10
God nɨpe ke gö, kale nɨbi bɨ nɨpe asɨŋ mɨdagöp rö mɨdeinaböl u, Isrel nɨbi bɨ kale nɨŋagal
Mɨdeimam yad gau. Gasɨ kƚö yɨp auöp u, God nɨbi bɨ yad Isrel kai kalɨp ud kamɨŋ yunɨm, a gem, nɨp pör nöp sabe göl gɨ mɨdpin. Yad kale gɨpal rö nɨŋem hagabin, hon God nɨbi bɨ nɨpe mɨdaiun, a göm, kƚö yabɨƚ gɨpal u pen gasɨ nɨŋ aij göm gagpal. “Krais uma rö, God hanɨp, ‘Nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp yad,’ a gɨnab,” a göm gasɨ u nɨŋblap u pen adö anɨbu nɨŋ aij gagöm, gasɨ kale ke adö u nöp nɨŋöm hagla, “Lo adö u gɨno areinab u, nɨbi bɨ aij nɨpe mɨdeinabun,” a gɨla. Anɨb u, lo manö adö anɨbu hain gun a göm gɨ damöm, hainö ap lug pakla. Krais ga anɨbu, uri lo u pɨs göp. Anɨb u me, nɨbi bɨ an an Jisas manö aij u nɨŋ udnaböl gau, God kalɨp magöŋhalö nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp yad a gɨnab.
Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö kamɨŋ aröl rö löp
God Manö u, Mosɨs manö rɨmnap kalɨ kƚiñ rɨköm, lo manö udöm asɨŋ mɨdagöp rö mɨdeinaböl manö adö u hagöm, Isrel kai kalɨp haga, “Lo manö u udmim, hagöp rö nöp gɨmim me, kamɨŋ arnabim,” a ga. * Lep 18:5 God Manö u, Mosɨs manö rɨmnap kalɨ kƚiñ rɨköm, Krais nɨp nɨŋ udöm asɨŋ mɨdagöp rö mɨdeinaböl manö adö u hagöm, Isrel kai kalɨp haga, “Kale, ‘Bɨ an adö laŋ arnab?’ ö gagmim,” a ga. (Manö haga u iƚ u me, kale am kumi kabö adö laŋ au nɨbö Krais nɨp uɫ gɨ dauagnaböl.) * Dud 30:12-14 Anɨb unbö rö nöp, “Kale, ‘Bɨ an wip ana ram mɨdöp mo gayɨk arnab?’ ö gagmim,” a ga. (Manö haga u iƚ u me, kale am wip ana ram mɨdöp mo gayɨk nɨbö Krais nɨp uɫ gɨ dauagnaböl.) Pen God Manö adɨŋ anɨbu, Mosɨs manö adö rɨmnap nɨhön nɨhön kalɨ kƚiñ rɨköm Isrel kai kalɨp haga. Nɨpe haga, “Manö magö anɨbu mɨlö gau mɨdagöp. Manö magö anɨbu mɨdmagö aŋ kale daŋ mɨdöp pör hagpim adö u nöp,” a ga. Mosɨs nɨpe Jisas manö aij, manö nɨŋ udep anɨbu nöp haga. Manö aij nɨŋ udep anɨbu nöp hon pör nöp hag ñabun u me.
Anɨb u, God gö Jisas uraköp a gɨmim, gasɨ u nɨŋ mɨdmim, “Jisas nɨpe Bɨ kub yad,” waiö hagnabim u, God kalöp nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp yad a göm, kalöp ud kamɨŋ yunab. 10 Pen nɨhön, kale gasɨ mɨdmagö aŋ kale daŋ manö nɨpe nɨŋ udnabim u, God kalöp nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp yad a gɨnab. Meg mɨgan kale manö hagmim, nɨbi bɨ gau waiö hag ñɨnabim u, God kalöp ud kamɨŋ yunab. 11 Adö anɨbu rö, Aisaia nɨpe God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Nɨbi bɨ nɨp nɨŋ udnaböl gau, God nɨp nɨŋöm ana udagnaböl,” a ga. * Ais 28:16 12 Juda nɨbi bɨ gau, Juda nɨbi bɨ wasö gau, ke ke mɨdagpal. Bɨ Kub nɨpe nɨbi bɨ gau nɨbö gau nɨbö magöŋhalö Bɨ Kub añɨ nöp mɨdöp. Nɨbi bɨ gau nɨbö gau nɨbö an an nɨp sabe gɨnaböl gau, kalɨp ud aij yabɨƚ gɨnab. * Ap 15:9 13 Adö anɨbu nöp, bɨ ne Joel, God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Nɨbi bɨ an an Bɨ Kub nɨp, yɨp ud kamɨŋ yu, a göm hag nɨŋlö, kalɨp ud kamɨŋ yunab,” a ga. * Joe 2:32 14 Pen kale Bɨ Kub nɨp nɨŋ udagnaböl u, kale nɨp aigöl göm sabe gɨnaböl? Pen kale Jisas manö aij u apdi nɨŋagnaböl u, kale aigöl göm manö aij anɨbu nɨŋ udnaböl? Pen nɨbi bɨ rɨmnap apöm Jisas manö aij adö u hag ñagnaböl u, kale aigöl göm manö anɨbu apdi nɨŋnaböl? 15 Pen nɨbi bɨ Krais Jisas nɨŋ udpal gau kalɨp hag yuagnaböl u, kale aigöl göm arnaböl? Adö anɨbu nöp, Aisaia nɨpe God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Nɨbi bɨ manö aij daunaböl gau, gɨ aij yabɨƚ gɨnaböl,” a ga. * Ais 52:7
16 Pen Isrel nɨbi bɨ Krais Jisas manö aij u nɨŋla gau rɨmnap nɨŋ udagla. Manö adö anɨbu nöp, Aisaia nɨpe God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Yad manö aij ne u hagnö jɨ bɨ an nɨŋ udöp?” ö ga. * Ais 53:1 17 Anɨb u, nɨbi bɨ rɨmnap God manö hag ñɨlö, nɨbi bɨ nɨŋöm manö anɨbu nɨŋ udnaböl. Pen God manö hag ñɨlö, nɨŋ udnaböl u, Krais manö aij u me. 18 Pen Isrel kai manö anɨbu nɨŋagla aka nɨhön? Wasö yabɨƚ! Nɨŋla. Kale nöd nɨŋla u me, Depid nɨpe God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Kale ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö amöm,
manö anɨbu hag ñɨbal;
kale manö hag ñɨlö,
mɨnöŋ naböŋ gau rɨgoŋ rɨgoŋ magöŋhalö yabɨƚ aröp,” a ga. * Sam 19:4
19 Pen yad hag nɨŋeb ap halö mɨdöp: Isrel kai manö anɨbu nɨŋöm iƚ u nɨŋagla aka nɨhön? Wasö yabɨƚ! Iƚ u nɨŋla. Mosɨs nɨpe God manö haga u udöm, God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Yad nɨbi bɨ hauƚ halö mɨgan rɨmnap kalɨp udem, ud aij gɨnö,
kale Isrel nɨbi bɨ kalɨp mulu kal nɨŋmim,
God hanɨp rö anɨg gagöp, a gɨmim nɨŋnabim,” a ga. * Dud 32:21
20 Aisaia nɨpe God manö haga u udöm God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm waiö yabɨƚ hagöm haga,
“Nɨbi bɨ yɨp nɨŋun a göm uƚhai nɨŋagal gau
yɨp uƚhai nɨŋbal;
kale yɨp nɨŋun a göm hag nɨŋagal
pen yad ke kalɨp waiö lajɨn yɨp nɨŋbal,” a ga. * Ais 65:1
21 Pen Isrel gɨpal rö, Aisaia nɨpe God manö haga u udöm, God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Yad pör bɨ nɨŋeb kale rö mɨdem,
‘Yad auim!’ a gɨpin pen yɨp auagal.
Kale aƚeb aƚeb ñöm,
gasɨ kale ke nɨŋbal rö nöp gɨpal,” a ga. * Ais 65:2

*10:5: Lep 18:5

*10:6: Dud 30:12-14

*10:11: Ais 28:16

*10:12: Ap 15:9

*10:13: Joe 2:32

*10:15: Ais 52:7

*10:16: Ais 53:1

*10:18: Sam 19:4

*10:19: Dud 32:21

*10:20: Ais 65:1

*10:21: Ais 65:2