25
Kukŋuä ktqä, hitqä 10 iuauŋqä
“Ga Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu äpätŋqäŋgaŋi, Goti Qäukuä Yätutaŋä Iqunä miqe, apäkä hitqä hipa eeqäŋä iuauqä tiwiqä eŋqä-paŋi hiäniqeqä. Ämaqä apäkä metŋqä imäknätä äpätŋqä iqaŋgi, iua iqutä ämimbŋqä hiqi-tä ämäsäupu upnuwiqä. Apäkä iuataŋä hipa hŋgiŋä iua, kŋuä maiqe. Itaŋga huizi iua, kŋuä äŋguä meqä iuai. Apäkä kŋuä maeqä iua hiqi-tä ämäsäupiyi, ga olipqä eqä aowä hiqi-tä aŋgi iquatimepu ämäsäuqe, qäsä mäma mapqä ipnuwiqä. Iŋäqe näqŋqä epiyä iua, eqä-häkä iu equatimepiyi, quwqä hiqi-tä mäsäuqetä qäsä äma ppnuwiqä. Ämaqä apäkä metŋqä iqu maqänä mapqaŋgi, iua hiŋuä hiqaqäŋqä ipiyi, hiqaqä wopnuwiqä. Heatqä quaesqäŋgaŋi, tääqe, ‘Ämaqä apäkä metŋqä iqu äpqiyä. Iqutä mimbŋqä ppiyä’ tuäniqeqä. Itaŋi apäkä hitqä iua eeqänäŋi ivatuwämbiyi, iuauqä hiqi-tä näwenyä imäkpnuwiqä. Apäkä maqŋqä iua näqŋqä iuau-mända tii tupnuwiqä. ‘Neyaqä hiqi-te esuätŋqä iqaŋgi, olipqä eqä aowä hui nätappiyä.’ Iiŋä tquaŋguwäŋga näqŋqä iua kimaŋi, ‘Oeyqä’ tupnuwiqä, ‘Eqä tä, nenyqätä, henyqätä qäyunä maeqä eänä. Eqä miqä iquauŋqä äwäpu, hiqe mbqä ipiyä.’ 10 Itaŋi apäkä maqŋqä iua, eqä mbqä ipŋqä uwqaŋguwäŋga, apäkä metŋqä iqu ätimäuqaŋga, apäkä näwenyä imäknmipqä iua, aŋä yäpä iŋgisa iqutä anä ymisaŋä naqänäŋi bŋqä paquvqaŋguwäŋga, qu qŋqaŋä mäyepnuwiqä. 11 Qänakndaŋi apäkä hitqä huizi iua äppiyi, tupnuwiqä. ‘Naqä Iqukiyä. Si äpätnä, qŋqaŋä nauteyä.’ 12 I tquaŋguwäŋga, iqu kimaŋi tiiŋä tuäniqeqä. ‘Nyi henyqe, tutqä qäpu änyä maqŋqä eäŋänä.’ ”
13 Tiwiqä e ätuäqetaŋi tii ätukqe. “Iŋitaŋi, hiqä Naqä Iqu äkŋgati päniqeŋqe maqŋqä eäŋuwä-qae, he näwenyä imäknäpu äŋguänä mimbiyä.”
Kukŋuä ktqä, wäuŋuä-wiyqä mbqä mipŋqä iquauŋqä* Lukä 19:11-27
14 “Huizi, Goti Qäukuä Yätu Äpmeŋqä Iqunä miqe, ii tiiŋä eŋqä-paŋiqä. Ämaqä hŋqu kiŋämqä qaŋä wätŋqä imäknätäqäŋgaŋi, iqueqä wäuŋuä-wiyqä iquauŋi tääqä ätuätumetä, qu iqueqä nätmatqe miqäpŋqä iquauqä hipa iu väniqeqä. 15 Iqu wäuŋuä-wiyqä iquauqä näqŋqeŋqä iwäsäuqe, ga hŋqueŋi mbqä kuapänä 5,000 ävätä, hŋqueŋi iiŋänäŋä 2,000 ävätä, itaŋga yäpakä iqueŋi 1,000 äväqe, wäniqeqä. 16 Ae uwqaŋga, maqänäŋi wäuŋuä-wiyqä mbqä 5,000 ämetqä iqu mbqä wäuŋuä imäkätä, mbqä haqeqiŋi, 5,000 inä meniqeqä. 17 Itaŋga ämaqä mbqä 2,000 ämetqä iqu-pqe, mbqä wäuŋuä inä imäkäqe, 2,000 inä meniqeqä. 18 Itaŋgi ämaqä mbqä 1,000 ämetqä iqu äma äwätä, iqueqä ämaqä naqä iqueä mbqe, qua hovqä äptätä, imä zä pteäniqeqä.
19 Hea quäuqä ae äpäwqaŋgaŋi, ämaqä naqä iqu aŋgumä äpäqe, iqueqä mbqä ävätqeŋqä näqŋqä metŋqä, wäuŋuä imäkqä iquau tääqä tuätumeniqeqä. 20 Itaŋga ämaqä mbqä 5,000 ämetqä iqu äpätä, mbqä 5,000 haqeqi hutäkŋä ämetqe, qäsä äma äpätä, tiiŋä tuäniqeqä. ‘Ämaqä naqä iqukiyä. Si mbqä 5,000 ändapkŋiqä. Hiŋuä qunyä. Nyi wäuŋuä imäkätmä, 5,000 haqeqi äyä ämeqeqä.’ 21 Itaŋi ämaqä naqä iqu tiiŋä tuäniqeqä. ‘Si ämaqä äŋguki eänä, wäuŋuä qäyunä imäkqukiyqä. Nätmatqä wäŋqä isua äŋguänäŋä ämitqäŋä-qae, si nätmatqä kuapä misŋqä atäuŋuä kimqänänjqä. Äpätnä, nyitä aquvänä yeŋqeqä’ tuäniqeqä.
22 Ämaqä mbqä 2,000 ämetqä iqu inä äpätä, tiiŋä tuäniqeqä. ‘Ämaqä naqä iqukiyä. Si nyiŋi 2,000 äyä ändapkŋiqä. Hiŋuä qunyä. Nyi wäuŋuä ämitmä, kiqä haqeqiŋi 2,000 inä äyä ämeqeqä’ tuäniqeqä. 23 Itaŋi ämaqä naqä iqu tiiŋä tuäniqeqä. ‘Si ämaqä äŋguki eänä, wäuŋuä qäyunä imäkqukiyqä. Nätmatqä wäŋqä isua äŋguänäŋä ämitqäŋä-qae, si nätmatqä kuapä misŋqä atäuŋuä kimqänänjqä. Äpätnä, nyitä aquvänä yeŋqeqä’ tuäniqeqä.
24 Itaŋi ämaqä mbqä 1,000 ämetqä iqu-pqe äpätä, tii tuäniqeqä. ‘Naqä iquki, nyi sinyqe näqŋqeqä. Si ämaqä tnäŋänäŋä iqukiyqä. Ämaqä hŋqua wäuŋuä iu ymisaŋä vowä ämäuepqe ptqukiyqä. Ämaqä hŋqua kuä uwqä tnämäwäpqeuŋi, kiqä nääŋqe mequkiyqä. 25 Si suqä iiŋä iquki etaŋgi, nyi zä itmä, tqä mbqä 1,000 qua hovqä iu zä äptekqä-qae, ga täsuwänä’ tuäniqeqä. 26 I tquaŋga, naqä iqu kimaŋi tiiŋä tuäŋqiyä. ‘Si wäuŋuä-wiyqä quvqä enyqä iqukiyqä. Nyinyqe, si näqŋqä ae eäŋnä. Nyi ämaqä hŋqua wäuŋuä iu ymisaŋä vowä ämäuepqe ptqunjqä. Ämaqä hŋqua kuä uwqä tnämäwäpqeuŋi, kiqä nääŋqe mequnjqä. 27 Si näqŋqä iiŋä eäŋi, nyaqä mbqe, kiqä pŋqä wiqä iuŋi, suŋqä pŋqä maeqä ikŋäwä? Iiŋä imäkqä-säpi, nyi aŋgumä äpmqäŋgaŋi, ŋqä mbqä qäyunäŋitä kiqä haqeqiŋitä meqämiŋgä.’ 28 Itaŋi wäuŋuä-wiyqä huizi iquauŋi, ‘He mbqä 1,000 ämotaupu, ämaqä mbqä 10,000-täŋä ique wipiyä’ tuäniqeqä. 29 ‘Ii tiiŋä etaŋgi. Ämaqä nätmatqä-täŋä eeqänäŋä iquauŋi, nyi hui aŋgi vqaŋga, qu kuapänäŋä-täŋä hipnuwiqä. I etaŋgi, ämaqä nätmatqä maeqä eä wäŋqäpu ämeŋuwä iquauŋi, nyi aŋgi ämotaumqänä. 30 Itaŋga wäuŋuä-wiyqä quvqä tqueŋi, he yäpaqä iŋgisa aŋä hiawiqä iŋgisaŋqä huätä dowatpiyä. Iqi äpmamipqä iqua, hiquaŋä maŋgtäsqukuä ämäupu, kŋuä qäkmaŋgpnuwiqä’ tuäniqeqä” ätukqe.
Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu ämaqeu iwäsäuniqeŋqä
31 “Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu aŋgu äpätqäŋgaŋi, yoqä naqä-täŋä äpätä eŋätqä eeqänäŋä iquatä anä ppnuwiqä. Itaŋga Iqu Iqueqä yoqä naqe motquetŋqe, ämiqä iqueqä zä-hawä iu pmeniqeqä. 32 Iŋgaŋi hueqä-himqä eeqänäŋi Iqueqä hiŋuä iqi tqäuqaŋguwäŋga, Iqu iquauŋi iwäsäutä hŋquaqu mäqäqasäueniqeqä. Yaqueqä miqä iqu sipsipqä iquatä, meme iquatä ämäqäqasäuetŋqä-pa, i imäkäniqeqä. 33 Iqu sipsipqä iquauŋi ämuaŋgisa, itaŋga meme iquauŋi qunamäuqäŋgisa, mäqäqasäueniqeqä.
34 I imäkäqetaŋi, Ämiqä Naqä Iqu ämaqä iqueqä hipa ämuaŋgisa tqäutaŋguwä iquauŋi tiiŋä tuäniqeqä. ‘Ŋqä Apiqu he äŋguä emäkätŋqä ae etkqeqä. Iqu nätmatqä äŋguänäŋi quae änä imäkätäqäŋga, henyŋqä näwenyä imäkekqe, he mapŋqe, Iqunä ämitŋqä yäpä täŋgisa yappiyä. 35 Ii tiiŋä etaŋgiyä. Nyi buayä dä pmetaŋgaŋi, he buayä äyä ändapmiŋuwiqä. Nyi eqä maŋqä pmetaŋgaŋi, he eqä äyä ändapmiŋuwiqä. Nyi ämaqä hueqä-himqä huitaŋunä etaŋga, he Nyiŋi hiqä aŋä iuŋqä ändma äumiŋuwiqä. 36 Nyi qäkä mäyäuqä itaŋga, he qäkä äyä ändapmiŋuwiqä. Nyi yaqä witaŋgaŋi, he äyä äminyimiŋuwiqä. Nyi guä pmetaŋgaŋi, he äpäpu hiŋuä äyä ämaŋqänmiŋuwiqä’ tuäniqeqä.
37 I tquaŋga, qokä-apäkä jänäŋä iqua kimaŋi tiiŋä tupnuwiqä. ‘Naqä Iqukiyä. Si buayä dä pmetaŋgnä hiŋuä äkqänätanä, äkŋga äktapmiŋquäwä? Si eqä maŋqä pmetaŋgnä, eqä äkŋga äktapmiŋquäwä? 38 Si ämaqä hueqä-himqä huitaŋänäŋuki äkqänätanä, neqä aŋä iuŋqe, äkŋga äktma äumiŋquäwä? Si qäkä maiquki etaŋgnä, qäkä äkŋga äktapmiŋquäwä? 39 Si yaqä witaŋgnä ä guä pmetaŋgnä, äpätanä hiŋuä äkŋga ämakqänmiŋquäwä?’ tupnuwiqä.
40 Itaŋga Ämiqä Naqä Iqu kimaŋi tiiŋä tuäniqeqä. ‘Nyi aaŋä naqä-qakuänäŋä etqänä. Nätmatqä eeqänäŋi, he Nyaqä guäkautä, napqautä iwimäkmipqe, qu yoqä maeqä qäyä etaŋgqä-qe, iiŋi he Nyi nyimäkmiŋuwiqä.’
41 Iŋgaŋi Iqu ämaqä hipa qunamäuqäŋgisa tqäutaŋguwä iquau tuäniqeqä. ‘Henyqe, Ŋqä Apiqu, “Qu qui imäkmbŋqäuä” ae ätkqeqä. He tä maiusqänäŋä äsäŋqeuŋqä huätä upuiyä. Tä äsäŋqä iqu, Setänä iqueŋqätä, iqueqä eŋätqä iquauŋqätä näwenyä äsänä. 42 Ii tiiŋä etaŋgiyä. Nyi buayä dä pmetaŋgaŋi, he buayä mändapqä äyä imiŋuwiqä. Nyi eqä maŋqä pmetaŋgaŋi, he eqä mändapqä äyä imiŋuwiqä. 43 Nyi ämaqä hueqä-himqä huitaŋunä etaŋga, he Nyiŋi hiqä aŋä iuŋqä mändma mäwqä äyä imiŋuwiqä. Nyi qäkä mäyäuqä itaŋga, he qäkä mänyiyätqä äyä imiŋuwiqä. Nyi yaqä äwitmä ä guä-pqä pmetaŋgaŋi, he mäminyqä da äyä imiŋuwiqä’ tuäniqeqä.
44 I tquaŋga iqua-pqe kimaŋi tiiŋä tupnuwiqä. ‘Naqä Iqukiyä. Si buayä dä pmetaŋgnä, ä eqä maŋqä pmetaŋgnä, ä, hueqä-himqä huitaŋänäŋuki etaŋgnä, ä qäkä maiquki etaŋgnä, ä yaqä witaŋgnä ä guä pmetaŋgnä, hiŋuä äkqänätanä yätamäkqä makiyqe, äkŋga imiŋquäwä?’ tupnuwiqä.
45 Itaŋga Ämiqä Naqä Iqu kimaŋi tiiŋä tuäniqeqä. ‘Nyi aaŋä naqä-qakuänäŋä etqänä. Nätmatqä eeqänäŋi he Nyaqä guäkautä napqautä yoqä maeqä inäsquauŋi miwimäkqä imiŋuwi, iiŋi he Nyi-pqe mänyimäkqä äyä imiŋuwiqä’ tuäniqeqä. 46 Ämaqä tqua äwäpiyi, haŋä-iqä qäpu maeqä eniqä di ämepu pmepnuwiqä. Iiŋä etaŋgi qokä-apäkä jänäŋä iqua, häŋä hea ique-ique pmeqe ämepu pmetpnuwiqä” ätukqe.

*25:13 Lukä 19:11-27