13
Saru umŋan gâbâ zuu kâtikŋâ ŋâi kopgâip.
Oi nâ eksa saru umŋan gâbâ zuu kâtikŋâ ŋâi kopgâip. Zâk kâukŋâ nâmburân zagât, gooŋâ bâzagât. Oi gooŋan zo a kutâ pindok bâzagât tarâwe. Oi kâukŋan kot kulem zeip, zo den bâliŋâ zeip. Tobatŋâ wâu patâ yatâ. Sâlâpŋâ, pusi yatâ. Lâuŋâ, zuu kâtik laioŋgât lâuŋâ yatâ. Oi oâ zâk imbaŋâ pindâm zâkkât tâtarân tap kembu otziŋgâbapkât sâip. Zuu zorat kâukŋâ ŋâi use patâ op mumuŋaŋgât dâp yatâ egâwan. Useŋâ zo sogei âlip oip. Oi hân dâp aŋâ aŋâ, zen zuu zo molim ek zâkkât nâŋgâne imbaŋâ oip. Oâŋâ zuu kâtik zo imbaŋâ pindip, zorat um kâtik a, ziŋâ sâm âlip kwâkŋaŋgâwe. Oi zuu zo sâm âlip kwâkŋaŋgâm sâwe, “Zuu zorat tobat ŋâiŋâ ândiap? Ŋâiŋâ dap mo dap okŋaŋgâbap?”
Zuu kâtik zo sâk mâme opŋâ zâizâiŋ den sâm den sumunŋâ sâbapkât sâm pindip. Oi Anutuŋâ zuu zo (sirâm 1 tausen 2 handeret 60) kâin 42 yatâ umŋan nepŋâ tuubapkât narâk nâŋgâŋaŋgip. Oi zu kâtik zorâŋâ Anutu zikŋâ sot kutsiŋgiŋâ sot tâtatŋâ sot sumbemân ândime, zen sâm bâliŋ kwatziŋgâm ândeip. Oi Anutugât siŋgi a kâsa otziŋgâm zâŋgobapkât oâŋâ sâip. Oi hânŋâ hânŋâ, a sâk top top sot den gându top top, zeŋgât a kutâ upapkât oâŋâ imbaŋâ pindip. Oi hân a ziŋâ ekŋâ sâm âlip kwâkŋaŋgâbi. Râma kune moip, zâk mârum hân mân muyageibân kutziŋâ ândiândigât ekabân mân kulemgoip, a zen zo zuu zo yatâ okŋaŋgâbi.
Kindapziŋoot ândie, zen den zi nâŋgâm kwâtâtibi, 10 “Ŋâi zâk tâk namâgât siŋgi oipŋâ tâk namin pambi. Ŋâi zâk kâmbamgât siŋgi oipŋâ kâmbamŋâ koi mumbap.” Oi Anutuŋâ siŋgi a zen nâŋgâm pâlâtâŋ kwap kâtigem ândibigât sâip.
Hân kâligen gâbâ zuu ŋâi kopgâip.
11 Oi hân kâligen gâbâ zuu kâtikŋâ ŋâi kopgâi egâwan. Zâk Râma yatâ kâukŋan gooŋâ zagât zeip. Oi diŋâ sâip, zo oâ diŋâ yatâ. 12 Oi zuu zorâŋ zuu mârum kopgâip, zâkkât imbaŋâ zo mem nep tuum kâtigeip. Zâkŋâ sâi hân a ambân ziŋ zuu ŋâi use opŋâ âlip oip, zâk mâpâsiwe. 13 Oi zuu kâtik zagâtŋâ, zâk kulem sen mârât patâ tuumap. Zâkŋâ sâi sumbemân gâbâ kârâp gem gâi a ikme. Kulem zo sot sen mârât nâmbutŋâ tuugi igâwe. 14 Kulem yatâ zo zuu ŋâi zâkkât mâteŋan tuugi a ziŋ ekŋâ umziŋ gulip oi zuu mârum use op sogeip, zâkkât lopio sobibigât dâzâŋgoip. 15 Lopio zo sobim pane kiri zuuŋâ lopio waatŋaŋgi zaat den sâip. Zâk yatâ upapkât Anutuŋâ nâŋgâŋaŋgip. Lopio zâk sâi a ziŋ mân sâm âlip kwâkŋaŋgâwe, zen zâŋgone muwe.
16 Oi a zâizâiŋ gigiŋâ, sikumziŋoot sot sikumziŋ buŋâ, a kutâ sot kore mâman a, zo aksik sâi bitziŋ bongen mo mâteziŋan undip tuuwe. 17 Oi zuugât undip sâkziŋan tuuwe, zo zâkkât kutŋaŋgât teŋgâ. Oi undip mân mem ândiwe, zen kut ŋâi ŋâi sâŋgân mimbegât pâke parâwe. 18 A nâŋgânâŋgâziŋootŋâ zuu zirat teŋgâ sot topziŋ sâlâpkum nâŋgâbi. Teŋgâ zo agât kutŋaŋgât teŋgâ. Teŋgâ zo 666.