6
Anutu birâŋaŋgâm um melâŋmelâŋ, zo mân taap.
Zorat nen Kristogât den mâteŋâ zo birindâ zei den yâmbâtŋâ zo târokwap sânat. Kembugât den top kwâkwatŋâ zo birânat. Zo itâ. Um melâŋmelâŋ sot ândiândi sâŋgiŋâ bon buŋ zo birâbirâŋ sot Anutu nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkwat. Yesugât korân yatâ mo yatâ too saŋgonziŋgâziŋgâŋ sot bet kâugân pâpan sot mumuŋan gâbâ zaatzaat sot narâk patin hâuŋâ minat, zorat den. Anutuŋâ nâŋgâniŋgi den nâmbutŋâ târokwatnâ.
A siŋgi âlip den mem umziŋ pâi âsakŋan âsagemap sot sumbemân gâbâ umgât gom sambe zorat den nâŋgâm âkŋâliwe sot Tirik Kaapum sot urâwe. Oi Anutugât den zorat nâŋgâne âlip oi narâk patâgât imbaŋâ zo nâŋgâm âkŋâliwe. A yatâ zo siŋgi âlip kândâtkom Anutugât nanŋâ du poruyân kumbe yatâ upap. Zen yatâ utne a nâmbutŋâ ziŋâ Yesugât nâŋgâm bâliŋ kwapme. A yatâ zo dap op umziŋ melâŋ siŋgi âlibân ga gibi?
Zorat den sumbuŋâ ŋâi sa nâŋgânek. Hân ŋâi mapŋâ âsâbâŋ gâi hân sânduksâi a kârâm kâmitme zeŋgât nalem muyagemap. Ka hân zorenâk hibuk bâliŋik muyagemap, zo bon buŋaŋgât Anutuŋâ sâm bâliŋ koi kârâpŋâ simbap.
Kwik târârak kinkinŋaŋgât diŋâ.
Bukurâpnâ, nâ den yatâ san, zo tâmbetagobigât buŋâ. Zen siŋgi âlibân kubikkubik op âlip upigât yatâ nâŋgâm san. 10 Anutu zâk gulip orot buŋâ. Zen zâkkât opŋâ arâpŋâ betziŋan mem buku otziŋgâwe. Oi upme, zorat dap yatâ nelâmkubap? Buŋâ. 11 Zen itâ upigât otnigap. Zen aksik patâ siŋgi âlibân kâtigem sumbemân âibigât um bâbâlaŋ op mambât ândine narâk âkâbap. 12 Oi mân lorem siŋgi âlip a nâŋgâm pâlâtâŋ sot kâtigem ândim kut ŋâi ŋâi neŋgât siŋgi sâip, zo galem upme, zo zeŋgât mâtâp lâŋbi.
Sumbemgât siŋgi kwatniŋgipkât mân keŋgât utnat.
13 Anutuŋâ Abaram siŋgi den dukum patâ ŋâigât mâteŋan sâm kâtigibat sâm kârumŋâ zikŋan kwap sâm kâtigeip. 14 Oi itâ sâip, “Nâ perâkŋak mâsop mingiga kiurâpkâ laŋ kârâm ândibi.” 15 Oi Abaram zâk den zorat bonŋâ muyagibapkât mambât âkonŋâ buŋâ ândim bon muyageip.
16 Aŋâ a patâ ŋâi zâkkât mâteŋan sâm kâtigem sâne sâm kwâkâkwâkâŋ orot zo mân muyagibap. 17 Zorat Anutu zâk a siŋgi kwatziŋgi um zagât upegât umŋandâ kâtigei sâip. Zorat topŋâ muyagei siŋgi den zorât kwâkŋan sâm kâtik den sâm târokwâip. 18 Anutu zâk sarâ buŋâ. Den zagât siŋgi den sot sâm kâtik den zo kwânâŋgâzikâm neŋgâren tâmbetagoagoŋaŋgât sâi zâkkâren âiwen. Oi neŋgât siŋgi kut ŋâi sâip, zo kâtigem minatkât yatâ oip. 19 Siŋgi kwatniŋgâwe, zorat bonŋandâ ândiândiniŋaŋgât ândâniŋ kâtikŋâ, zo muyap buŋâ. Oi ândâniŋ zorâŋâ tirik namin sâŋgum umŋan tik pane ziap, zoren âi gâsum kâtigemap. 20 Sâŋgumŋan zo Yesuŋâ kândom otniŋgâm bageip. Zâk Melkisidek zâk yatâ tirik namâ galem a op ândimapŋâ yatâ oip.