13
Korin le sembe ha sumbu wuhi ti norukweni sa wu aulinda
Ani kunu tambwa a tawa numbo namili ya indau. Woro hima fisiꞌi namili wunu o mwanji hingambwa wu bwawa apa o mwanji to ete dawa, o mwanji ni mwe naha o nu nakonda. Imbihumbwa kapwa sumbu wosindaro hima lenga, ele biya hima anandi lenga kunu ni a sawekondau. Mwanji mwe imbihumbwa numbo fisi ki kunu tambwa ani iro gisi ki kunu a sawehambwaro. Woro hingambwa apa ani apahime a dasini do ya ai kunu a sawekonda. E, kunu tambwa ani ai tawa apa kapwa sumbu wosindau hima le hinde nimba wunu ani heisi kumbwa. Ai takisopo ki Kurais mwanji ti mwe naha ri bwandauꞌu, woro o tini ku hambwa kinani ete ku gindau. Woro apa ma ku hambwa. Kurais gamweche ri kunu keke ri halihopwenenda nambwe. Mina. Kunu keke tau kwambu naha ki ri randau. Mwe naha, imbihumbwa rini kwambu ri toro nambwe hima minde hinga ri dawani me yapweke tiki rini yero. Wosiwani Gotri kwambu keke apa himamwale tinga ya ri dau. Woro hingambwa nunu okwe rini ga nu anangausini nunu kwambu nu toro nambwe nu dau. Woro, Gotri kwambu kumbwa nunu himamwale nu torosini rini ga ete nu dakondau. Do kwambu nu torosindau ki kunu ni nu okulandau.
Woro kunjenga kui sembe tini ma ku ai silinehei, sembe ti mwe naha ku hasini ku dauꞌu, mina, kunjenga ma ku ai kilinehei. Jisas Kurais kui sembe we ki ri dau tini ku hambwanda nambweꞌe? E, minambwe ti nawa, sembe ha sumbu kuhi o chiki hingambwa mina. Woro ani hambwandau, nunu ni ku heini ka hinga o ku hambwakonda, sembe ha sumbu nuhi ti o chiki hingambwa nu dau. Kapwa sumbuche fori ku wosi nambwe ku da kinani Gotri kunu ri okula ki rini nu uchahambwandau. O sumbu hinga nu wosindau ti, hima le tau nuhi ni wu heini o chiki hingambwa wu hambwa kinani nu wosinda nambwe, mina, nui okokona ti kundo sumbu kipe tini ku wosi ki, nunu sa biya da, ele hima tau nuhi ni heini o chiki hingambwa wu hambwa nambwe nawa sa biya wu bwanda. Nu hambwanda, nunu mwanji mwe naha tini nu yitirawaisini sumbuche fo nu wosi hinga. Mina. Nunu mwanji mwe naha kekembwa ele tau nu rano. Nunu kwambu nu toro nambwe nu dawa, e, kundo kwambu ku torowa, nunu o hinga tini nu eripeꞌaripenda. Nunu Gotri ni gisi gisi nu uchahambwandau ti, sembe ha sumbu kuhi ti kwambu naha ki ku eti kinani nu uchahambwandau. 10 Apahime do a dasini do chengi kunu a kaindau bomo mu mwe naha ti oto. A tani kunu ga a dasini Apukolaka ri tau a ra kinani ri ani haro kwambu ki kunu ani ekichasi ki a diyahandau. O kwambu hinga ri ani haro ti, walambe sumbu kunu wosi ki mina, kui sembe ha sumbu tini ani okula ki ri ani haro.
Mwanji tipa fo
11 Ai hiparakambwe le, apa mwanji ahi ti ya humbundawani, o kunu a weseꞌanda. E, sembe ha sumbu kuhi ti kwambu naha ki ya sa eti. A bwaro mwanji ti ma ku mendi. Inaka funda naha ri ku hambwasini sembe wahapi ki ma ku da. Wondawa hima keke woni sembe wahapi ki dau Gotri kunu ga o ete ri dakonda.
12 Tapa ma ku anayengunandani ma ku anaweseꞌanda. 13 E, Gotri himiyama hurahama le tinda ete weseꞌa wuhi ti kunu wu humbwero.
14 Nui Apukolaka ri Jisas Kurais ri hima keke wo sumbu ti, Gotri hima keke wondau sumbu ti, e, Gotri Himamwale kipe ga nau ku ananjindau sumbu ti, kunu ga ya sa ete da.