31
Diyosuwa Mousis ena gabu i vai
Ḡome Mousis Diyosuwa i giuwe te i tava Islael lavedi matedimo bi i giuwena gado, “Kwa ḡailisi bi kwa laudabatola. Banina tam taunana niga lavedi kwa lauetadoliyedi. Bi kwa nawedi Bada emi magumagula wala lisidimo dobu i giugiuwapaena ḡome kwa tavaitedi. Bi doḡana ko bwali soiye bi koi taniwage. Dys 1:5Bi Bada temi vaitemi bi tana taunana yai etadoliyemi bi mote ima gosemi. Taunana aubaina mote kuma naila bi kuma nuwakulukuluva.”

31:8: Dys 1:5