6
Náut sungi itná hinelák wawu páliná watanan yon ihinelák
Yanuknukna, nuk sáni káman dá kandák tán wáina táek ingga narángga hálendu sán ni Iruk Káungá yá sángorán átaráng sándá yolopon kungga inángga kut tu watá kandák rina táuk wa táng tolinek. Wáina tángtáng gu sáni wu kándáng gon háleng rákit tángga átkuineráng, sáni kung ingirungingi wáina háranyon hanirot. Kámá háláng imán imán tángga márapmá sáni wa suwineráng. Kálu wáina isutneráng watá ku Jesu Son Iháhá yan kálu rina átak wa tát kándáng háleinek. Kulá ámna káman du kutná muná, enendu málámbá nawu kutna árená ingga narángga átninggim, wawu nanaráná watá málám ingirunginggim. Ámna náráwa káman káman dá málámbán átkukuná rina wa kangga narán álo hálendu wata herongená táinek. Watá málámbán átkuku watyot táng kámá yan átkuku yot tingga ma káindak, náuta álo kámá ku ámna káman káman dá málámbán átkuku wata narángga pinná tángga átkuinek.
Ámna káman niyá Ánutu yan me wa sánáng tolin du sándá kutná kutná sáni álosim wa kátu horengga iháng niyá sánáng tolinek wa imineráng.
Ámna káman dá málámbon ingirungingga no Ánutu álo ingirunginet ingga nariwon. Wáina kámá ma tátáyan. Náut sungi itná hinek wawu máriya wu páliná watanan yon ihinek. Niyá pahán kakngá ya heronge naráng mángga watán ket tárák wáik táinek wawu pahán kakngá watá páliná wáik táng tunggap táng mán máriya wáik hálengga muná kuinek. Iná niyá Iruk Káungá ya heronge naráng mángga watán ket tárák álosim wa táinek wawu Iruk Káungá watá páliná álosim táng tunggap táng mán máriya átkuku sásáliná muná wa táinek. Wáina wata ku ket tárák álosim wa tángga kungga átang háláng haha ma táindaráng. Nándá ket tárák álosim wa tátáya háláng haha ma táindámán hálendu Ánutu yá rám tiuk wahára wu páliná álosim wa ihinemán. 10 Wáina wata ku rám rina hára ket tárák álosim wa kámá ya táng yámámáyan hálen kangga ku wahára táinemán. Ámna náráwa kámuk ka ket tárák álosim táng yáminemán, iná ámna náráwa Táwi ya naráng háting mángga átaráng wawu hun káman ina átamán, wáina wata ku wa kálak hánám bu wáina táng yáminemán.
Pol yá Jesu yan maripong ga heronge naruk
11 Me kátu kimo náwu no nayon uyingga átat. Ná kaniráng, no kolem maming táwi kálu mena ná uyingga átat.
12 Ámna niyá kep sáni marineráng ingga táup sánánggoeráng wawu wáina tángga ku Juda ámna ya rahán yáni hára kut náni árená hálengga átnin ingga wata wáina tánggoeráng. Jesu Son Iháhá yan maripong wata naráng háting mánggoeráng ing mengga náháng wáik tánirot ingga narángga ku wáina tánggoeráng wa. 13 Ámna kámá kep yáni há maruráng watá meng rákit me yáni wa kándáng ma isutnándaráng. Enendu sándá kep sáni marineráng ingga sánángga ku sán sut sáni hára rina táineráng wata ingga kut táwi ihineráng wata tánggoeráng. 14 Iná no ku naya kutna me ni kámá káman da kutná ma táng hip táindát, ináku Táwi náni Jesu Son Iháhá yá maripong hára kámutuk, wata tángga ku no wata kutná wa rewe táng hip táinet. Jesu yá maripong hára yáup táuk watá ku káwak nátán kálu rina rina watá nák nanarána káin há sálikngek hálek, me no nawu maripong hára há kámutut ina hálek, wata ku káwak kán kálu rina rina wa ma isutnándát. 15 Kep mamará me muná wawu rina kámá ma hálek. Iná Ánutu málámbá tán nándu ámna náráwa mirak háliumán watá ku kutná táwi hálek. 16 Ánutu yá málámbán ukuro me pahán láláp wa san niyá me wa narángga isutang átaráng watyot átnek, ámna náráwa wa, wawu Ánutu yan ámna náráwa hánám bu wa.
17 Ámna yá nuturáng ga sutna káin párángna yá há átaráng, kámá yá párángna wa kangga nák ku Jesu yan yáup ámna páliná ingga nareráng. Wáina wata ku rám nahára átang kuinek hára ámna káman dá nák pahán márapmá son ma namindak.
18 Yanuknukna, Táwi náni Jesu Son Iháhá yá pahán sámángga iruk sáni káman káman watyot átnek. Wa pálipuk.