2
Iŋi, “Nyi aŋgumŋi, quvaqä äwqe, täŋä iwimäkqäŋqä mäwimeqä imä” kŋuä indqäŋgqe. Iwä nyi emetmä, äwqä haŋä etapqaŋgumdqe, nyi aquvänä imqä nyimäkqe, tqukä? Ämaqä nyi quvqä iiŋä etquamqä iquenä, he qäquenänji. Nyi äpmqe, ämaqä nyi aquvänä imqä nyimäkqänäŋä iquenä, iiŋi miqä ipnuwäŋqe manyiŋgaŋgi, kukŋui hiqä suqä quvqeŋqe, tuwaŋuä äqiyätmä, hiŋuiqänäŋi qe ätnämäukqe. Kŋuä yäŋänäqŋqä ti indqäŋgqe. Nyi yeeqä itmä emeqaŋgundqe, he-pqe yeeqä inä ipnuwäŋqä. Nyi henyŋqä tuwaŋui äqiyätmäŋgaŋi, äwäwa kiiŋä itmä, ŋqä qeqe, piyäŋqiyqaŋgi, kŋuä kiiŋä äqiyätmä imiŋqe. Tuwaŋuä iiŋi, nyi heyaqä äwqä imŋi, haŋä-iqä etapmqeŋqä maqiyqä ikqe. Oee. Ii nyi henyqä aaŋä kiiŋä änyinätŋqä diŋqä, näqŋqä mapŋqeŋqä äqäkqe.
Suqä quvqä imäkqä iqueŋi, äwqä haŋuä iwimäkqeŋqä
Iŋi ämaqä hesaŋä hŋqu, ämaqä hui-mända quvqä itquetä, äwqä haŋä-iqä ävätqä sätäti, iqu haŋä-iqä iiŋi, nyi mändapqä pa yänä. Iiŋqe nyi kukŋui, haqä nändi ätqa mäwqä ma imä. Iŋäqe heyaqä awä iqi äpmeŋqä hŋquesaŋi, eequenä äwqä haŋä-iqä hui äyä ämakuwi. Hesaŋi kuapänäŋä hŋqua aquvä äqänäpu, “Ämaqä iqu, iqueqä quvqeŋqä kimaŋi, haŋä-iqä iiŋi ämetŋqeqä” ätäpu, ii ävätqäŋuwä-qae, qäpu tiiŋqe. Iŋäqe täŋgaŋi, ämaqä iqueŋi, haŋä-iqä naqänäŋi mattqiyqä yätŋqe, he aŋgumŋi, iquenyqä qeqä etqaŋguti, iqueqä suqä quvqeŋqä äwqä haŋuä änyäpu, iqueqä äwqä-pqe haŋuä imäkänyuäwipŋqe. He ique iiŋä iwimäkäpu, heqä iqueŋqä kuapänä eŋqä ämotquapŋqä, yäŋänäqŋqä etqä. Nyi henyqä tuwaŋuä hiŋuiqänä äqäkqä iqu, he nyaqä kukŋuä nätmatqä eeqänäŋiŋqä etqaŋgqe, qänaknä ipŋqäpiyä, ä hŋgisanä ipŋqäpiyä-tmä, yamwiqä emqä äqäkqe. 10 Ämaqä hŋqu suqä quvqä imäkqaŋga, he iqueqä quvqeŋqä äwqä haŋuä hiŋgaŋgutqe, nyi-pqe iinä imäkmä. Iŋi nyi, quvqä hŋqueŋqä äwqä haŋuä imäknmqä etaŋgutqe, he yätamäkqä emqe, Kraisi Iqueä hiŋuä iqisa imäkqe. 11 Nyi iiŋä imäkätŋqä di, ii tiiŋiŋqe. Ne Setänä iqueqä kŋuä indqäŋqetä, suqeŋqätäŋi näqŋqä eätanitaŋi, yamwiqä äneyätä, ämänaqutäuqeŋqe, mäneŋgqiyä.
Kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquauqä wäuŋuiŋqä
12-13 Iŋi nyi Kraisi Iqueqä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi awä tmqŋqä, aŋä-himqä Troasi iu timäuqaŋgaŋi, Naqä Iqu nyi wäuŋuä iiŋä imäkmqŋqä qäyä äutenjikqä-qe, neqä neyämaqä Talusi iqu iqi mäpmetaŋgi äqunumi, äwäwa kuapänä itmä, ämaqä iqi pmeqä iu ävämaŋi, Talusi iqueŋqä qävqä, qua naqä Masendoniya-mändaŋqä äukqe.
14 Iŋi nyi täŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqueŋi, “Äŋguiqe” tiiŋiŋqä ätquä. Kraisi Iqu ne aŋgi inetmetŋqä wäuŋuä yäŋänäqŋqä imäkmiŋqeŋqä awä täkiquatuŋque, Goti Hanjuwä Iqu hiunji ique-ique im-imä änätma ikitŋqeŋqä ätquä. Itaŋga iutaŋi, kuämiqä andŋä tä ikeqaŋgä sisnyaŋä im-imä äweqä-paŋä iiŋi, ämaqä im-imä äpmeŋuwä iquauŋi, Kraisi Iquenyqä näqŋqä epŋqä ätuäkitqäŋu. 15-16  Ne nätmatqä jinaŋä-weqä ii eŋqä-paŋä iiŋä etaŋgu, Kraisi Iqu inetmetä, Goti Hanjuwä Ique änawikqe. Ga ämaqä häŋä hea ique-ique pmeqä hänaqä iqi pmetaŋguwä iquauŋi, neyaqä jinaŋä-weqä äŋguä eŋqä-pa iqu ämuänyäqe, ätumaŋi, häŋä-pmeqeuŋqä yäŋqiyä. Itaŋga qui imäkmbŋqä hänaqä iqi pmetaŋguwä iquauŋi, neyaqä jinaŋä-weqä äŋguä iqu, piyaŋä-weqä eŋqä-pa muänyqaŋga, ätumaŋi, äpäkoŋqeuŋqä wäŋqiyä. Ga wäuŋuä tnäŋä iiŋi qäyu imäkätŋqe, tqukä? 17 Ämaqä kuapänäŋi, mbqä mapŋqä Goti Iqueqä kukŋui awä ätuätqäŋuwä-pa, ne iiŋä miqä itqäŋu. Oee. Iŋäqe, Goti Iqu änandowatqaŋgi, ne Kraisi Iqutä anä ämuäŋnanä, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, Iqueqä kukŋui äma, quaŋgi matqä, naqä-qakuinä ätuäkitqäŋu.