87
A pite varpa ure Ierusalem
A kakailai kai ra tarai Kora.
Ra Luluai i vung ra vunapaina iat ta ra luana gomgom,
Ra Luluai i manga manane ra umana matakilalat i Sion,
Ta ra lavur pia na pal kai Iakob.
Di tatike ra lavur enana tinata ure u
Ra pia na pal kai God. Sela.
 
Ina vatang Rab ma Babilon varurung ma diat dia nunure iau;
Gire Pilistia, ma Tiro, ma Etiopia;
Di ga kava To An aro;
Maia, da biti ure Sion:
Di ga kava go ra tutana ba nam tana.
Ma ra Ngala Kakit iat na vatur vapadikat ia.
Ba i tumu vake ra tarai, ra Luluai na biti dari: Go di ga kava ie. Sela.
 
Ma diat a kakailai, ma diat a malagene dari:
A lavur vunapai kaugu gugu dia tur piram.