5
Anahopwero tini walambe sumbu ai wosindau sumbu ti Korin sios ki dau
Kui nindo leki anahopwendau sumbu ni walambe sumbu ai wosindau mwanji suwa ti sukwani ele mapwa ele mapwa ihiro. Woro ka sumbu kui nindo ki sukwaro ti, sumbu anandi naha. O sumbu hinga hoko pe hima le wosindau mwanji ti nu mendinda nambwe. Sumbu mwe ti ka hinga: Hima fori ri yapai humwe ni hopwero. Kunu ete hi kuhi tini ku rasaindauꞌu? Hinde wowani hi rasai bomo kuhi ku hanjaꞌaisini o sumbu keke ku ichaka nambwe ku dau? Hinde wowani ka sumbu hinga wosiro hima ri hoko tokwe rini ku rawara nambwe ku dau?
Mwe naha, hima tape ahi tumbwa apahime a dau, woro himamwale ahi to kunu ga o da. E, ani kunu ga a dasini ori hima o sumbu hinga ri wosiro ti, ri sumbu ti rini a kilihiro. Kunu a sawendau, nui Apukolaka Jisas hi tiki ma ku wau. Wowa o gisi ki himamwale ahi ki kunu ga a dani nui Apukolaka Jisas ri kwambu ki ori hima hinga Saiten tapa tenge ki rini o nu hakonda, wosiwa sembe hukwe ni sirinaro hima tape rihi ti Saiten walambe sa rini wosisiwa Apukolaka ri gisi ki Gotri to ori hima himamwale ti ai ri ratakonda.
Korin sios hima le kapwa sumbu wondau hima le hoko tokwe sa wu rawara
Kunu hi kuhi tini rasaindau sumbu ti, sumbu kipe mina. Yis fisiche pi falawa ki owesiwani ichiꞌuchakowani falawa hehenandau sumbu tini ku hambwanda nambweꞌe? Kunu yis owe nambwe falawa hinga, o keke kapwa sumbu tokwe kunu matinandau yis hukwe ti ma rani ku humbwe, wosini falawa ako hinga ku da. Hinde wowani, Pasofa gisi ki funda nu litisini nu andau sipisip che ti, anguꞌomwe ni handau hinga ka rini wu yeni wu si to. Hima mwe ri Kurais. O keke o gisi kipe ni nu hei hei apa yis hukwe ni nu rata kei. Yis hukwe mwe ti ele kapwa sumbu mu naha. O keke yis owe nambwe bereti numbwa ma nu ratasini o gisi kipe naha ni nu eripe. Ka yis owe nambwe bereti ti, sembe halaya sumbu ga nimba gambonda nambwe sumbu tinga sawendau. Chengi ba foki kunu ni mwase a kairo ti, ka hinga a sawero: “Kunu apa hima i humwe sawendau hima lenga nau ku toro kei.” 10 Woro ani do nuwe ki dau hoko pe hima lei nindo ki hima i humwe sawendau hima le, hima i mwaꞌambwe leni heini funda ete okokonani toroningini raꞌaindau hima le, e, gambolombo gotri ni sirinandau hima le, wunu ni tinda ku hanjaꞌai ki kunu a sawe nambwe. E, wunu ni funda ete ku hanjaꞌai kinawa kunu okwe do nuwe ma ku hanjaꞌai. 11 A kairo mwanji mu mwe ti ka hinga: E, kui hiparakambwe ku nandau hima forito hima i humwe ri sawenoꞌo, hima i mwaꞌambwe fotini ri heini ete ri okokonanoꞌo, gambolombo gotri ni ri sirinanoꞌo, hima leni ri saweholiyanoꞌo, kapwa uku ni ri asini ri ambwatinambwatinoꞌo, e, hima i mwaꞌambwe fotini ri leningini ri raꞌaino, o sumbu hinga ri wosiwa apa rini ga nau ai ku ji kei. Minambwe naha. Apa o hima ga ahirahi ti funda ku a kei. 12 Ku hambwawani hinde hinga, sios hoko ki dau hima lei sumbu tini kilino sumbu ti ai tauꞌu? Mina. E, sios we ki dau hima lei sumbu tini kilino sumbu o kui tau naha. 13 Hoko ki dau hima le, Gotri rinjenga o wunu ri kilikonda. Woro Gotri chengi ka sawero hinga ma ku wosi: “Kunu o kui nindo ki dau kapwa hima ori hoko tokwe ma rini ku rawara.”