4
Suqä äŋguä iquanä imäkqaŋgpu
Iiŋiŋqe, ŋqä nyämaqä, nyi henyqä aaŋä kuapänä änyinätä, hiŋuä maeqänmqä änyinätŋqäuä, nyi kukŋuä tiiŋä etqä. “He Naqä Iqueŋi mävquatämäuqä, Iqutä ämuäŋmbu, yäŋänäqŋqä tqäutaŋgpiyä.” Nyi aquvänä inyimäkqetä, wäuŋuä dŋä huqä itŋqe äŋguä meqetäŋi, ii heyi.
Yuliyaktä, Sindikektäŋi, nyi maŋä tiiŋä äqesqä. “Qe qävaŋgui, Naqä Iqueqä iuaŋgui eäŋiyi, äkasuwä matŋqä, quami qeiqinyä pmanyqä.” Wäuŋuä nyitä anä imäkätqäŋueä iquki, si apäkä iuaquiŋi, quami iiŋä pmayŋqä yätamäkqä wisŋqä änyiŋgi. Nyi kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, awä tätqätaŋgaŋi, iuaqutä, Kelemenä iqutä, itaŋga ŋqä ämaqä nyitä wäuŋuä anä iqä iquatä yätamäkqä änyimiŋuwi. Bukä, ämaqä yoqä häŋä hea ique-ique pmeqä meqäŋqä äqänä äwiŋqä yäŋiŋi, quvaqä-pqe inä äqänä äwi.
He Naqä Iqueqä eäŋuwi, hea ique-ique yeeqänä iqaŋgpu! Nyi aŋgumä etqä, “Yeeqänä iqaŋgpiyä!” Ämaqä eeqänäŋä iuqä hiŋuä iqiŋi, ämaqä haŋuenä epu, iuŋqä qeiqi iwitqueqä-quenä hiätaŋgpu. Naqä aŋgi quvepätŋqä Iqu qäqiqiyi. He nätmatqä hmbinyqä äwäwa miqä pambu. Nätmatqä äki-äkitaŋi he emetqätaŋgqä iuŋqe, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä ätuäpu, ‘äŋguiqä’ ätuäpu, hiqä eŋqeŋqä awä ätuäpu, yatŋqä vqäpŋqe. Iiŋä imäkquwi, Goti Hanjuwä Iqu, heqä äwqe haŋuä imbŋqä emäkänä. Äwqä haŋuä Goti Iqu ävätŋqe, he Kraisi Jisasi Iqutä ämuäŋnätaŋguwiŋqe, hiqä qeqä-quuvqetä, hiqä kŋuä indqäŋqetä, äŋguä nyätpŋqä emäkänä. Ne ämaqä-qune, äwqä haŋuä iqueŋqe, näqŋqä äŋguänäŋi, änä mämeqä yanä. Ii aaŋä äŋguänäŋiqä.
Ŋqä nyämaqäuä, kukŋuä yäpaki, tiiŋä etqä. Hiqä kŋuä indqäŋqä imŋi, kŋui suqä äŋguänäŋä Goti Iqu äwinyäŋqä iquauŋqä indqäŋgpŋqe. Suqä iiŋä iqua, naqä-qakui, jänänäŋi, ikikinyäŋi, itaŋga yoqä naqä-täŋä eäpu, suqä huiziquauŋi ämäwqätäuŋqä, iquayi. Wäuŋuä nyi imäkätqätaŋgä he hiŋuä äŋqänäpu, kukŋuä nyi awä etätqätaŋgä qätä änyiyäpu, näqŋqä nyita ae ämetqäŋuwi, he-pqe yamwiqä inä imäkqäpŋqe. He iiŋä imäkätqäŋuwi, Goti äwqä haŋuä änyanä pmeqä nätapqä Iqu, hesä anä pmetänä.
“Nyi eeqä-täŋä, ä maeqä-täŋä äpmeŋqä, iiŋqä qundqändqä miqunji”
10 Täŋgaŋi he nyiŋqä kŋuä heyqaŋgi, yätamäkqä aŋgumä nyiyqaŋguwiŋqe, nyi Naqä Iqueŋi yeeqä aaŋä naqänäŋä ävqä. Awä iqäŋi, he nyi yätamäkqä ae änyipqä etaŋgqä-qe, hänaqä hma etaŋgqä iuta häpäqutäqutä ikuwi. 11 Nyi nätmatqäŋqä ii etqe, aaŋqunä eämä maetqä iqä. Ii tiiŋi. Nyi eäqä-täŋä, ä maeqä-täŋä äpmeŋqe, iiŋqä qundqändqä miqunji. 12 Äwa iqäŋgatä, kuapänä-täŋäŋgatä, nyi äŋguä pmamqä diŋqe, näqŋqä eŋä. Nyi äwqä mbäsätaŋgi äpmeŋqä ä, dä äpmeŋqä, nyi ‘squäuä-qe’ matqä imä, äwqä-qeiqinyä änymä pmetmä. Nyi kuapä-täŋä äpmeŋqä ä, äwa itmä äpmeŋqä, nyi asä iiŋä pmetmä. 13 Nyi yäŋänäqŋqä inyimäkätŋqä Iqueqä yäŋänäqŋqetaŋi, nätmatqä eeqänäŋi imäkmä. 14 “Nyi äwäwa miqä iqänä” qäyä etqaŋgqä-qe, haŋä-iqä nyimeqaŋgqe, ne anä metuŋquä iuŋqe, he yätamäkqä ätnämäuquwi, ii äŋguänäŋi.
Poli iqu, iquauqä yätamäkqä vqeŋqä, “äŋguiqä” ätukqeŋqä
15 Ämaqä Pilipai pmeqä iquenä, he näqŋqä tiiŋi ae äyä eŋä. Nyi wäuŋuä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, heyaqä awä iqi änyä qe ipäqiyätmä, qua naqä Masendoniya iu ävämetmäŋgaŋi, ämaqä quuvqä heqiyqä huizi, suqä ävqä iqueŋi, qu mimäkqä iqaŋgä, ne yätamäkqä iŋguatuŋquä diŋqe, henyä änyikuwi. 16 Nyi aŋä-himqä Tesälonaika iu yqänä äpmamä, nätmatqäŋqä äwa iqämanätqätaŋgaŋi, he yätamäkqä hŋganä-hŋganä änyimiŋuwi. 17 Nyi ii etqe, he nyi nätmatqä hui aŋgumä dappŋqä matqä iqä. “Heqä suqä ävqä iqueŋi, mävquatämäuqä äpakänä imäkätqäŋuwi, Goti Hanjuwä Iqu, äŋguä emäkquäŋqiyä” etqä. 18 Nyi qäyunä ae ämetmä, nätmatqä kuapä-täŋä eäqä. He äväwqatquwi, nyi Epaplotitusi iquesa ae ämeqäqe. Iŋi täŋgaŋi nyi nätmatqä aaŋä kuapänäŋä-täŋunji. Hiqä yaŋä iqe, Goti Iquenyqä hiqäva sisnyaŋä-weqä äŋguä äqiyätqäŋuwä-paŋä iiŋi. Hiqäva iuŋqe, Iqu kuapänä äwinyätä, henyqä aquvänä iqi. 19 Ŋqä Goti Iqu, nätmatqä äŋguänäŋä kuapänäŋä ämeŋqe, eeqäpnäŋä he äwa itqäŋuwä iuŋi, Kraisi Jisasi Iquesaŋi, äwa miqäŋqä qäyunänä etapänä. 20 Goti Hanjuwä Iqu, neqä Goti Iqu eä, Apiqu eŋqe, Iqueqä yoqe hea ique-iqueŋi, haqeqä witätŋqänänji. Ii naqä-qakuä eä, qäyä äpmetänä.
“Henyqä hui mimäuqä iqunä” ätkuwiŋqä
21 He Kraisi Jisasi Iqueqä qokä-apäkä eeqänäŋä iquauŋi, “Henyqä hui mimäuqä iqunä” tquäpŋqe. Ämaqä quuvqä heqiyqä nyitä anä äpmeŋquä iqua-pqe, “Henyqä hui mimäuqä iqunä” etqä. 22 Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä täqi äpmeŋuwä iqua, Romätaŋä ämiqä naqä Sisa iqueqä wäuŋuä-wiyqä iquautaŋä hŋquatä, huiziquatäŋi, “Henyqä hui mimäuqä iqunä” inä etqä. 23 Neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqu, Iqueqä qeqä imäŋqeuta hiŋgi etapquä.