136
A kakailai na pite varpa
Avat a tul tar ra pite varpa tai ra Luluai tago ia ra tena varmari;
Tago kana varmari i tur tukum.
Avat a tul tar ra pite varpa tai ra God kai ra lavur god;
Tago kana varmari i tur tukum.
Avat a tul tar ra pite varpa tadav ra Luluai kai ra lavur luluai;
Tago kana varmari i tur tukum.
 
Tadav nina i pait ra lavur magit na kinaian ba pa ta na mulai i pait ia;
Tago kana varmari i tur tukum.
Tadav nina i ga vaki ra bala na bakut ma ra kabinana;
Tago kana varmari i tur tukum.
Tadav nina i ga vaki vaarike ra gunan upi na ki ak ta ra polo;
Tago kana varmari i tur tukum.
Tadav nina i ga vaki ra umana ngala na kapa;
Tago kana varmari i tur tukum.
A matana keake upi na varkurai ba i keake;
Tago kana varmari i tur tukum.
A gai ma ra lavur tagul upi diat a varkurai ta ra marum;
Tago kana varmari i tur tukum.
 
10 Tadav nina i ga ubu Aigipto ta ra luaina natu i diat,
Tago kana varmari i tur tukum;
11 Ma i ga agure vairop Israel kan diat,
Tago kana varmari i tur tukum;
12 Ma ra dekdek na limana, ma ra limana ba i tultulue vaarike;
Tago kana varmari i tur tukum.
13 Tadav nina i ga tibe varbaiane ra Ta Meme,
Tago kana varmari i tur tukum;
14 Ma i ga agure vabolo Israel livuan tana,
Tago kana varmari i tur tukum;
15 Ma i ga vue pukue vue Parao ma kana kor na tarai ta ra Ta Meme;
Tago kana varmari i tur tukum.
16 Tadav nina i ga agure vabolo ra taraina ta ra bil;
Tago kana varmari i tur tukum.
17 Tadav nina i ga ubu ra ura ngala na king,
Tago kana varmari i tur tukum;
18 Ma i ga doko ra ura rangrang na king,
Tago kana varmari i tur.tukum;
19 Sikon ra king kai ra tarai Amor,
Tago kana varmari i tur tukum;
20 Ma Og ra king Basan,
Tago kana varmari i tur tukum;
21 Ma i ga tul tar kadia gunan upi ra tiniba,
Tago kana varmari i tur tukum;
22 Maia, a tiniba kai Israel kana tultul;
Tago kana varmari i tur tukum.
 
23 I tar nuk pa dat ba da ga ki na malari,
Tago kana varmari i tur tukum;
24 Ma i ga pala vue dat kan kada lavur ebar;
Tago kana varmari i tur tukum.
25 I tul tar ra nian ai ra lavur mangana laun;
Tago kana varmari i tur tukum.
26 Avat a tul tar ra pite varpa tadav God i ki ra bala na bakut;
Tago kana varmari i tur tukum.