Filipi Ekalesia Azaḡa Mazao Pauloꞌa Mirihiro
1
Eḡe Paulo zu Timoteoꞌa fefa ꞌadi miriheꞌohe. Emeꞌe Keriso Iesu veize gaueꞌeteꞌe azaḡa. Ebu fefa ꞌadiꞌe Filipi neḡano Keriso Iesu mone raꞌeteꞌe azaḡa niduꞌa, zu ibito ziniꞌeteꞌe azaḡa* ga bisofu, zu diakono azaḡa veize tuḡureꞌohe.
Ibite gezo ꞌahige reihi: Badiꞌa emeḡe Mama zu Zuhiꞌa Boro Iesu Kerisoꞌa manoḡa zu zama roḡeḡa ziniꞌenoꞌi!
Pauloꞌa Filipi neḡano ekalesia azaḡa uꞌano Badiꞌa mazao manoḡa tauḡi raꞌohe zu zamareꞌohe
Eḡeꞌa zae zamareꞌeteꞌe madaḡano bone, iḡaiḡa eḡe Badiꞌa mazao manoḡa tauḡi raꞌohe. Eḡeꞌa zae niduꞌa veize kurauꞌetene, iḡaiḡa matuꞌuheta kurauꞌohe. Mazaḡa zaeꞌa hari manoḡa ḡadahe mae ḡihiniroteꞌe madaḡanonoꞌo onao izidi, eḡeꞌa hari manoḡa haramoga veize danahe onainu. Eꞌe hube hune ꞌahige rae zamareꞌohe. Badiꞌa ani, zae boꞌaḡano gau manoḡa fureniro, ꞌouge haḡae onamo, Keriso Iesuꞌa bare onaiꞌuma madaḡa meꞌuma. Eꞌe madaḡano zae zamao fureniroteꞌe gauḡa manoḡa haḡae hauḡiꞌuma.
Zaꞌe eḡe zamao iḡaiḡa radiuꞌohe. Eꞌanoꞌo eḡeꞌa zae niduꞌa mazao ꞌahige zamareꞌetaꞌaꞌe manoḡa. Mazaḡa zae niduꞌa, Badiꞌaꞌa iniroteꞌe gauḡa eḡeꞌa haḡaoga veize danahe onainu. E ḡuꞌa neḡanoꞌo ꞌada radiuꞌeteꞌe zamaḡano zuni, kotao hari manoḡa biriroteꞌe madaḡano zuni, ebu hunio hari manoḡaꞌe mene tugahe harame inarinuteꞌe madaḡano zuni danahiro. Keriso Iesuꞌa zae zamareꞌeteꞌe teige, e zae niduꞌa zamareꞌohe. Eḡeꞌa ꞌouge rataꞌaꞌe, Badiꞌa ane edeḡa, e huga ḡoereꞌohe.
Ebu e zae veize ꞌahige rae kurauꞌohe: zaeꞌa Badiꞌa faifaine ederoga zu naginiꞌe duduḡa ga veꞌoḡa horone ederoga, ebu ꞌouge haḡaeꞌenaꞌa, zaeꞌa zae bare zamarotiteꞌeteꞌe haḡaiḡaniꞌa bororu onamoga. 10 Ebu e zae veize ꞌahige rae kurauꞌohe: Zae radone zamḡano naginiꞌe manoḡa ederoga, zu zamaze dehenoga, zu haḡai sauꞌa mene hunezuni haḡaoga, ebu ꞌouge haḡae onamo, Kerisoꞌa bare onaiꞌuma madaḡa. 11 Ebu Iesu Kerisoꞌa danazadu zae ḡaboneꞌe duduḡa daꞌo reꞌuma. Eḡeꞌa ꞌahige kuranataꞌaꞌe, vazeꞌa zae haḡai manoḡa horonadu, Badiꞌa ḡubaneꞌenaꞌa zu niḡa mae iḡihinoga veize.
Pauloꞌa ḡuꞌa neḡano radiuꞌeteꞌeanoꞌo hari manoḡaniꞌa bororu onamiro
12 Nego nabudi, e ura, za ꞌadi ederoꞌi! Aduga ḡehaḡa eḡe mazao fureruꞌeteꞌanoꞌo, hari manoḡaniꞌa bororu onamiro. 13 Ebu eḡeꞌa Keriso uꞌano ḡuꞌano radiuꞌetaꞌaꞌe, Roma zuhiꞌaḡa ne enoga taufe edauꞌeteꞌe azaḡa, zu vaze nunu ḡehaḡaniꞌa edere ḡouriro. 14 Zuhiꞌa Boro mone raꞌeteꞌe azaḡaꞌe, eḡeꞌa ḡuꞌano radiuꞌenaꞌa, edau gigaruꞌeteꞌe uꞌano, Zuhiꞌa Boro mazao fie gigaranadu, mene rihauꞌenaꞌa, Badiꞌa ḡoere inare harameꞌohe.
15 Vaze nuꞌa Keriso hariḡa harameꞌetaꞌaꞌe, ze eḡe gau uꞌano ꞌahiꞌahi maꞌohe, zu vitihihi raꞌeꞌohe. Rehano vaze nuꞌe eḡe danahihi radu, hari manoḡa harame hunihi radu, zama manoḡa hina harameꞌohe. 16 Zama manoḡa hina harameꞌeteꞌe azaḡaꞌe, hari manoḡa biroga veize, Badiꞌaꞌa e ḡuꞌano mae zouhiroteꞌe, ederadu, zeḡe zamarone eḡe mazao teadu harameꞌohe. 17 Rehano ꞌouge ꞌahiꞌahi maꞌeteꞌe azaḡaꞌe nize boro reihi radu Keriso hariḡa harameꞌohe. Ze harameꞌetaꞌaꞌe, zamazeꞌe mene deheḡa. Ze ꞌougeꞌenaꞌa, eḡeꞌa ḡuꞌano aduga hideꞌeteꞌeꞌa bororanoga veize rae, zamare tauḡeꞌohe. 18 A nagini veize? Zeḡeꞌa harameꞌetaꞌaꞌe, zamazeꞌe duduḡa ga mene, ago zamaroꞌi! Ḡoere boroꞌe Keriso hariḡa harameꞌeteꞌe. 19 Ebu e eꞌe uꞌano matuꞌeꞌohe. Ebu e zama mone zuni matuꞌe onaꞌuma, mazaḡa e edeḡa, zaeꞌa eḡe veize kurauꞌeteꞌeanoꞌo, zu Iesu Keriso Vine Zaḡoḡaniꞌa danaheꞌeteꞌeanoꞌo, eꞌe Badiꞌaꞌa ḡuꞌanonoꞌo mae buhiꞌuma.
Paulo ḡaboneꞌe Keriso teite
20 Eꞌe ꞌahige zamareꞌenaꞌa hube hune guhiu radiuꞌohe: Eḡe mazao naginiꞌa fureraune zu, eꞌe mene mazaḡarohiꞌuma. U eꞌe iḡaiḡa inare ḡoereꞌeteꞌe teige, izidi zuni inare ḡoeriꞌuma. Ebu e ḡabode radine, ga rudaune, eḡe haḡai niduꞌaꞌonoꞌo vaze nuꞌa Keriso nigunoga urateꞌohe. 21 Mazaḡa eḡe mazaoꞌe, ḡabode radiuꞌetaꞌaꞌe, Keriso teite radiuꞌohe. Ebu rudauneꞌe, manoḡa hune hidiꞌuma. 22 Rehano eḡeꞌa ḡabode radine, eḡe gau uꞌano vaze ḡehaḡaniꞌa Badiꞌa ḡoere egadu, ḡabone hidiꞌuma. Eꞌanoꞌo e aḡuꞌa, noꞌe ibiḡano onamine manoḡa. 23 E zamahe aheu nemaḡano. E uraꞌe raha ꞌadi modadu, Keriso teite radihi. ꞌOugine manoḡa tauḡi. 24 Rehano e zae veize raha ꞌadao ḡabode radine, manoḡa. ꞌOugine zae danazoga idaḡa. 25 E hube hune ꞌougine manoḡa rae zamareꞌohe. E edeḡa, eꞌe ḡabode radadu, zae niduꞌa teite radiꞌuma. Ebu zaeꞌa Keriso mazao fieꞌeteꞌeꞌa bororanoga veize, zu zaeꞌa fieꞌeteꞌea, matuꞌuzeꞌa bororanoga veize danaziꞌuma. 26 ꞌOugadu eḡeꞌa bare amine, zaꞌe eḡe uꞌano Keriso Iesu niguneꞌenaꞌa, matuꞌe rudaꞌuma.
Badiꞌa mone raꞌeteꞌe azaḡaꞌe ḡahunoneḡa manoḡa hidiꞌuma
27 Ḡoere boro tibaꞌe, ꞌahige reihi: Za, Keriso hari manoḡa mae ḡihineꞌeteꞌe vazeḡa raꞌeteꞌe haḡaiḡano daꞌo onamoꞌi! ꞌOugine, eḡeꞌa ḡiaziꞌ amine, ga haba faḡanonoꞌo harize igine zuni, e ederiꞌuma; Zaꞌa zamaze tibunadu edau gigaruꞌeteꞌe, zu zamaze tibano neadu hari manoḡa aḡiro hauꞌeteꞌe azaḡaꞌonoꞌo hari manoḡa inare biretiteꞌeteꞌe. 28 Ebu aduga ziniꞌeteꞌe azaḡa mene rihozeꞌeteꞌe, zu zaeꞌa inare ḡoereꞌeteꞌe eḡe ederiꞌuma. Zaeꞌa mene rihauꞌeteꞌe haḡaiḡa, aduga ziniꞌeteꞌe azaḡaꞌe Badiꞌaꞌa ruiziꞌuma, u zaꞌe ḡabone hidiꞌuma. ꞌuguḡa niduꞌa Badiꞌa mazaoꞌnoꞌo fureraꞌuma. 29 Zaꞌe Keriso mazao fieꞌeteꞌe ḡahunoneḡa manoḡa daꞌo Badiꞌaꞌa mene zeneha, rehano Keriso uꞌano aduga hideꞌeteꞌe ḡahunoneḡa manoḡa zuni zeneha. 30 Eḡeꞌa hidiroteꞌe adugaḡa zaeꞌa horoniroteꞌe heuḡa, zaeꞌa eꞌe adugaḡa hideꞌohe. Ebu eḡeꞌa ize eꞌe adugaḡa hideꞌeteꞌe izidi zaeꞌa igiꞌohe.

*1:1 ga bisofu