuc ézéyec? Gi nuac Naŋna; Ni deguc gi mihicŋigénʒua. Waŋu muŋguc mérac méŋ yomuhuc ézéyec? Ni iwac maŋgoc wammiwa, inéŋ nuac naŋna wammac. Waŋu inéŋ méréc merac Naŋa imi wagicma baeciguc muŋguc liliŋgéma hamac nalé imuaru Anutuac kua meme uŋahéra mocʒoŋ yanda eneŋ i mepésimimu ʒéyec. Waŋu kua meme uŋa onac mia yomuhuc ʒéyec; Inéŋ kua meme uŋahéra énézéyu luhuc ésécnec wammu. Waŋu weleŋ qeqehéra énézéyu geric bélaŋa wammu. Néŋ Naŋawac mia yomuhuc ʒéyec; Anutu, guac tatacga edamuyaguc imi nalé tetecgia qahac hemac. Waŋu kekec solaŋanéŋ guac héŋgaleŋ ama areŋa yandagawac ic kewu tacya wanʒac. Gi imi héna solaŋawac wamma héna biriawac méʒéga tianʒac; Imuac mia Anutu, guac Anutuganéŋ ségiségi wamma halécnéŋ météré gémma alahécga onogicma mema yacgéŋec. 10 Waŋu, kaiwe nalé imuac hénihéniaiguc, Miŋ Kewunina, geŋ mia baecac qambaŋa haima kurumeŋ acguc mena guac méra kiwiga wanʒac; 11 Waŋu iwawai imi mocʒoŋ qahac wammu, néŋ Miŋ Kewunina, gi imi hémbénaŋa kecbésémaŋ. Iwawai tosara imi séwi usu ésécnec bobogima tegicdacmu. 12 Waŋu iwawai tosara imi séwi usu ésécnec hainetec wambésémaŋ. Waŋu imuhucya imi maleku ésécnec melemma méiméiya wammu, néŋ gi imi nalé séc imuhucyanec kecna, naléga imi tetecgia qahac hema emma hemac. 13 Waŋu néma naléiguc kua meme uŋa ionarunec méŋac méŋ yomuhuc ʒéyec? Geŋ nuac héinaiguc tacnanec neŋ haʒéchécga onopocba héna titiga wandacmu. 14 Kua meme uŋa imi mocʒoŋ weleŋ qeqeac uŋa, képésic igucnec metecgé énécmiyu kekec hémbénaŋa memuac hezac ionac weleŋ qenénécmimu niŋac méli énécmimia.