9
Au na agitaana, ati kwalana ta gomi na Palagu gena talima veagara moni gowareware-venirana kilara au na mapana kilagira. Kwalana gomi gemi ririwa pio veakavara vegata nogotiwato gauna ripaku, pe voia Makedonia talimara wailarai maki gomi aveagi-agimito. Au na ira avaikilarato, natiwato, gomi Akaiai gotaluna talimami, walagani rigolona na vegata pene vogomai etoma gokala-maavuto pio veni ulanana. Gomi na taunilimalima pio veakavara tugamagi vekwalavina gokalaana kilana gekamonagiato, ne Makedonia talimara reketa geririwa-rakavato, ira maki pia veveakava vegata negetiwato. A au na ewalakavara atugu-watirana ganina taunatauna, pia ripa, ai na gaveagi-agimina kilara ati kilakila kovagoraimo. Gaurai au aririwana, gomi gemi wareware monira pio koko-maavura voupe pio vealo-tago, au na ira avaikila-vega-riparato gelegelenai. Ati nama Makedonia talimara reketa au ria naga watina, ne gomi pia gitami, ati ai na gaveagi-agimina vetainai pia rawalimi, gomi gemi wareware monira ati koko-maavu. Gomi ati pana kilagimi, na ai paia nugarage-rakava, kwalana ai gomi gemi ai gavetugamagi-veraramani-kamuna gaurai. Vovetaina gaurai au patugamagi, ewalakavara ea namana ana nogira, pe pia wati-kune; pe gomi gemi ulamagi warewarena monira, gokilagi-maavurato monira pia vaikilami, pio koko-maavura voupe, ai pio alo-tagomai. Ne ai paia kwara aonai, gemi ulamagi warewarena monira kala maavu. Voanana pene vega-matagaia gomi maulamagimi na ira govenirana, a ati aomi ati vererera na gowarewarena.
Pene varo vogo talimana
Ekila akilagiana kilana pio tugamagi-tagoa: Uve ati vogo pene varo talimana, kuakuai maki ganigani ati vogo pene kuara. A uve vogovagi pene varo talimana, kuakuai maki ganigani vogo galagala vagi pene kuara. Talima ta aonai evega-taunataunaana gelegelenai pene veni. A ati maaovoaovonai pene veni, pa ati taunilimalima gekilana pia tao vegata negetina gaurai pia veni. Kwalana aona ilu e mavererena evenina talimana Palagu na eulamagiana. Palagu gena vega-nama iwavagina gomi atami ai pene taoa. Ne voanana toma mapararai gemi ririwa gaura maparara pio rawalira, e ati goririwarana gauramo, na magau reketa maki. E voanana inagulu namara maki kamu iwa vavagi pio kalara. Puka Veaga aonai ekilana vetaina,
“Palagu na gena wareware lealea talimara kamu galagala vagi evenirana,
gena kala rorirori pene mia-vanagivanagi.”
10 Palagu na ganigani uvera araga kala talimara evenirana pia varora ulanana, e taunilimalima ganigani evenirana pia ganira ulanana. EPalagu kwapuna genana gemi ganigani uvera govarorato gaura pene vega-vogo tenutenura, e gemi kala namara vuavuara pia vogo tenutenu. 11 Raupara mapararai gomi pene vega-rinagami, voanana aomi kwapunai e maveulamagimi na wareware maparara pio veni. Ne ai gemana pio tugura warewarera taunilimalima na pia rawalira genai, maparara na Palagu pia tanikiu-venia. 12 Kwalana einagulu gomi na gokalaana gauna, ati Palagu gena taunilimalima veagarana geririwara na gauramo govenirana, na gomi gemi wareware pakurai, taunilimalima vogona Palagu getanikiu-iwavagiana. 13 Kwalana etaunilimalima goveakavarana inagulura, eanana gomi gemi kala namara pia vega-matagai-namanamara. Taunilimalima pia ripa, gomi na Vali Namana ati murumi kovagoranamo gokilagiana, na gokwalanaana maki. E gomi gemi rinaga e moni maki maveulamagimi na ira e taunilimalima maparara ria goware-parapararana pia gitara. Ekala namara vetairai taunilimalima na Palagu pia veagi-agia. 14 Ne ira na gomi pia tugamagi-kamumi, atami ai pia rapali. Vovetaina pia kala ganina, Palagu gena vega-nama iwavagina gomi atami ai emiana pakunai. 15 Palagu ita tanikiu-venia, kwalana ia gena wareware kamu iwavagina ita evenirato gaurai.