5
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
O Leeme Silok. Una ronga levelinga rak. Una ronga ia, at mes silok. Una ronga res at lerengteng tarak ti loklok tooro. Nu ne Moroa rak la Loorong Silok tarak! Nia a sing tu.
O Leeme Silok, ung tonga laxaka rak maxantamak suubu. At laxangking i soo su, a tong asu levesingising tarak, la at kis ngangais ti lovoporang taram tia.
Nenu xopmen lomoroa no uk lok momo ri libilinga. Uxo esuuxun mi libilinga. Nenu uxo tu ebelen tinotno minedi limixin loklox aaso. U belengatngas tino rinedi axap limixin kapmek. U sesele utut kepe limixin kaxarang. La u bulunga xepe rino nedi limixin sesep, la nedi di babala vukpuk limixin petpes.
Ketla mumu mene labalamu silok taram, u ke avolo ia xusu ana vubeles at loogu laplavang taram i melemelengan. La ana lotu saparav u go, la ana xis tintiding saparav u mi loklok ngangao. O Leeme Silok, buaang limixin di munepen minia! Unamgonga ia xusu ana mumu asu lavavara xa ram. Una lox axasep langas taram kusu nia ana mumu asu i.
Levempanga salai limixin munepen minia dina tong i, anoxo mu asu i. Nedi mun limixin sepsep tadi. Levelinga atnedi ik sixit nunuan ketla ni levelinga loklox atdan mun la i umsu mi laxaxarang arup kusu dina sev amet limixin. 10 O Moroa, una vaase asi di la una lox asongot di. Naba lox avukat do mo leveloklok kakapmek atnedi naba lox asuusu levenmumuat silok tidi. Una xala xepe di basinge u, mumu loklok kakapmek mi lorongtonga xepe atnedi saparav u.
11 Ketla nedi dik lok keneng at loklok tatao ram, dina momo la dinak pixan momo amisik. Una lok see atnedi di vavara aleng u. Nedi di momo aleng mumu mun u. 12 O Leeme Silok, uk lox anarong nedi di mumu asu levelinga ram. Labalamu ram i tupe di ngan lenban.