9
Teuba Paulo muana la tale oula uniap o uro ubi apostolo
Tie, atabo tale kan turuo migana la karuk kan a noba la eba tobunakang meba tamung na agat tung. Migat, karuk kan a paga ba la tonoun. Atabo tale kan turuo apostolo, a? Migat, turuot. Atabo tale kan agimarung Iesu, Ila Kakani buang, a? Migat, agimarung ara. Okosartung ubi ang Ila Kakani ga atabo betming ekelesiap na uriro ubi, a? Migat ara. Non teip la agatmeng me rulam namo tale turuo Apostolo. Pa migat, me milam turuo Apostolo. Memani, betming ara lop am Morowa, ga iriro la are kaguma meba misingiala gare turuo Apostolo ang Ila Kakani. Mirie non inamaniap la mime maionama meba avuvuomeng tavuk tuang, pa tume tupulo ties maiong gare ro. Leba ubi pang maranit meba miagapalie, atabo tale mumuru le opala parak ga tapnuap are uniap miun, a? Atabo tale mumuru me palam meba magipang mai ekelesiap magaulap, ga malagipang meba gurameng ga pava, are mirie non Apostolop ga papap am Ila Kakani ga Kepas la ume akosar? Atabo turuot ga Banabas talamet la ubiing meba oagailie nunamap ing, a?
Man migana o danunumiap, irie kan la oup paparak ang? Man migana la ulio ubi, pa tale uaro parak o ubi? Ga man migana la ume uale bo gar ma sipsipup, pa irie kan la tale ume oula burunam a sisima ma? Baraba agat ming ga mimama marouluan it agarip maiam teip ga okosartung urogo ties. Karuk kan. Maimai gat la amet namurit ties. Memani, maimai ang Moses la tiesieng gare ro,
“Mimi la buat opamuming nanam a bulumakau na tara la man ubiong ga ovugutuara papak a wit.”
Atabo Morowa la maset magatong miruo bulumakau ga okosarong uriro ties, a? Karuk kan. 10 Morowa la agatong me bulam. Migat urio ties la omirmeng me bulam. Memani, Morowa la naong meba akosarbuong tavuk gare tiruo. Migana la man obulingong kimanam na ubi, ga migana la man ovugutuara papak a wit, okosarliong uriro ubi, memani liaram non napup o paparak la betieng na urio ubi liong. 11 Pava la paliam pagap mila mumurum am Muranama kabirana mi. Aret tie ga leba mialam pagap ba onim na uro kimanam paun meba paagamelie, atabo agatming urio la tale puvuvu, a? 12 Pa leba mima kemila meba mamela non teip pagap miun, tie mimi le kemila maset kan me palam meba mapala non pagap miun maset. Memani? Muana la miagapalie maset. Pa miriro pagap la puopang meba mapala miun, mirie la tale pame mapala. Karuk. Pa pame dus maranit mapat papot ma giginanimup. Memani, tale ga ononopaling alang ieng bais ula mumuru ang Karisito. 13 Atabo tale kan mamit teip la mime okosar ubi na luguan o lotu, mime maiaro parak na luguan ang Morowa, a? Ga atabo tale kan mamit teip la mime okosar ubi a lavang, mime maiara nap o ngane la maiabu na lavang, a? 14 Aret gat tie, uabu Ila Kakani maimai gare ro, “Teip la mime ties o bais ula muru, le omela uniap maiong iro uro ubi o bais ula muru.”
15 Are ratmat ga mumuru le akosarming irirot tavuk. Pa turuo, tale kan tuaram pagap la puorung meba taram miun. Ga tiruo titot gat la tale omirtung uriro ties meba tarang paga ba miun. Karuk kan maset. Tume teruba me iriro tavuk la tume tuaramo bais ula mumuru ga tale orula uniap. Are ratmat ga leba noba migana le aduratang uriro tavuk o tenubap tung, tie, temaieng leba ka taving. 16 Memani, tara la ovaiktung bais ula mumuru, tale kan puorung meba tevientang ga tamama, “Akosartung tavuk ila mumuri migat.” Karuk kan. Memani, uriro ubi me uvaik o bais ula mumuru, Ila Kakani la ualo urie ubi toun meba okosartang. Are ratmat ga leba tale ovaiktang bais ula mumuru, kadik eba tokire ba maset. 17 Miptang, la okosartung uriro ubi o bais ula mumuru o agat tung kan, eba orala uniap o uriro ubi. Pa la ualo Ila Kakani maimai toun meba okosartang uriro ubi, eva ebat oruluan maimai ang. 18 Tie, leba are ba rie, eba orala man uniap, a? Uniap tung la are ro: Natauan, eba baistang o bais ula muru ga eba tale tarang uniap o uriro ubi. Karuk. Lama narain, eba tale mimariktang meba toagamilie ma pagap ba me uriro ubi o bais ula muru. Urio kan u uniap tung.
Unama Paulo gare migana o ubi agarit o usaga maiang mirier inamaniap ganam
19 Migat, tale kan tunama apat maimai ang noba migana. Pa narung kan meba tonang ga are ba migana o ubi agarit o usaga maiang mirier inamaniap ganam, meba malagirang papot ma inamaniap me ai Ila Kani. 20 Na tara la tunama kabirana ma Iudaiap, bettung gare Iudaia meba malagirang Iudaiap me ai Ila Kani. Turuo kan la tale tunama upat maimai. Karuk. Pa na tara la tunama kabirana ma inamaniap la maionama upat maimai, bettung gare migana la unama upat maimai meba malagiang mirie inamaniap me ai Ila Kani. 21 Na tara la tunama kabirana ma mirie inamaniap la tale memaning maimai, bettung gare migana la tale amaning maimai meba malagirang mirie inamaniap me ai Ila Kani. Pa tale kan tume orulai maimai ang Morowa. Karuk. Pa tume oruluan maimai ang Karisito. 22 Na tara la tunama kabirana ma inamaniap la tale memaning agat ula mamaranu, tume tunama gare migana la tale amaning agat ula mamaranu, meba malagirang miriro inamaniap me ai Ila Kani. Na tara la tume tunama kabirana ma non ara inamaniap, tume bet gare mirie, meba maisintang mirier alangip meba malagirang noba ma me ai Ila kani. 23 Eva, tume makosar miriro ubiap ganam meba betieng bais ula muru ga kanu ba kabirana ma mirier inamaniap ara ganam. Memani, me iriro tavuk, tuga tarang nap tuang o ugiginara o bais ula muru.
Ibirbuong maranit na nekotarek meba buarang uniap
24 Tie, me teip la mime ibir na nekotarek, mirier ganam la mime ibir pa namurit it migana la ume oula uniap. Atabo tale omit uriro, a? Uriro ties la migat o. Are ratmat ga mimi kan le ibirming maranit meba omila uniap. 25 Pa mirier teip ganam la nameng meba okurupmeling nekotarek, mime meinio urier na maiong neip ma. Miriro teip la mime okosar gare tiro meba maiarang uniap la eba kiro ba kakalait. Pa bume ibirbuong maranit meba buarang uniap la iot atatan makin. 26 Are ratmat ga tale kan ibirtung tapmat agarit. Karuk. Tume ibir puvut me bo gar. Ga tume darunam, pa tale kan agorung kilan tuo tapmat ga ovittang it agarit ifif me nekotarek. 27 Karuk. Tume kan uruale maset bo neip tuo meba urangameng me nekotarek. Memani, babun tuaramo bais ula muru mai non teip ga magaulap, pa tubiat turuo kan la eba tale orala uniap.