23
Balak bi Beilam ma faiona Maimaituwa lisinemo a lau sewasewa, te maso Beilam Islael lavedi i pasilidi. Balak i waibaḡa bi Beilam mote ḡemoḡemotina te maso i pasilidi. Tana kamaina Maimaituwa bai ya voiyena Islael lavedi lisidimo taunana i giugiuwe. Beilam mala 4 Maimaituwa ena giu Islael lavedi i giuwatedi. Niga taunana ena talawainuwatau wailaubuna.
18 Kamaina bi Beilam ḡalibona i talawainuwatauna gado:
“Balak, Dipo natuna kalinagu kwai beyavaiye.
Bai yà giuwemna kwa vaiye kauwe.
19 Maimaituwa mote lava ota te ya kaiyovu.
Tana mote nuwana ima vitale mai lava sa voivoiyena.
Tana bai matabuna ya giugiuwena
kamaina te ya voiye.
Laḡannemo bi i giuwapa te bai ya tubuḡa
ba kamaina te mainana ya tubuḡa.
20 Maimaituwa i giuwegu
te Islael lavedi yà kavisuvisudi.
Tana kaikana i ka visuvisudi,
te tagu bainewa yà vitale.
21  Bada edi Maimaituwa ba tedi vaitedi,
tedi ma nuwavisudi Bada sa kakasaḡesaḡe tana edi ḡalibona.
Deikap ena tubulelesa Islael lavedi, mote pilipili ima vitedi.
22 Maimaituwa Idipmo i kapotiyovodi,
tana ena ḡailisi maibena kau olotona gwegwena.
23 Lava mote luvedi te Islael lavedi sima pasalidi
tedi mote luvana te sima pasilidi.
Lava matabudi kaka Deikap ena tubulelesa
sa giu watedina gado, ‘Wawa,
Maimaituwa bai i voiye Islael lisidimo kona kita.’
24 Deikap ena dam Islael
ba a ḡailisi gulata mai laiyon.
Tana mote imai yawasi
te kana musala yai pekidi.
Te ya kanidi bi kwasinidi ya tegodi,
kaka ya guliyovo te yai yawasi.”