Jon To Rumbwero Chengi Namili
1
Ani sios aulindau mekupu hima laka rito do chengi a kaini mini, ai nau mwe naha, Gaiyas ni a rumbwendau. Ani mini keke mwe naha a wondau.
Ai nau kipe naha, Gotri mini okulawa ele tau mi rawa kipe tumbwa iwa hima tape mihi kipe tumbwa mi da ki mini keke Gotri ni ani uchahambwandau. Ani hambwasinda, himamwale mihi ti kipe tumbwa o da. Mwase hiparakambwe fwele ani tambwa wu tani ete wu ani sawero, mini Gotri mwanji mwe naha tumbwa mi sirinandau. Wowani o mwanji ni a mendini ani kipe naha ani eripeꞌaripero. Mwe naha ani hambwanda, mini gisi gisi Gotri mwanji mwe naha kumbwa mi ichiꞌuchandau. E, a mendiwa ai chechehimache le o Gotri mwanji mwe naha ki wu ichiꞌuchandau, wowa o sumbu to eripeꞌaripe sumbu omwesika ani hano. Woro ka eripeꞌaripe sumbu ni dikindau eripeꞌaripe sumbu ani ki da nambwe.
Gaiyas tau kipe randau
Ai nau kipe naha, ele hiparakambwe ni mi okula kinani mi randau tau ti, kipe naha tumbwa mi randau. Wondani o sumbu ele biya hima ba fwele okwe o hingambwa wunu mi wosindau. Hiparakambwe fwele do sios ki hima keke wo sumbu mihi tini wu bwaro. E, Gotri hima ni chikindau sumbu ni mi sirinani hiparakambwe fwele numbo ki mini tambwa tawa wunu yakwani numbo ki wu ano ahirahi wunu mi hawa o sumbu kipe naha. Hinde wowani, wunu Jisas hi tini wu rasai ki wui tau ki wu indau. O tau wu randau ti, wunu hoko pe hima leki ya wu toronda nambwe. O keke, ele hima hinga Gotri mwanji bwa ki wu iwa ma wunu nu okula. O sumbu hinga wu wowa, Gotri mwanji mwe naha keke randau tau wuhi ni wunu ga funda nu randakonda.
Daiyoterefis kapwa sumbu ri woro
Mwanji fwele o sios ni a kairo. Woro Daiyoterefis, rini mwa laka hinga wai nindo ki ri da kinani au rini saindau, woro rindo nui mwanji ni ri mendinda nambwe. 10 O keke gisi fo a tani kunu ki a sukwawa, o ri wosindaro sumbu ni amwei o rini a bwano. Nunu ni kapwa mwanji ba fo ba fweleni nunu ri bwandau, wosini nimba gambo mwanji leni ri bwandau. Woro ele mwanji numbwa ri bwanda nambwe, mina. Hiparakambwe fwele rini tambwa wu iwani aka ki wunu ri rakarunda nambwe. E, hima le wui aka we tokwe wunu rakaru ki wu hambwawa o sumbu ni ri etipesini sios ki tau wu rano ti minambwe ri nawani wu ai indau.
Demitiriyas sumbu kipe tini wondau
11 Ai nau kipe naha, mini apa o kapwa sumbu tini sirina kei. Minambwe naha. Mini sumbu kipe tumbwa ma sirina. Sumbu kipe tini wosindau hima ri, rini Gotri hima. E, kapwa sumbu wosindau hima ri, rini Gotri ni ri hei nambwe.
12 Ele hima hinga tinda ete Demitiriyas hi tunumbwa wu rasaindau. Wondawani Gotri mwanji mwe naha okwe, hi kipe rihi tini amwei wondau. Ete wondawani ani okwe hi rihi tini a rasaindau. Mi hambwandauꞌu, mwanji ahi ti mwe naha.
Mwanji tipa fwele
13 Ani mwanji miyafo do chengi ki mini a kai ki ani hambwaro, woro mwanji miyafo chengi ki a kaino ti a diyaha. 14 Ani nimba a tani takisopo mwanji ki si anambwa ki ani okokonandau.
15 Sembe mihi sa wahapisini sa da. Ele nau le mini weseꞌanda. Weseꞌa ahi ti ele ki dau nau fwele tinda ma wunu sawe.