12
Apäkä iinyqätä, qämakä naqänäŋä iqueŋqätä
Itaŋgaŋi nyi ktqä nätmatqä yäuŋuä iqä hŋqu, qäukuä haqä yätuta tii timäuqaŋgi äquŋgqe. Ii apäkä eŋqä-paŋiyi. Iiyqä ämuasmäŋqä eŋqä-paŋi, mäptqe ktqä pmuätäutaŋga, qaŋuä-pqä iqu, iiyqä yukä yäpä iqi pmetaŋga, qätäqueqä 12 iqua, iiyqä nyuäŋä iuŋi, yŋŋa eŋqä-paŋä ämäuä äpmamiŋqe. Apäkä äwqä-täŋä ii, ymeqä nyuätŋqä itäqäŋgaŋi, täŋä kiŋä wuŋgaŋgi, zääqä naqänäŋä ätmiŋqe.
Itaŋi ktqä nätmatqä yäuŋuä iqä huiziqu, qäukuä yätuta tii timäuqaŋgi äquŋgqe. Qämakä häŋesqä naqänäŋä hŋqu äwämiŋqe. Iqu nyuäŋä 7 iŋqä-qu eä, ga kiqä nyuäŋä iquautaŋi, nyuäŋä komqä-hänyeŋä 10-täŋu emiŋqe. Itaŋi nyuäŋä eeqänäŋä iquauŋi, ämiqä iquauqä yŋŋa eŋqä-paŋi äpmakäumiŋqe. Kiqä häwqe, qäukuitaŋä qätäqueqä kuapänäŋi, qua täuŋqä äqutäsitäumepkqe. Qätäqueqä hŋquaqu-hŋqueŋä iquautaŋä hŋquaquiŋi, hiŋuinä äqunätä, hŋquesaŋi qua täu äpäkŋguwi. Itaŋga qämakä iqu, apäkä ymeqä nyuätŋqä iqaŋgqä iiyqä hipeŋuä iqi ätqäuä, iqu, ii ymeqä ae äyä nyquaŋga, änätŋqä äqunä ätqäumiŋqe.
Ga apäkä ii ymeqä e änyuekqä iqu, ii ymeqä yäkqä woyqä a äqätä, qokä-apäkä eeqänäŋä äpmakäwäŋuwä iu mitŋqe, Goti Hanjuwä Iqu atäuŋuä ikqä iquvi.* Apqä Bukä 2:9 Apäkä ii ymeqä ae äyä nyquaŋga, qu iqueŋi haqä yätuŋqä maqänä äma epiyi, Goti Hanjuwä Iqueŋqätä, Iqueqä zä-hawä iuŋqätä ätuma äukuwi. Iu ätuma uwqaŋguwäŋga, apäkä ii aŋä avqŋqä imŋqä zä äukqe. Ga iqiŋi, qu iiŋi ämipu, ymisaŋä äväpu, itqätaŋgpi, hiunji 1,260 päwätŋqä iiŋqe, Goti Hanjuwä Iqu aŋä ae imäkekqe.
Qu qäukuä yätu mäkä äuŋguwiŋqä
Itaŋga qäukuä haqä yätutaŋi, mäkä naqänäŋä tiiŋä ätimäukqe. Maikoli Jutä 1:9; Deniyäli 10:13 iqutä, iqueqä eŋätqä iquatäŋi, qu qämakä naqänäŋä ique päsqaŋguwäŋga, ga qämakä naqänäŋä iqutä, iqueqä eŋätqä iquatäŋi, mäkä kima ikuwi. Ga qu mäkä kima i ikuwi, yäŋänäqŋqä maeqä epu, mäki homä ikuwi. Iiŋä iutaŋi, qu qäukuä haqä yätuŋi mäpmeqä ikuwi. Itaŋi Goti Hanjuwä Iqueqä eŋätqä iqua, qämakä iqueŋi, qua täuŋqä ämatnämepkuwi. Ii qämakä qäŋgatqä qu, “Setänä, ämaqeu kukŋuäŋqä ätuma uwqä iqueyqä” änyuätmiŋuwi. Iqu qokä-apäkä qua täu äpmakäwäŋuwä iuŋi, quaŋgä tquä iqueyqä. Qu ique qua täu ämatnämepäpiyäŋgaŋi, iqueqä eŋätqä iquauŋä-pqe qäsä ämatnämepkuwi.
10 Itaŋi qäukuä haqä yätutaŋi, nyi maŋä yäŋänäqŋqä hŋqu tii tqaŋgi äwikqe.
“Täŋgaŋi, Goti Iqu Yäŋänäqŋqä-täŋä-qu eä, aŋgi ae inätmetä, Iqunä ämäneyätŋqe, ii ätnäŋä iqi ae ätimäuqi. Itaŋga ämaqä Goti Iqu Iqueqä qokä-apäkä iu aŋgi itmeniŋqä atäuŋuä ikqä Kraisi Iqu, yoqä naqetä, yäŋänäqŋqetä ämetŋqe, ii-pqe ätnäŋä iqi ae ätimäuqi. Ii tiiŋä etaŋgi. Setänä, neqä tatqä-guäkau hiunji heatqä ique-ique Goti Iqueqä hiŋuä iqi kukŋuä ämitätŋqä iqueŋi, bi ämatnämäuquwi. 11 Ga neqä tasi-guäka, iqua Sipsipqä Meqä Iqueqä häŋeqetatä, Iquenyqä kukŋuä awä ätmiŋuwitatäŋi, yäŋänäqŋqä ämepu, mäkä-huŋqä iqueŋi ämäwqätäupu, quwqä häŋä-pmeqä diŋqe kŋuä mämeqä ipu, quwqä mäkä-huŋqä iqua pizqä päsqeŋqe zä miqä danä ikuwi. 12 Iiŋä etaŋgqetaŋi, qäukuä iqukitä, qäukuä haqeu äpmeŋuwä iquendä, he ewiqä tpiyä. Iŋäqe qua iqukitä, eqä-pŋä iqukitä, oänä! Setänä iqu iqueqä quäuqä pmeqe, homä etaŋgi näqŋqä eä, äwqä tnäŋä imäkätä, henyŋqä ae äquvepqiyä,” tqaŋgi äwikqe.
13 Ga qämakä iqu, qu iqueŋi, qua bu ae äyä ämatnämäuqaŋgä hiŋuä äqunäqetaŋi, iqu apäkä ymeqä qokä nyquaŋgqä iiŋi, ändämikqe. 14 Iŋgaŋi, apäkä iiŋi, iiyqä aŋä avqŋqä iuŋqä äväwa wätŋqe, qu ymäuäkä naqänäŋä iqueqä huqä hŋquaqu ämämuasmewikuwi. Iqiŋi quväukuä 3 äpäwätä, qaŋuä 6 päwqaŋgaŋqe, ii qämakä iqu-täŋä qäqiqi mäpmeqä, kiŋä nämä pmetaŋga, qu iiŋi äŋguänä ämipu, ymisaŋä äväqismiŋuwi. 15 Apäkä ii äväwa uwqaŋga, qämakä iqu, iqueqä maŋita eqä quta dueqaŋga, ga eqe, aaŋä naqänäŋä imäknäqetaŋi, apäkä ii qänaki äunjqua ikämiŋqe. Qämakä iqu, eqä tqu apäkä iiŋi, huakä ämetä, qui imäkätŋqä äwiŋgqe. 16 Eqä iqu e päwqaŋga, qua iqu apäkä iiŋi, yätamäkqä ävätä, eqä qämakä iqu quta ändomäukqe, hea eŋqä-pa äqäqauäqe, eqä iqueŋi yäpä imä ämäwqatkqe. 17-18 I iqaŋga, qämakä iqu apäkä iinyqä äwqä tnäŋä wiŋgaŋgi, iqu äwätä, iiyqä ymeqä huizi iquau mäkä päkmätä ikqe. Qokä-apäkä i päkmätä ikqä ii, qu Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä-suqä iu qänaknä ipu, kukŋuä Jisasi Iqu awä ätkqe, a äqätmiŋuwä iquayi. Itaŋi qämakä iqu, eqä-huäŋä-täŋä hikä weä iqi, pämä ätqäukqe.

*12:5 Apqä Bukä 2:9

12:7 Jutä 1:9; Deniyäli 10:13