2
Bukosarong Morowa ga betbuong ga kabuna gare inamaniap mila neim
Tinan mimi la mionama gare inamaniap mila mevara ra na irap a Morowa, muana la mime oguek ties ang Morowa ga mime okosar non ara kirinim. Na irie tara, mime amiuluan tavuk ila kire onim na uro kimanam. Ga mime amiuluan tavuk ang migana ila uke maiang muranap mila kiram, irie Satan. Iriro Satan, irie la man ubiong titot na dalap ma inamaniap na uro kimanam ga man uke maime ga man oguekmeng ties ang Morowa. Na irie tara, bubuo ganam gat la bunama kabirana ma misik inamaniap o kirinim, ga obuluan agat ula kiro meba makosarbuong neip buo meba tevurusmeng. Ga agatbuong me mirio dalap mila tatalim na agat buong kan. Bubuo kan la bunama gare tiro, are ratmat ga puobuong meba buarang uniap ula kiro me mitmat gare mirie inamaniap onim na kimanam. Pa naong Morowa migat me bulam ga kadikong me bulam. Migat, makosarbuong kirinimup ga kabuna gare inamaniap mila mevara ra na irap a Morowa. Pa bukosarong meba buinim iat ga Karisito. Eva, ina bulagiong gare ro, memani bubouvara. Ga ina buinim ga Karisito Iesu. Ga bukosarong meba bunang ga Karisito, meba ubualeng bo mirier pagap ganam am Karisito na panbinim. Eva, akosarong irio tavuk ila mumuri me bulam iro ubi ang Karisito Iesu ga osinguala ubonuvarap ang ula kanu migat me mirier teip ganam na mirier taraiap ganam la eba betmeng tubiat.
Irot ubonuvarap ang Morowa, naganming ira Karisito, ga Morowa la ina milagiong. Urio la tale paga mimi kan la akosarming. Karuk. Ualat Morowa agarit miun. Urio la tale betieng gare uniap o ubi la okosarong non migana. Karuk. Are ratmat ga karuk kan a migana ba la puoong meba ovienang bonim a kan ga amama, “Turuo kan la ubirung maranit ga bettung ila muri maset na irap a Morowa, are ratmat ga ina tolagiong.” Karuk kan migat! 10 Eva, Morowa kan la bukosarong ara ga bunama to. Ga iro ubi ang Karisito Iesu, Morowa la bukosarong ga ina buneim, meba akosarbuong tavuk ila mumuri gare tinan la urangabuong meba akosarbuong gare tie.
Karisito la makosarong Israelip ga inamaniap la tale onim Israel ga betmeng garet namurit
11 Are ratmat ga tenagiming tinan la mionama gare mani. Mimi teip la tale onim Israel. Ga teip la temeiva “gar ma teip o kasau”, la mime mimeiva, “gar ma teip la tale mime kasau”. 12 Na irie tara la tale ka mionama na butamat ang Karisito. Karuk. Mionama lavie auluo gar onim Israel ga mionama gare teip mila kibangam la tale puomeng meba mamela pagap mila murum la midaong ara Morowa tinan meba alam maun inamaniap am. Uabua Morowa kaguma ang ira ma. Ualo ubi maun meba ina malagiang gare tinan la tiesong pa mionama gat lavie uluo urio. Migat, na irie tara la mionama na urio kimanam la tale kan amit Morowa, are ratmat ga tale kan auanmila Morowa un nagan meba ina milagiang. 13 Tinan la mionama kakaliat migat aluo Morowa, pa titot la milagiong Karisito ira olabuan a ga mumio ga mionama kagarat migat ai Morowa.
14 Karisito kan la bukosarong ganam ga bunama na malina. Gare mani? Tinan gar onim Israel la nekaromela ga gar la tale onim Israel. Urio agat maiong la betieng gare kudat kabirana ma. Pa uvara Karisito iro maiogun, ga met iriro tavuk ang la oduratong ara urio kudat o nekaronulap. Ga upamuan narain garipien ga betliong garet namurit gar. 15 Ga ira ma neip a kan, oduratong maimai ang Moses ga non napup ma tiesiap la nemepam ga urio maimai. Okosarong gare tiruo meba apamung gar ma inamaniap onim Israel ga gar ma inamaniap la tale onim Israel, ga eba betliong gare gar ila nei la parepong ira Iesu. Ana iruo tavuk la bukosarong ga bunama namurit dalap. 16 Migat, uvara Iesu iro maiogun, ga na iriro tavuk la ituamua tavuk o nekaronulap la ut kabirana ma teip ga magaulap onim Israel ga teip ga magaulap la tale onim Israel, are ratmat ga betmeng it gare namurit neip. Okosarong gare tiro, meba maduratbuong dalap o nekaronulap ga Morowa, ga bunang un namurit dalap ga irie. 17 Ga muo Karisito ga baisong o ties ula mumuru gare ro, “Titot le mionang un namurit dalap.” Baisong o urio ties ula mumuru me miun la mionama kakaliat aluo, ga me gat aun iriro gar ma inamaniap la maionama kagarat ai gat. 18 Muana, uvara ra me mirier inamaniap ganam ga unavo alang. Are ratmat ga abula namurit Muranama na ubi ang Karisito, ga puobuong meba iat bula ai Ira buang.
Bubuo ekelesiap la are luguan migat ang Morowa
19 Are ratmat ga tale gat mimi gare inamaniap mila kibangam o inamaniap la tale memaning kimanam. Karuk kan. Urie la no ra. Titot la mimir narit gar ma inamaniap am Morowa la mionama na butamat ang. 20 Mimi la betming gare luguan la merilia Apostolop ga unulip nakap bo labinap. Pava Apostolop la betpang gare labinap a iruo luguan. Pa Karisito Iesu la betong gare labinama ila kani la dusong kabirana meba angangasang iruo luguan. 21 Napup ganam a iruo luguan la iat nemela ira Karisito ga maiot maranit. Are ratmat ga bubuo la betbuong gare luguan o lotu ang Morowa ira Ila Kakani. 22 Ga mimi gat la nenanemila ira Karisito. Ga Morowa la ume miupam iat ga pava, ga betbuong gare luguan ang Morowa la unama Muranama Ila Babai ana.