9
Kukŋuä guä ämäsäuekqä yäuä iqueqä aŋiŋqätä, suqeŋqätäyi
Kukŋuä guä änyäŋäŋga ämäsäuekqä iqu, suqä Goti Iqueqä yoqe haqeu mamäupŋqeŋqätä, aŋä Iqueqäŋqä qua täu mätpŋqeŋqätä ätnä. Iŋi namnä aŋä, hiqŋqä hŋquaqu-täŋä hŋqu ämätkuwi. Hiqŋqä hiŋuiqä iqueŋi, hiqi-tä-tqäuqetä, hevqetä, bretqä Goti Iqueqä hiŋuä iqi äwämiŋqetäŋi, iqi äwiŋä. Hiqŋqä iqu, ‘Goti Iqueqänäŋiqä’ ätmiŋuwi. Yuä naqänäŋä, hiqŋqä hŋquaqu imäkätŋqä imasekuwä iqueuä tuwä iŋgisaŋä hiqŋqä iqueŋi, ‘Aaŋä näwinyä, Goti Iqueqänäŋiqä’ ätmiŋuwi. Hiqŋqä iqueŋi, suakä sisnyaŋä wetŋqä iwamäkqä ttawä itä, kukŋuä guä-mäsäŋqä ipŋä itä, iqi äwiŋinyä. Iquaquiŋi, golqetä eeä ikuwi. Ipŋä iqueqä yäpä imŋi, golqä häkä, buayä mana hui häkä iŋqä itä, Aronä iqueqä yäkqä zä-hutäkŋä äuŋgqä itä, itaŋga hikä tepquva Goti Iqueqä kukŋuä guä-mäsäŋqä äqŋqä itä, imä imänäŋä. Itaŋga ipŋä iqueqä pmäukuiŋqe, qu “Goti Iqu ämaqeuqä suqä quvqe huätä mamäutŋqä pmeqeyqä” ätmiŋuwi. Pmäukuä haqeqiŋi, nätmatqä (qerupqä* Qerupqä ii, Israitqä iquauqä aŋä-kukŋuiyi. Iqua ynaunjqä huqä-täŋä eä, Goti Iqutä äpmeŋä iquai.) hŋquaquvqä ktqe, ‘Goti Iqu naqänäŋä eä, ga iqi äpmenä’ kŋuä mapqäŋqä ämotquanyä, qeeqä huqe ävayeyäŋga, pmäukuä haqä yäŋi äpatqäyäŋinyä. Täŋgaŋi nätmatqä iiŋä iquauŋqe, “Ii iiŋi-iiŋiqä” ätätmä ätqa mäwqä ymä.
Nätmatqä iiŋä iqua ae äwitaŋguwäŋgaŋi, hiqäva-qäyqä iqua, namnä aŋä iqueuä hiqŋqä hiŋuiqäŋä iqueŋi, qu Goti Iqueŋqä wäuŋuä imäkäqäsätqäŋuwi. Mä hiqŋqä huizi iqueŋi, hiqäva-imäkqä iquauqä naqä iqu, quväukuä ique-iqueŋi, kiqä-kiuänä, naqä-hŋganä äpaquvätŋqe. Iqu hiŋgi qanyinä mäpaquvqä, naŋuitaŋä häŋeqä hui äma äpaquvätä, suqä quvqä iqueqeŋqätä, qokä-apäkä näqŋqä yasämä maeqä ipu imäkätqäŋuwiŋqätä, Goti Ique ävätŋqe. Iwä suqä iiŋä iquautaŋä di, Dŋä Äŋguä Iqu äyä ämänätquetŋqe. Namnä aŋä hiŋuiqäŋä iqutä, kiqä suqetä, yqänä mätnätaŋgqäŋga, hänaqä Goti Iqueä aŋä naqä-qakuänäŋä iuŋqe, ätnäŋä iqi äti miŋqä eä. Namnä aŋä iqueqä suqä iqua, ii wätqä eŋqä-paŋä eä, ne täŋga äpmeŋqueuŋi, näqŋqä nätapänä. Ämaqe, suqä iiŋä iquau qänaknä imitpqä iqua, qu Goti Ique nätmatqä hnjua äväpu, hiqäva äqäyäpu, naŋuätä, tä iketqäŋuwä-qe, quwqä suqä-iwäsäuqä duŋi, “Ne Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi ikikinyäŋä äyä äpmeŋunä” kŋuä indqämbŋqä mimäkqä danä yänä, aaŋqe. 10 Suqä iqua, ymisaŋä äŋqäŋgaŋqä, eqä äŋqäŋgaŋqä, nätmatqä huitaŋä-huitaŋä isuau asŋä-qäyqäŋqä iuvi. Iqua nätmatqä huiwä iqueqä duŋqänä ätätqäŋä. Goti Iqu suqä ii, nätmatqä eeqänäŋi jänä imäkäniqäŋgaŋqä yakuä äwikqe.
Kraisi Iqu, Iqueqä häŋeqetä, kukŋuä guä ämäsäuekqä änyä-häŋi, yäŋänäqŋqä imäkkqeŋqä
11 Mä Kraisi Iqu, hiqäva-imäkqä iquauqä Naqä-qu eä, nätmatqä äŋguänäŋä ätimäutŋqä iu Miqä-qu pmetŋqä ae ätimäukqe. Iqu Goti Iqueqäŋqä namnä aŋä äŋguänäŋi, hiŋuiqänä ämätnämiŋqä ique ämäwqätäuŋqä ique äpaqukqe. Aŋä iiŋä iqu, ämaqe quwqä hipaitä mätqe, qua täuŋi mamätŋqä eä. 12 Aŋä ique äpaquväqe, Iqu meme häŋeqetä, bulumäka hipkä häŋeqetä, qäsä ämipaquvqä maetqe, Iqueqä häŋeqenä, aaŋä näwinyä Goti Iqueqänäŋä aŋä ique, naqä-hŋganä ämipaquvätä, iqi näweqä äpme. Iutaŋi Iqu neŋi, suqä quvqä duta, hea ique-ique pmeniŋquä aŋgumä mbqä äneyämakqe. 13 Qokä-apäkä Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi, kiyä tmäkmbqä eäŋuwi, hiqäva-qäyqä iqua, meme häŋeqe, ä bulumäka qokä häŋeqe, ä bulumäka apäkä tä ikapiyi, näwinyä tä wätakä niqiyqaŋga, wätaki A Täuqä 19:1-22 äuaqupuiyi, ga qokä-apäkä du hmbunä-hmbunä pŋqä-pŋqä iqaŋguwitaŋi, qokä-apäki Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi ikikinyäŋä epu, Iqueqänäŋä hepŋqä iiyi. 14 Mä Kraisi Iqueä häŋeqä di, iuŋi ämäwqätäuä. Iqu suqä quvqä hui miqä näwinyä aaŋqä eä, Dŋä Äŋguä Hea Ique-ique Pmeqä Iqueä yäŋänäqŋqetaŋi, Iqu äpäkonätä, Iqueqä-kiuä Goti Ique äwiŋgqe. Ga Iqueä häŋeqe, ikikinyäŋä inemäkqe, neyaqä huiwä dunä ma, neyaqä suqä-iwäsäuqä duŋi, “Ne Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi, ikikinyäŋä äyä äpmeŋunä” näqŋqä metuŋquä inemäkänä. Iiŋä dutaŋi ne wäuŋui, äpäkoŋqä duŋi ävämetanä, Goti hea ique-ique pmeqä Iqueqenä imäkqa uwquatuŋque.
15 Jisasi Iqu ae äpäkonäqetaŋi, Goti Iqutä, ämaqetä, awä iqi ätqäutä, kukŋuä änyä-häŋä Goti Iqu ämäsäuekqe, qäyunä timäutŋqä Imäkqä Iquvi. Auä, qokä-apäkä Goti Iqu atäuŋuä ikqä iqua, nätmatqä äŋguänäŋä Iqueqä ymeqeu, “He näweqä mapnuwäŋqeqä” ätukqä ii mapnuwä diŋqe, quwqä suqä quvqä, qu kukŋuä Goti Iqu hiŋuiqänä guä ämäsäuekqe ävasäpu ikuwiuta, Jisasi Iqu aŋgumä itmetŋqä äpäkoŋgqe.
16 Kukŋuä guä ämäsäuekqä iiŋä iqua, tiinji. Ämaqä hŋqu äpäkonätŋqä itäqäŋga, iqueqä nätmatqe, tqu-tqu meniŋqeŋqä tuwaŋuiu ätätä äqäyekqä-payi. Tuwaŋuä ii qäyu timäutŋqeŋqe, ämaqe, qu iqu ae äyä äpäkoŋgaŋgi qumbunä. 17 Tuwaŋuä ii äqäyekqä iqu äpäkoŋgqe, iqueqä kukŋuä i ätätä äqäyekqe, iŋga timäunä. Iqu häŋä yqänä äpmeŋqe, iqueqä kukŋui, iqi hiŋgi äwi. 18 Iwä suqä asä iiŋi, kukŋuä guä hiŋuiqä ämäsäuekqä yäŋänäqŋqä imäkätŋqä diŋqe, häŋeqetanä ätimäukqe. 19 Ii tii timäutŋqeyi. Mosisi iqu kukŋuä eeqänäŋi, kukŋuä-suqä iuta qokä-apäkiu ae ätuäqetaŋi, iqu bulumäka hipkä häŋeqetä, meme häŋeqetä ämeqe, ga eqä ditä imäkäqe, hisopqä äpaitä sipsipqä a häŋesqetä ämetä, äyämeqe, bukä, kukŋuä-suqä tuwaŋuä qänätaŋgqeutä, ämaqeutä hmbunä-hmbunä pŋqä-pŋqä ikqe. 20 Iqu e imäkätä, “Kukŋuä Goti Iqu he qänaknä ipŋqä guä ämäsäuekqe, häŋeqä tä, yäŋänäqŋqä vätŋqeqä Aŋgumä Itmakqä 24:8 ätukqe. 21 Suqä asä iiŋi, iqu häŋeqe ämetä, namnä aŋä Goti Iqueqäŋqä ämätnäŋqä iutä, nätmatqä aŋä iu äwiŋuwä eeqänäŋä-pqe, pŋqä-pŋqä iqäukqe. 22 Itaŋga kukŋuä-suqä duŋi, tii ätnä äqänä. Nätmatqä aaŋä kuapänäŋi, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi ikikinyäŋä timäutŋqe, ii häŋeqä dinäŋi qenyänji. Ga qu naŋuä hui mapäsqä ipu, kiqä häŋeqä mäpäwiqä iqäqe, Goti Iqu ämaqeuqä suqä quvqe, huätä mämamäuqä yänä.
Kraisi Iqu Iqueqä-kiuä äwinyätä, ämaqeuqä suqä quvqe, huätä ämamäukqeŋqä
23 Nätmatqä namnä aŋä iu imäknäŋqe, ii naqä-qakui qäukuä yätu imäknäŋqetaŋä kiqä ktqe imäknä. Iwä nätmatqä iiŋä iqua, Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi ikikinyäŋä hiätŋqä diŋqe, qu naŋuä häŋeqenä äpŋqäyämämiŋuwi. Mä nätmatqä naqä-qakuä qäukuä yätu äwiŋqeuŋi, ikikinyäŋä hiätŋqä diŋqe, nätmatqä äŋguänäŋi, huiziu ämäwqätäuŋqä dutanänji. Ii Kraisi Iqueqä häŋeqeyi. 24 Kraisi Iqu aŋi, ämaqe Goti Iqueqäŋqä ämätkuwä yäpä iŋgisa mäpaquvqä ikqe. Aŋä iqu, naqä-qakuä iquesaŋä ktqä iquvi. Kraisi Iqu, Goti Iqueqä aŋä qäukuä yätu äpaquvätä, ga täŋgaŋi, yätamäkqä neyätŋqä Goti Iqutä qäqiqi äpme. 25 Ga tiiŋä-pqä inänji. Hiqäva-imäkqä naqä huizi iqua, iquauqä häŋeqä ma, naŋuä iquautaŋä ämepu, hiqŋqä aaŋä näwinyä Goti Iqueqänäŋä iu, quväukuä ique-ique äma äpemiŋuwä-pa, Kraisi Iqu Iqueqä-kiuä, Goti Ique äwinyäqäsquätŋqä, quväukuä ique-ique mäpaquvqä ikqe. 26 Iqu änäänä äwinyäqäsqä-säpi, tmi-tmiqä-tqe, tätä kuapänä mequäni. Goti Iqu qua tque änyä imäkäŋqä duta, täŋgaŋqeyi. Mä hea yäpakä hiätŋqä täŋgaŋi, Iqu Goti Iqueŋi, Iqueqä-kiuä äwinyätä, suqä quvqä huätä mamäutŋqä diŋqe, naqä-hŋganä äpkqe. 27 Ämaqä eeqänäŋi, hŋqunä äpäkoŋqäŋqe. Iwä qänakndaŋi, Goti Iqu kukŋuä mitätŋqä iu tqäuqŋqe. 28 Ii eŋqä-pa, Kraisi Iqu, qokä-apäkä kuapänäŋä iuqä suqä quvqä huätä matnämäutŋqe, Goti Ique naqä-hŋganä äwiŋgqetaŋi, aŋgumŋi, suqä quvqeŋqä huätä matnämäutŋqä ma, ämaqe qu Iqueŋqä hiŋuä äqumbu pmetaŋguwä iu häŋä iqumuatätŋqä iuŋqä timäuniqe.

*9:5 Qerupqä ii, Israitqä iquauqä aŋä-kukŋuiyi. Iqua ynaunjqä huqä-täŋä eä, Goti Iqutä äpmeŋä iquai.

9:13 A Täuqä 19:1-22

9:20 Aŋgumä Itmakqä 24:8