Iona
1
Kana na kalingana i Iave taun a Iona, tamana ta Amitai: God kata asok a Iona asukang ke, “Ku pasal taun a rina lava suke Nineve, na kuanla ngavaka iria si kari keve lau rikek, using kalapo rikek luai e matag.” Sikei Iona kala tadut asi sip ani asok ang si Iave. Na kala pasiang ane Iopa na kanla serei arokonai ani mang perengan si lapo usausa ane Tarsis. Au kala samui kana selen na kala kokos ani ka an ago akipai ani Iave. Nei liuan i kari paspasal Iave kala alis a mang malu kitmat na nei laman kalapo toan alava luai na kalapo ararai ta to ka tavadek korong a perengan ang. Vap aongos kuli perengan ang kilapo leng, na siksikei aliu iria kalapo sokotuk serei si kana tangatangai ani ka pakangai aniria. Asi kari akala ani perengan ang kila asuai ani usausan nei laman. Sikei Iona katala pasiang ane neina i perengan ang na kanlapo rodot musik lik. Na tulava i kuli perengan ang kanla sabonai ania na kala sui ia, “Au, kupo rot sa? Ku tapasuk na ku songo serei si kam tangatangai. Vei ninia nganing ka vinga marip anira, na ka asapang kara to.” Na vap akorong i kuli perengan ang kila angmememengenai angpokpokai aniria asukang ke, “Au, tara vil a mangsikei a abis i gusgus asi kara sabonai akorong ani igenen ke kapo buk vil apuka aira.” Na kila sabonai ani kana asan a Iona. Asukang na kila mengen ia, “Kana ku antok imem! Si kana kapo vila puka ira ta nem ke? Numai akorong, Kupo saka igenen an? Kuta pasal le si saka rina an? Nei kam rina, na nei kam patvap?” Au, kala polpol ta, “Nau a igenen i Eberaio, napo lomlomon ta Iave, nia kapo God i metekuku na kata piruma na kuli vunep na nei laman”. 10 Na kala akus iria ta kapo sip ani Iave. Taun kila longong a mengen ke si Iona, kila leng alava, na kila antok ia, “Kupo bil arikek luai iuang!” 11 Au, rai ang kapo anguan tadut akit an. Asukang na kila sui ia ta, “Au, namem saka bil an kana anim si kana kamus na rai lava ke?” 12 Na kala antok ta, “Mi asuai anig nei laman asi kana pongo na rai ke. Napo malangas ta kakag ta rikek na kana mimelapo puka.” 13 Eiang kipo kalip amadot asi kari me ngangat ngerelo. Sikei rai ang kapo anguan serei amadot an kovek ta mang saka ring an asi pasal. 14 Asukang na kila sokotuk a Iave ta, “Namempo sokotuk ani ku ago ta vil punuk an animem marai la gulang ta kana to na igenen ke! Namem raung ia kana, sikei numai Iave, ku ago ta marala an using kutala asereai ani keve nem aongos ke.” 15 Au na ki asalak a Iona na ki asuai ania nei laman. Na rai lava ang kala kamus na luai kala matung. 16 Taun kila arai ani luai ke, kila aunai i leng ani Iave singina, na kila vil a mang alilis serei singina na ki atutu vala asi kari angtogon ve nia. 17 Sikei Iona parik kata lapa mat nei laman, using Iave kata asok a mangsikei a ien lava na kamela konem ia. Na kanla ago na potol a mangias na potol a vong e vingana i ien lava ang.