31
Lisingising At Laradi
I Nunu Saga At Ne Moroa
Leeme Silok, na a vot parav u xusu unak lok see rak. Nemen uta ke avolo limixin munepen minia dina sep kapmex ia la ana lok mamangan. Loklok taram in manton tino, na a sing u do una lox asepsu ia basinge di. Una ronga ia, na! Una lox asepsu ia basinge di! Nenu una nemen ngan Loxot Loklox Alipe rak, kusu una lok see rak. La una rupe avukar ia, kusu anaba nemen avukat, la limixin munepen minia di noxo sep kapmex ia.
Nenu mun Loxot Loklox Alipe rak la Lentupe ria. Unam gomgonga ia, la unam lam ia at nom langas nenu ga xaape min. Una kubak pe ia basinge lelixo no diga lok li ngais ia min. Una xua pe ia mi lolos taram basinge laniu. A lok li loroonan tarak at lukngam. Leeme Silok, nenu ne Moroa u ruturun amisik ti limixin tarak, la unaba lox asepsu ia.
U belengatngas tinedi di lotu saparap leven moroa xaxarang. Ketla nia a nunu saga ram. Anaba momo la ana sosoro mumu nom labalamu lexen taram. Ura ven pam laxasongsongot nia a ruuna i. La uklen bok levenmumuat tarak. Nenu u goxo ke xepe limixin munepen minia, gita xoxo ka ia. Nu uga lok tooro ia la nia aga nemen avukat, la nia agat pas tangtagap at lavavara axa rak.
Leeme Silok, una lox asuusu lebelen tuntun tia, na nia a ruuna langsangan lumumuat. Luxatli rak ira ung axap at lerengteng. Lengkot tarak ira molo axap. 10 Lanbulu rak at laxanmumuat i lox atmut lorooro rak. Ara molos axap at na laxanmumuat tarak, labantuxu rak ira meramun axap.
11 Limixin munepen minia, la nedi di nemen aurer ia, di ven ia la di paase aksaksa ria mumu lanmeres tarak. Nedi dikleklen ia, dik marat tarak. Dola di ven ia at pas to at langas, dik sixiro rak. 12 Limixin axap dira domampe vam ia, ngan ta dola agara met pam. Nia a lok ngan ta lavanga no digara lu xepe vam min. 13 A ronga buaang limixin munepen di paase siksikma mu ia. Lanmarat silok i suxuna ia. Di seput li leventaangas kusu dina rebeng alis ia la dina sev amer ia.
14 O Leeme Silok, lununu rak i tu mun taram, la nenu ne Moroa rak. 15 Nia a nemen amisik keneng at loklok tatao ram. Una lox asepsu ia basinge limixin munepen minia, la basinge bok nedi di lox asongor ia. 16 Nia lasaxaruki ram, la unak lok tatao ia mi lebelemulus taram. Una lox asepsu ia atla u ruuna labalamu lexen. 17 Leeme Silok, na nia a ro ke ram. Nemen gat uta ke avolo limixin munepen minia dina lox amangan ia. Keke nedi limixin bilinga dina lok mamangan. La dina rakdu aleng kusu dina lok pilo mun at loxonaleng dina si uto xopok at lemenemen at labarongan. 18 Una vamngus limixin di xaxarang, nedi dit las di la dim simi aurut di, di paase aksaksa mumu limixin manmanton, la di paase asi di.
19 Nenu u umsu mi lempanga avukat, mo ura gagas li vam i kusu na lox asuusu i rinedi dim taba asinorong u! Uk lok see atnedi di nunu saga ram, la limixin axap di ven kibis i. 20 Uk lox alipe nedi maxopok at loklok tatao ram basinge lodoxoma ali at limixin kapmek la uk lox amaau di basinge levelinga aksaksa at limixin munepen minedi.
21 Leemi asu ri Leeme Silok! Ni ga lox asuusu nom labalamu nunuan teren tia at laaleng limixin munepen minia diga ru xangkan ia ri leesep! 22 Nia aga marat la nia aga nua i do ni ga lok kepe ia basinge loklok tatao ren. Ketla ni ga ronga lanteng tarak, at levenaleng nia aga sing i ri loklok tooro.
23 Nemi luvuttadi mi nunu saga at levelinga at Leeme Silok. Lebelen nimi na ngaongao rin. Leeme Silok ik lok see atnedi luvuttadi ruturun teren. Ketla ni ik lox asongot nedi dit las di, mo losongsongot i epovo rinedi limixin kerepmo. 24 Nemi axap limixin mina doxoma ngangais ti Leeme Silok. Mina tu tuxuruxun la minam doma abelemes.