13
Nunu gapiman lei tako ki ma nu da
Ele hima hinga tinda ete gapiman tako ki sa wu da. Nu hambwanda, gapiman fo wuhitapa sukwa nambwe. Mina. Ele gapiman randau tau hinga tinda ete Gotri tapa kumbwa sukwaro. Ele gapiman tau aulindau hima hinga tinda ete Gotri to wunu esisiwani wu randau. O keke hima fori gapiman mwanji tini ri sawesiyaꞌaiwa, o Gotri ondiyasiro sumbu ni ete ri sawesiyaꞌaindau. E, hima le o mwanji ni wu sawesiyaꞌaiwa o kapwa sumbu wu wosindau wasa wuhi wu torokondau. Gapiman hima le wu wondau sumbu ti, sumbu kipe wosindau hima leni aki sumbu ti wunu handa nambwe. Mina. Wunu wu dau ti, kapwa sumbu wondau hima leni aki bomo ti wunu handa kinani. Gapiman ni mi aki nambwe mi da kiꞌi? O hinga mi hambwandau ti nawa, sumbu kipe tumbwa mi wonda. Wondawa hi mihi ti sa wu rasai. Hinde wowani, rini Gotri tau ra himache fo. Rindo mini okulandawa kipe tumbwa mi da ki. Woro kapwa sumbu tumbwa ete mi wondawa, mini hambwafwaꞌaisi. Mi hambwanda, rini hachangipi huwe ri tororo ti, nimba ri toro nambwe. Rini Gotri tau ra himache hinga ri dasini kapwa sumbu wondau hima leni kapwa sumbu wasa wuhi wunu ri handau. O keke nunu ri tako ki ma nu da. Apa amwaka nunu ri hano tini nu hambwasini sumbumari nu sirina kei. Mina. Ma norukweni nu hambwa, do gapiman ni nu sirinandau sumbu ti sumbu kipe tini nu wosindau.
O sumbu kipe ku wondau keke takisi ya ti okwe do ku handa. Hinde wowani, gapiman hima le Gotri to wunu ondiyasiwani wunu gisi gisi o tau ni kwambu tiki wu etisini wu randau. Gapiman lo mwanji ku wosi ki sawendau ele sumbu hinga tinda ma ku wosi. Takisi ya torondau hima ri tawa, o takisi ya ti ma rini ha. E, sutuwa, kari, sai, e, mwaꞌambwe kuhi ku ratorono ya kunu ri siliwa, o ya ma wunu ha. Hima fori tako ki ku da ki ri sawewa, o ri tako ki ma ku da. E, hima fori hi tini ku rasai ki ri sawewa, o hi rihi ti ma ku rasai.
Lo mwanji ni mwe naha nu sirinano numbo
Apa hima fori kunu haro mwaꞌambwe wasa ti tinda ete norukweni ma ku hani ku humbu. Woro kunjenga ku anakekewondau sumbu tombwa mina, apa wasa kuhi tinda norukweni ku hani hinde ku humbu kumbwa. Hinde wowani, hima fori hiparakambwe fori keke ri wowa rini lo mwanji sumbu ti mwe naha ki ri sirinandau. Nu hambwanda, lo mwanji ete sawero: “Apa hima i humwe sawe kei. Apa hima yeni si kei. Apa hili ya kei. Apa hima ba foi mwaꞌambwe tini okokona kei.” Delehaꞌa lo mwanji ga lo mwanji ba fwele okwe wunu tinda ete wui mwanji mu ti funda naha. Wui mwanji mu mwe ti ka, “Hima tape mihi keke mi wondau hingambwa ele biya hima ba fwele keke o hingambwa ma wo.” 10 Hima fori hima fori keke mwe naha ri wondau ti, rini ori hima ni kapwa sumbu ti ri wosinda nambwe. O keke hima fori hima fori keke ri wondawa, rini lo mwanji ni mwe naha ki ri sirinandau.
Nunu numbo kipe kumbwa ma nu ichiꞌuchanda
11 Bwele keke do ku wo ki kunu a sawero? Hinde wowani, do apa nu dau gisi ti ku hambwanda. Ku tukuyandaro tini apapanani ku ai saino amwa tahiro. Ku hambwanda, imbihumbwa sembe ti anandi naha nu hasiwani Gotri nunu raꞌaino gisi ti apahime naha ete daro, woro apa o gisi ti takai hinga woro. 12 Hundu ti ini humbuwani lindana ti amwei ya sukwakondau. O keke hundu ki nu wosindau kapwa sumbu ti ma nu haraꞌaisini tapwaki ki wosindau sumbu kipe ti au anaye ki soꞌoindau mwaꞌambwe hinga ma ku soꞌoi. 13 Hima to tapwaki ki indau hinga norukweni ma nu ichiꞌucha. Apa kapwa uku asini ambwatinambwatini kapwa sumbu wondau hima hinga nu sira kei. Apa humwe sawe sumbu ga hima i sembe kisi wondau sumbu fwelenga nu wosi kei. Apa hima lenga nu anangiyani hima i mwaꞌambwe le keke nu okokonani sembe amwaka nu a kei. 14 Kunu Jisas Kurais tini cherimbe hinga ratani ma ku toro. Apa hima tape tini okokonandau sumbu tini ku hambwa hambwa ku sirinanda kei.