4
meéyámbakaan-kwaasiti anon-kwaasi ísáaro. kentí mayáí úwoi kwémayaan-kwaasira'a arupí umái kawe'á umái kárákwire'a maarán-áímbá imáyáa oro. miwítí anóndakoe kentí anóndakoe mimbóráwáímá éna kwíyómpa'a máyáivo arupí umái kárákwiyoro.
námúnaa sésa arupí umái maésa owáíná kwaasái.
amáparawai ísáaro. námúnaa símae kwéiye'a mirá kwéomba íma ó'on-o'on-imayaa é'a námúnaamo kwésen-imayaa é'a Áánútumpa'a súwi seró. námúnaamo kwésemba kentááyáváígwárá'á súwa'naa umai seró. Áánútumba áísaa íyana aambá kwiyínata áséi-kwasaiya simátimenaumne. mináímbá aúpá'á makéna agaráátínkaraimba mináínkóná ááimba Ísu Káráísitiman-iye. aúpá'ó makéna agaráátínkarain-aimba simátimewandarakemba áwáá'a siyésa ándáva'a mósínkaraawe. Áánútu mimbáyáí símakowa'a mairáundanivo kwenáái avora'á simátimenaundayave'a súwa'naa umai námúnaa seró.
Áánútumpa'a íma tamáyáan-kwaasivimba kawer-imáyáávínkémbá kawe'á umái mé'a kanaamó kwáyaindara'a miwívímbá Áánútuna mayáí maimaé íyóro. aaimó kwésemba kawer-áíné áséi-aine su'mai kwésemba pósa tísaa íyamba anondámo simátimiyan-aimba íma avakáá é'a áséi-aine su'mai simátíméro.
kentáásí kwaásigo áwí'a Tikikása kwená imáyáa kwéundawai kentópa'a kweémena kesáái amápa'a kosimátiminiye. kesáámó úndantemba Ísóigona mayáí-kwáásí ména mimbáyáí íma ivátuwena kawe'á umái kwémaena kentáásáái kosimátimena asiramátinkanintave'a ai'maráúnana kentópa'a kweémena kwíníye. moóráwai kentí naaópakewai áwí'a Ónísímasi kwemá kentáásí kwaásigo éna kwená imáyáa kwéundawai kawe'-máyáí kwémayaiwai kwesé kwémesarai kentáávímbá paárurain-tantaakon-aai kosimátimeyaaoiye.
10-11 moóráwai áwí'a Árísítakasi kesé ándáva'a máyáiwai keinárawatavena séna kawe'á umái máéro kwésisana Páánápáasi anáávéígo áwí'a Mááka keinárawatavena séna kawe'á umái máéro kwésisana moóráwai áwí'a Yósúwa moórá-kwi'a Yásátasi keinárawatavena séna kawe'á umái máéro kwésiye. ké'naamba maanáímbá simátime'a sé'a Máákaamo kentópa'o kwémenamo kwínímbo é'a kawe'á umánkáaro kwésune. Yútaa-kwaasi Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáampinkemba minkáúmbó-kwáásíyé su'mai kesé mayáí kwémaesa Áánútumo kárákwiraipa'o kwaásimo ménaaontavesa kesé mayáí kwémaesa kwéasiramasinkaawe.
12 moóráwai kentí naaópakewai áwí'a Épávarasi keinárawatavena séna kawe'á umái máéro kwésena kwemá Ísu Káráísitina mayáí-kwáásí éna keinárawa'a túwa'naa umai asiramái námúnaa símae kwéiyena Áánútumpa'a maarán-áímbá kwésiye. Áánútun-aai asiramái táto'mai kawe'á é'a Áánútumbo arááímo tainí'a amápa'a kwée'a táákaevayan-kwaasiraamba umái asiramái ménaaontavena mindáyavena námúnaa kwésiye. 13 keinárawa'a Kórósi-naopaken-kwaasiye Áréótísiyaa-naopaken-kwaasiye Írápórisi-naopaken-kwaasiye túwa'naa íníntavena anóm-bayai kwémayaimba awáné'a kwésimatimune. 14 moóráwai áwí'a Árúku kwená imáyáa kwéundawaiya kentáásí sontaa-kwáásí éna keinárawatavena séna kawe'á umái máéro kwésisana moóráwai áwí'a Tímasi keinárawatavena séna kawe'á umái máéro kwésiye.
15 Áánútuna kwaási Áréótísiyaa-naopakewaiyaveta séta kawe'á umái máéro kwéseta Áánútuna kwaási Nímpaana naaúmpa'a torupamái máyáawaiyaveta séta kawe'á umái máéro kwésunda kosimátíméro. 16 maanáúváívínkén-áímbá táámpamai síya'a amáparawai isáíyuwe'a ti'maráíyasa maimaésa Áánútuna kwaási Áréótísiyaa-naopa'a máyáawai mátimiyasa awánésa ísáaro. miwíyávé'a tímakaunda-auvai timíya'a mimpínkén-áímbá ísáaro. 17 moóráwai Ákípáasimba simáme'a sé'a Ísóigo ámakaim-bayai asiramái kwémae ánásaao siyé simáméro.
18 ayááírá'a kemá Póro agaimaráúmpo awáné'a kwenayáánavi'a póna kwenááiman-iye sé'a ísáaro. kemá Póro sé'a kawe'á umái máéro kwésune. kemá ándáva'o máyaunda-imayaa kwée'a Áánútumpa'a námúnaa símae íyóro.
Áánútu úwoimo kwétuwa'naa-intave'a námúnaa kwésune.
kemá Póro súnda-aimba ánásaiye.