Sakalaiya
Lainuwanega
Sakalaiya ena buka ya giugiu te bai matabudi Maimaituwa yawai badaedi, ena lava ya labelabedi bi ḡailisi ya vitevitedi bi kota lisidimo kauwa visuvisudi ya voivoiyedi. Maimaituwa Sakalaiya i vine te taugiuwatana te ena lava lisidimo giuna ya giuwedi. Bi tedi maso a voteyteye bi ena noya a voiye bi kauwa gebogebodi tauvoiyedi ba ya kovoḡidi bi lava visu tauvoiyena ba ya laivaliudi te ena lava.
Sakalaiya Keliso i gei giuwata kaka ya nato bi ena lava sa daboke. Bi Maimaituwa kaka muliḡa lava waisumeḡidi yai yawasanidi bi Bada yai ḡalibona te dobu yai badabadae.
9
Yelusalem edi ḡalibona kaka ya nato
Met 21:5Saiyon lavemi, ko yasisi gulata
bi Yelusalem lavemi, ko binau gulata!
Emi ḡalibona ya natonato ko kita!
Ena kauwa didimanina bi ena ḡaviya i lauyovoḡedi.
Bi i sako yovoḡe te donki lau ewalinemo i gelu
bi donkina dabanaḡa ya natonato.
10  Bada i giuna gado, “Islaelmo seliot
aniwaiḡaviya yà kaikamaḡedi.
Bi Yelusalemo osi ani waiḡaviya yà kaikamaḡedi
bi kota pidu yà doukotokotodi.
Emi ḡalibona kaka nuwauba ya natome
dobu matabudi lisidimo.
Tana nisa te nisa yai badae
bi Ifleitis gaubina te i nawa dobu isu otinemo.”
 

9:9: Met 21:5