3 Jonä
iqu tuwaŋuä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Ämaqä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquväqŋqä iquau miqä hŋqu, tuwaŋuä tä, ämaqä wäuŋuä asä ii imäkmiŋqä huizi, kiqä yoqe Gayusi iquenyqä äqäkqe. Iqu Gayusi iqueqä yoqe haqeu ämamäukqe. Ii Gayusi iqu, ämaqä, Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä iquau yätamäkqä vätqätaŋgi. Itaŋga iqu Gayusi iqueŋi, “Si Diotrepesi iqueŋi, äŋguänä wimasiyä” ätukqe.
1
Jonä iqu tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
Ämaqä quuvqä eqiyätqäŋuwiu miqä iqunä, nyi tuwaŋuä tä, nyämaqä kiiŋä änyinätŋqä Gayusi iqukiŋqä äqäyqä. Ye kukŋuä naqä-qakuiu ämuäŋnäŋuetaŋi, sinyqä kiiŋä änyinätŋqe. Ŋqä nyämaqä iquki, tqä äpmeqeŋqä, nyi Goti Iqu äŋguä kimäkätŋqä tääqä ätätmä yatŋqä ävätqäŋä. Tqä qeqä-quuvqä imŋi yäŋänäqŋqä imäknnä ätqäuäŋä-pa, tqä huiwä-pqe asä i imäknnä tqäutätŋqe. Neqä neyämaqä hŋqua ätimäupu, siŋqe, “Iqu kukŋuä naqä-qakuänäŋä iuŋi, qänaknä itŋqeqä” dqaŋgä, nyi sinyŋqä aaŋä yeeqä kiiŋä ikqe. Nyi näqŋqe, si hea ique-ique kukŋuä naqä-qakuänäŋä dunä äwätnä, iunä äpmeŋi. Ŋqä ymeqä diŋqe, “Qu kukŋuä naqä-qakuänäŋä iu qänaknä itqäŋäuä” tqaŋgä äwimäŋgaŋi, nyi yeeqä ŋqä hnjua-hnjua imäkätmäŋga itŋqä duŋi, ämäwqätämäŋga, kiiŋä itŋqe.
Kukŋuä awä ätuäkitqäŋuwä iquau, yätamäkqä vqeŋqä
Ŋqä nyämaqä nyi kiiŋä änyinätŋqä iquki, si näueqä Goti Iqueqä kukŋuä awä ätuäkitqäŋuwä iquauŋqä änyä maqŋqä qäyä eänä, yätamäkqä ävätnäŋgaŋi, kukŋuä ätätnä imäkqukiyqae, ii ämänätquetqäŋnä. Iquautaŋä hŋqua, qokä-apäkä Goti Iqueqä yoqeŋqä täqi aquvä äqänätqäŋuwä iu, suqä si quŋqä kiŋgaŋgi yätamäkqä äwikŋiŋqä awä änatkuwi. Qu evämapŋqäŋgaŋi, si Goti Ique yeeqä ävätnä, nätmatqä hnjua, qu qäsä äma upŋqä vqä di, ii äŋguänäŋi. Qu Naqä Iqueqä wäuŋui imäkäkipiyä-qae, ämaqä quuvqä maeqiyqä dutaŋi, yätamäkqä hnjua mämeqä danä itqäŋä. Iutaŋi, ne Goti Iqueqä ämaqä iqune, ämaqä kukŋuä awä ätuäkitqäŋuwä iquauŋi, yätamäkqä vquatuŋque. Ne iiŋä iquque, Goti Iqueä kukŋuä naqä-qakuänäŋä duŋqä wäuŋui, yäŋänäqŋqä anä imäkquneyi.
Diotrepesi iqueqä hŋgisanä iqeŋqä
Ämaqä, Goti Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänätqäŋuwä iquau kukŋuä ätuätmä, tuwaŋuä hui äqäkqä-qe, Diotrepesi, naqä ämiqä pmeqäŋqä äwinyätŋqä iqu, neyaqä kukŋuä tqaŋgquä duŋi qätä miqä itŋqe. 10 Nyi äpätmäŋgaŋi, nätmatqä iqu itŋqä isuauŋqe, eeqänäŋäŋqä awä tmniqe. Nenyqe, mändi nakittqiyätŋqä kukŋuä quvqä ätätŋqä iŋqä-täŋqe. Ga inä maetqe, tasi-guäka awä ätuäkitqäŋuwä iquauŋi, yeeqä mävätumeqä itä, ga yeeqä vätumapŋqä itqäŋuwä iquauŋi, ‘qäyä eänä’ ätuätä, Goti Iqueä yoqeŋqä aquvä maqŋqä ipŋqä ätuätŋqä iquvi.
Demitriyasi iqueqä suqeŋqä
11 Ŋqä nyämaqä nyi kiiŋä änyinätŋqä iquki, suqä quvqä itqätaŋgä äqunäŋä iu miqä-pa, mä suqä äŋguä itqätaŋgä äqunäŋä iu, iqaŋgnä. Suqä äŋguä itqäŋuwä iqua, qu Goti Iqueqe. Ämaqe, suqä quvqä itqäŋuwä iqua, qu Goti Iqueŋi, hiŋuä mäquŋquä danä itqäŋuwä iquayi. 12 Ämaqä eeqänäŋi, Demitriyasi iqueä suqä äŋguänäŋä iqaŋgqeŋqä awä äyä ätätqäŋuwi. Ga Goti Iqueqä kukŋuä naqä-qakuänäŋiu-pqe, iqueqä suqeŋqe, äŋguä asä i etaŋgi ämänätqueqi. Ga ne-pqe, iqueqä suqeŋqe, ‘äŋguänäŋiqä’ ätätanä ätätqäŋu. Ga si näqŋqä äyuä, neqä kukŋuä ätätani, aaŋä naqä-qakuänäŋä dinänji.
Kukŋuä yäpakiyi
13 Gayusi iquki, nyi kukŋuä kuapänä ktmqä etaŋgqä-qe, tuwaŋuä bukiu qäyqäŋqe, manyiŋqä iqi. 14 Hea quäuqä mäpäwqäŋga, äkimetmä hiŋuä kqänmqeŋqä, kŋuä yäŋänäqŋqä ämamä äpmeŋä. Iŋga ye anä äpmeta, kukŋuä tenyueŋqe. 15 Goti Iqu äwqä haŋuä kimäkänä. Tqä näueqä iqua, “Ne sinyqe, hui mimäuqä iŋunä” äktqä. Ga ŋqä-näueqä hŋqunä-hŋqunäŋä iquauŋi, “Iqu sinyqe, hui mimäuqä iqiyä” tu.