22
Lanteng At Laradi Mekmeres
Moroa rak, Moroa rak, tila u raba rulu ia? Arang teng pupuse aleng ti loklok tooro ram, ketla uxo lok tooro ia. Moroa rak, a toro ru at laxanaleng kangking, la uxo vorang lisingising tarak. La at levengkanimin bok a toro ru, ketla uxok lox amamana labalak. Ketla nenu ut kis at loxonin orong taram ngan Laradi Melemelengan. Nenu mun limixin me Israel di emi asu minu. Lavalabat atnema diga nunu saga ram. Diga nunu at levelinga ram, la uga lox asepsu di. Diga ro ke ram la di goxo ekip tangarang mi levenaniu. Diga nunu saga ram la uga lox epovo levendoxoma atdi.
Ketla nia xopmen bok ba ana ngan laradi, a lok ngan ta laxalon. Limixin axap di lele abulubun ia! Limixin di ven ia, la di paase aksaksa ria. Dim lem gam tia la dira piripat patlak. Dik lok tia xeretna, “Nenu ga nunu saga at Leeme Silok, tila neni xopmen na mulus ti lox asepsu u? Dola Leeme Silok i vavara ru, tila ni xopmen na lok tooro u?”
Nenu mene, ne Moroa, uga lox asu avukar ia at lebelen ne naga at laaleng pipisik tarak. Nenia nove aga xadede, uga lok tatao avukar ia. 10 Agam doma saga ram, ga ru xaka i at laaleng ne naga ga visix ia ren, la at levenaleng axap tarak, nenu mun ne Moroa rak. 11 Nemen uta nemen paxalom basinge ia! Levenmumuat mo i auret, la kopmen tara ri lok tooro ia. 12 Limixin solo di munepen minia, la di tu xangkan ia ngan ta laxanbulumaxao temes, ngan ta laxanbulumaxao mukmusak boro Basan. 13 Di vavangangba la di booro ngan ta lubunglaion, di gagas ti atat lalais ka ia ngan levempanga anan.
14 Lolos tarak ira xap pam, i xap ngan laxadan i soli su ri laxangka. Levennin etudum at levesi rak ira rem kida vam. Labalak i umsu mi lainmarat i silok aleng. 15 Luxukung tarak ira vatmang axap ngan laxakup, la lagam tarak i xis pe langsuk. Nenu xa u ke xepe ia la ak midi ro at laxangka xusu ana met.
16 Libinam tadi at limixin kakapmek nanga di ru xangkan pam ia. Di lok ngan ta lubung man di xala sa rak, di atat lais koxorop luxangkedek tarak mi lukngak. 17 Ara gelegen axap. Limixin munepen minia di reven tooro ia la di paase aksaksa ria. 18 Diga lu buru mi lengkon uat kusu ti lok kisip ka nege ba lok ka levempanga singsiga rak.
19 O Leeme Silok, nemen uta on basinge ia! Ude, una lox asepsu soso mun ia! 20 Lox asepsu ia basinge lemparise at limixin esep. Lox asepsu ia basinge na lubung man. 21 Lox asepsu ia basinge na lubunglaion. Axo epovo kusu ti sixiro basinge na laxanbulumaxao sio. 22 Nenia anaba tong asu laasen taram ti luvutnetak. Anaba emi asu minu ro at lovotpot buru atnedi.
23 Nemi livisik li at ne Jakop me Israel, mi lok ngan lavasaxaruki at Leeme Silok, mina vemi asu amisik min. Mina raba asinorong i la mina lotu saparap amisix i! 24 Leeme Silok ixo raba sinta limixin baava dip kip levesongsongot. La ixo raba rulu bok di, ketla ing tonga di do di toro ri loklok tooro.
25 Anaba emi asu mi laasen taram to at lovotpot buru silok, ti levempanga ugara lok pam i. Anaba tu ro melamgo atnedi di lotu saparav u la anabaplavang tu mi levempanga nia aga xaape min. 26 Limixin banbalo dinaba an mais at leveluxa di vavara rin. Nedi di repukus taba Leeme Silok, dinaba emi asu min. A sing ne Moroa na lox anarong di xusu dina ngasang kobot amisik at levenaleng axap i tu melamgo!
27 Limixin boro at larabung mixin axap dinabam domasu amisik at Leeme Silok. Boro at lengkot axap at lavatbung menemen, dinaba repukus taba i, la levenasen bantuxu axap dinaba lotu saparav i. 28 Leeme Silok neni Loorong Silok mavana at limixin axap. La neni im gomgonga limixin at levenabung mixin axap.
29 Limixin dit las nedi, dinaba xis tiktikbu saparav i. Limixin at lavatbung menemen axap dinaba xis tiktikbu saparav i. 30 Lavaola melemu dinaba gugu taba amisix i. Limixin dinaba tere avolo na loklok at Leeme Silok ti lavaola mo dinabat pot melemu. 31 Limixin kovisi dina visik nedi, dinabaklen i do, “Leeme Silok ga lox asepsu limixin teren basinge limixin munepen midi.”