5
Kembugât narâk kek mâte upap.
Bukurâpnâ, narâkŋaŋgât den zo wangât doŋbep kulemgum ziŋgânat? Ziiŋak itâ nâŋgâme, “Mân nâŋgâm ândine kâsâziŋ ŋâtigân game yatik Kembugât narâk patâ zo mân nâŋgindâ âsagibap.” Oi a zen âlip lumbeŋan ândinat sâne narâk zorenâk tâmbetagoagoŋ zo muyageziŋgâbap. Ambân kâmboŋoot ŋâi, zâk katep âsaâsagiŋ narâkŋâ mân nâŋgi âsagibap, zo yatâ âsagibap. A aksik zeŋgâren zo yatâ muyagibap. Zen ko ŋâtâtigân mân ândime. Zorat zen narâk zo âsagibabân kâsa ziŋâ game yatâ gâi mân kwakmak upi. Zen âsakŋâ sot maagât kâmut op ândie. Zen ŋâtik sot ŋâtâtikkât kâmut buŋâ.
Narâk mân nâŋgengât um gwâlâ op nebân ândinat.
Zorat a nâmbutŋâ ziŋ uman zine zen zo yatik mân zimbi. Nen galem oraŋgâm um wâgân ândinat. Um gulip mân utnat. Uman zânze, zen ŋâtik uman zime. Too kâtik nem um gulip upme, zen yatik ŋâtigân too nem bâliŋ top top muyagime. Nen ko sirâmgât siŋgi op ândienŋâ umniŋ galem op ândinat. Oi nâŋgâm pâlâtâŋ sot buku orotŋâ, zorâŋ kâmbamgât hâmbâniŋ upap. Oi kubikŋâ diiniŋgâmap, zorat nâŋgânat. Zorâŋâ kâmbamgât irâmarâkniŋâ oi akum ândinat.
Zo itâgât. Anutuŋâ neŋgât kukŋaŋgât siŋgi mân sâip. Kembuniŋâ Yesu Kristoŋâ kubikniŋgi zâkkât siŋgi utnatkât sâmap. 10 Zâkŋâ neŋgât op moip. Zorat nen momŋâ mo gwâlâ ândim zâk sot pâlâtâŋ utnatkât yatâ oip. 11 Zorat zen siŋgi âlip mem kâtigem ândibigât dâzâŋgone âragwâragu op ândibi. Zen zo upme, zo yatik op ândibi.
A sâtŋâ hurat kwatziŋgâm a nâmbut tânzâŋgobi.
12 Bukurâpnâ, nen den kâtikŋâ ŋâi dâzâŋgonâ. Zeŋgâren sâknam nep tuume sot Kembugât kâmurân patâziŋ op ândime, zen hurat kwatziŋgâbi. Zen den dâzâŋgome, zo zeŋgât sâtziŋ lubi. 13 Zen nepziŋaŋgât op buku otziŋgâm nâŋgâziŋgâne zâibap. Oi zen um lumbe op ândibi.
14 Bukurâp, nâ kindap pâroŋ den dâzâŋgua nâŋgânek. A konam ândime, zen girem dâzâŋgobi. Siŋgi âlibân lorem ândie, zo tânzâŋgobi. Oi bâbâ lolot ândime, zen yatik tânzâŋgobi. Zo yatâ a otziŋgâm ândim um taan mân nâŋgâbi.
15 Bâliŋ otziŋgâne hâuŋâ mâkâbegât galem oraŋgâm ândibi. Ziiŋâ sot a nâmbutŋâ zen kut ŋâi ŋâi âlipŋik oraŋgâm ândibi. 16 Sâtâre op ândibi. 17 Âsâbâŋ ninâu sâm ândibi. Mân birâbi. 18 Kut ŋâi ŋâi zeŋgâren âsagei sâiwap sâbi. Zo Yesu Kristogât op sâbigât Anutuŋâ sâm ziŋgap.
19 Tirik Kaapumgât kârâp zo mân lâmuŋbi. Kaapumgât den mân kwâkâbi. 20 Anutugât den zo sapsune nâŋgâne yenŋâ mân upap. 21 Den zo nâŋgâm kâsâpkubi. Âlipŋâ oi mem ândibi. 22 Bâliŋâ top topŋâ zo birâbi.
Mâsop den.
23 Lumbeŋâ mariŋâ, Anutu, zikŋak saŋgonziŋgâm kubikziŋgi um salek op naŋgâbi. Oi kaapum sot um dâpziŋ sot sâkziŋ hâlâlu zei Kembu Yesu Kristo, zâkkât takâtakâŋan tosaziŋ buŋ kinbi. 24 Gâsuziŋgipŋâ sâi kâtigemap, zâk zorat nep tuum naŋgâbap.
25 Bukurâp, zen neŋgât op ninâu sâbi.
26 Yesugât kâmut zen Kembugât op buku buku op luyaŋgâbi.
27 Nâ Kembugât mâteŋan dâzâŋgobâ. Zen ekap zi Yesugât kâmut aksik sâlâpkum ziŋgâne nâŋgâbi.
28 Kembuniŋâ Yesu Kristo, zâkŋâ tânzâŋgoi um lumbe zeŋgâren zimbap.
Zo yatik.