3
Gisi jipe takaindawa kapwa sumbu miyafo naha ya sirakonda
Woro ka tini ma hambwa: Gisi jipe ki kapwa nomo miyafo naha ya sukwakonda. O gisi ki, hima le wui hima tape tumbwa wu enependani, ya keke wu mwaleꞌakini ikonda. Wondani hi wuhi tini wu rasaindani, hima leni wu rakaindani Gotri ni ya wu saweholiyandakonda. Wui nuwai yapai ni wu sawesiyaꞌaindani, weseꞌandau sumbu wu hikisandani, ele sumbu kipe ni toroni tikinumbo tokwe ya wu rumbwekonda. Wosini wui analongo lenga sembe funda wu eti hinga. Anangiya sumbu ti hinde wu hanjaꞌai kumbwa. Hima leni gumwa tokwe wu sawendani, wui hima tape okokona ti hinde apa norukweni wu auli kumbwa. Hima leni walambe sumbu wunu wosindani sumbu kipe tini ya wu omwemendindakonda. Wondani wui nau leni miho hima lei tapa tenge ki ya wunu owendakonda. Wosini wui ambwatinambwati inaka tumbwa ya wu sirinandakonda. Wunjenga hima laka wu hambwandani, wui hima tape okokona tini wu sirinani wu eripeꞌaripekoni Gotri ni gumwa ya wu sikonda. Wondani Gotri sumbu ti hima tape kumbwa wu sirinandani, ri kwambu tini gumwa ya wu sikonda. Woro mini kale hima hinga ti wunu mi heiwa wunu ma ratakosini ma i.
E, wunu fwele usari usari wu i ini ele ambwatinambwatindau humwe lei aka ki wu rarusini wui inaka tini toroni o jamekokonda. Kale humwe hinga le wunu kapwa sumbu ti funda wunu talesiwani o kapwa sumbu to sembe nomo wunu handawani wui inaka ti ele ba fo ba fo mwaꞌambwe ni hambwakowani o tito ya wunu raꞌainda. Ele humwe hinga le wunu gisi gisi Gotri mwanji kipe ti wu mendinda. Woro mwanji mwe naha o ni wu toronambuno ti, mina. Imbihumbwa Janis hima pi Jamburis Moses ni fi omwemendindaro hingambwa apa ele hima wunu Gotri mwanji mwe naha ni wu omwemendindau. Inaka wuhi ti emendiki naha ihiro. Wondawani sembe ha sumbu wuhi ti hinde wunu okula kumbwa, Gotri gumwa o wunu ri sikonda. Woro ele sumbu wu wosindau ti apukolaka hinde i kumbwa. Mina. Hinde wowani, hima le wunu heini wui ambwatinambwati sumbu amwei wu heindakonda, imbihumbwa Janis hima pi Jamburis ni wu heiro hinga.
Gotri mwanji ma toronambusini da
10 Woro mini ani ga ka ete si ichiꞌuchandani Gotri mwanji kale hima ni a bwandawani o tini mi hambwasindau. Wondani ai ichiꞌucha ti mi heini, a wosindau sumbu mu ti tinda mi hambwasindau. E, sembe ha sumbu ahi ti, hima i kapwa sumbu wasa ha nambwe wahapisini dau sumbu ahi ti, hima keke woni wunu okulandau sumbu ahi ti, e, kwambu ki etisini ele nomo randau sumbu ahi ti, ele sumbu ahi tinda mi hambwasindau. 11 E, hima kapwa sumbu wu ani wosindawani amwaka a mendiro ti mi hambwasinda. Andiok ko ti, Aikoniyam ko ki, e, Lisitara ko ki amwaka omwesika naha wu ani handawani nomo omwesika a randaro! Woro Apukolaka to ele ai nomo hinga tinda ri rani ri rumbwendaro. 12 Mwe naha, Kurais Jisas ga funda anangausini Gotri sumbu kipe tini sirinandau hima le, miho hima le wunu omwemendini walambe sumbu o wunu wosikonda. 13 Woro ele kapwa hima ga ele Gotri mwanji ni nimba gambolomboni ondiyakandiyandau hima lenga ele hima ni o wu gambondakonda. Wondawa ka kapwa hima, Saiten, ya wunu gambondakonda. O sumbu hinga wu wo wo kapwa sumbu wuhi tinga omwesika naha ya sirandakonda.
14 Woro mini, do mwanji mwe naha mini ondiyakandiyawani mi mendini sembe kwambu ki mi haro tumbwa ma ete toronambusuni da. Hinde wowani, mini dele hima mini ni nu ondiyakandiyaro hima leni kipe mi hambwandau. 15 Wondani imbihumbwa kichapwache mi daro gisi mi ambwesini Gotri chengi ele ni mi hambwandani hambwa kipe mi torondau sumbu ti tinda mi hambwasindau. Ele Gotri chengi tombwa apa hambwa kipe ti mini hasiwa, Kurais Jisas ni sembe mi hawa Gotri apa o mini ai raꞌaikonda. 16 Ele Gotri chengi ki dau mwanji hinga tinda ete, Gotri Himamwale to ele mwanji ni ri rawararo. Woro o mwanji tombwa kipe naha nunu okulandani, mwanji mwe naha ti nunu handani, nui kapwa sumbu ti amwei nunu mekusindani, nui ichiꞌucha ti norukwendani, e, sumbu kipe tini nu sirinandano numbo ti nunu ondiyakandiyandau. 17 O hinga Gotri chengi tombwa Gotri himache leni ratoroni kipe naha wunu otokunasiwa ele kwambu hinga tinda ete wunu taleni chikisiwa ele ri tau kipe naha tinda wu rano.