120
A niaring upi ra maramaravut
A kakailai na nitutua.
Ba iau ga ki na malari iau ga kail tadav ra Luluai,
Ma i ga torom tagu.
Una valaun iau, Luluai, kan ra tena vavaongo,
Ma kan ra tena vavagu.
 
Ava da tul tar ia tam? Ba ava da pait ia piram,
U ra tena vavagu?
A umana pu, a umana lamiana, kai ra tena vinarubu,
Ma ra lakit na iap.
 
I kaina tagu tago iau ki na vaira ati Mesek,
Ma ra kubagu i tur livuan ta ra umana pal na mal Kedar!
A tulungeagu i ga ki vavuan
Pire nina i milmilikuane ra malmal.
Iau mainge ra malmal;
Ma ba iau tatata dia mainge ke ra vinarubu.