64
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
Nia na a nemen keneng at lumumuat. Moroa una ronga lising tarak! Nia a marat at limixin munepen minia, una lox asepsu lorooro rak basinge di. Una rupe ia at lenngitngit at limixin kakapmek, basinge bok nedi buaang limixin bilinga.
Levelinga atnedi ip sep ngan ta lemparise esep ing sengsen, la levelinga xakapmek atnedi ik sixit mokmokso ngan levesoso. Kopmen di marat kusu dina paase palas asu soso laxalinga xaxarang atnedi. Kuren la dik lok kapmek tinotno lorooro at limixin avukat mi levelinga xaxarang la di paase asi levenasen at limixin.
Nedi xa di epang aru kusu dina lok laxakapmek. Di epaase do dinaba li lara pelixo atnedi ua. La di tong i do, “Kopmen tara naba ven dik.” Di seput li leventaangas kakapmek la di tong i do, “Dik tara gagas li vam langas i nunuan aleng.” Lebelen mi lodoxoma at limixin kerepmo ing tangku axap.
Ketla ne Moroa naba soso di mi levesoso ren, la soso mun dinaba ruuna ka levennin kooxing. Ni naba sele utut kepe di mumu mo levelinga xapmek atdi. La limixin petpes diba ven di, diba piripat lempatlak atnedi kusu ti lok kalise di.
La nedi axap dinaba marat, atla dinaba domasu at levempanga ne Moroa gara lok pam i, la dinaba tong asu mo leveloklok silok teren. 10 Nedi axap limixin manmanton dinaba momo ap mo levempanga Leeme Silok gara lok pam i. Dinaba nemen matmatkun maxopok at loklok tatao ren. Limixin axap di nunuan, dinaba emi asu min.