6
Anadii Ma Yecha Kiya Tawa Boboyen Ii Na Kiyaba Ta
Yaka kumwoy, ma por rii kapasek boboy pochin otiiney, ma ye henyey, ma Spiritek tawey, kwo riina na nagwa nagwa kiyatayechinyak, rii sa hehar i sii. Eshar eshar na otiichicha. Kwo na mayama ow poy sii ta. Iipa Gaba rii kwona otii otii hekiita. Anadii ma yecha kiya tawa boboyen kwo eena na kiyatayechi kiyaba ta. Eecha otii taney, kwo Kraist riiti lon sumowu takiita. Ma por rii kubuchey ma taney, rii riiti hin mayama harapa ma hiki taney, rii eeta mayama woshepii tawa ma. Ma ye yecha otii tawa boboyen saniga saniga na henyak, ye sa yechi yoban eena hehar keyibo ta. Yo kepi taney, ye sa yechi inyaka kwoya hiki ta. Opoche kwo akar ma yechi yoka eecha keyibotanakech. Eeta kepi ma por rii sa keena riiti boboyen kiya ta.
Worek, kata ma rii God riita majin meeji tawey, rii sa riiti tisa riina riiti ya riiti boboy saga sa riina kiyapo ta.
Kwo iipa God riina kwoti inyakak woshepii takiita. Ma por rii God riina woshepiikasakech. Ma por rii eeta aboboyen chichaney, riipa way eeta aboboyeban eena yakiita. Ma yechi inyaka eechaba tawa: ma por riipa riita mashi hiki tar boboyen chinyey, riipa ha tawa boboy sagan riipa eena yakiita. Riipa Spiritek ottichichawa boboyen chinyey, riipa sokwa eechaba eechaba takiita. Eena nota kepi otii tawa nobon opoche nomoyatanakech. Nota maba nomoyanan siiney, komas nota hadabas boboy saga kepin yakiita. 10 Wowak, nota anadii man kiyatay tana nedii yanak, nota napa otii. Eyey ma yenya napa otii. Kristen ma taney, yenya ii napa hehar kiyatay ta.
Kraist Riiti Men Pol Riita Eena Kwoya Hiki Tar
11 Kwota na he: diita keyi tawa boboyen ada eeji tapak kwona harapa keyichirin! 12 Ma kaw ye kwoti maba sapin dagiiken eena harapa bato. Kapo boyewak yecha eecha otiito? Yecha harapa hin anadii ma yechi misomak habaken eena otiito. Yecha Kraist riiti me majin sawonan akiito: akar ma yecha yenya kikir poyenakech eena eecha otiito. 13 Maba sapi dagii tawa ma ye lo majin sumowukasakech. Kwoti sapin dagiinak, yechi hi iika harapa siiken eena dagiiken gegiyato. 14 Wowak, Jisas Kraist riin mek ji harek, worek, ada diita boboyen kwoya hikichi yesokwa taken gegiyato. Jisas Kraist riina jir me nobok ada har. Harek, ada hecho diita nosap eeta kubuchey boboy siir. Diita nosap ma ye ana hechawey, ye eecha hikitu ada kubuchey boboy siibato. 15 Sapi dagii tawa boboy sii kubuchey boboy. Sapi dagiinan biish tawa boboy sii eecha eeta kubuchey boboy. Harapa boboy siiken diitata: God riita ottichichawak, ma ye akar mabaga eecha sokwato. 16 Kata ma ye eena way eecha hikichiniga sumowutaweyn, God riita yenya sa rukusii ta. Wowak, ye sa eshar ta. God riiti eyey ma siiken, Isrel ma, yenya sa eshar taba ta.
17 Ada hamawa majin bako, ma kwo ana maji kawka bakasakech. Ma ye ana piri eeji maba diita sabaka tawey, sii eena mukuchichu ada eeta Jisas Kraist riiti wakasa ma.
18 Yaka kumwoy, Harapa Jisas Kraist riita rukusii tawa boboy sii sa kwotaka eecha ta.