84
Lavavara Ri Loogu At Ne Moroa
Leeme Silok, nu Lanaraavuk. Nia angkongkat mu loogu laplavang taram! A vavara aleng i xusu ana lotu saparav u go! Am doma onon amisik uto at loogu laplavang taram. La anabak pixan momo mi lorooro axap tarak tu, Luntoo Avolo.
Leveng kamkabilin bok dip kip levempotpos atdi ro xeneng at loogu laplavang, la larapixa lixilik (sparrow) bok din tuuna laraogu axa atdi go. La dik lok tatao luvutnitna di ro saparap loxonin laplavang taram. Nenia bok a vara i xusu nak lok saparav u, nu Leeme Silok la Lanaraavuk. Nu Loorong Silok la ne Moroa rak. Lomomo silok atnedi dik lox amisik to at loogu laplavang taram dim suma i, la dik pixan emi asu amisik tu.
Lomomo silok atnedi ua nenu um taba di mi lolos dim suma i, la nedi di vavara rinotno i xusu dinat pas ngan lavaose uto lakaana Saion at loogu laplavang. Kuren la at loxonaleng dit pas polo lemelubu vatmang no at lasa Baka, di reven mo lenep na ravasu ngan lenep at levempuuvut dan, la leventakabu avot ik suxa i mi levempat tibung dan. Ap mo lavatpas di ruuna ka lolos maxat. La dinaba rupot to vana at loxongkaana Saion la nedi getgesara dinaba tu ro melamgo at ne Moroa, mo i silok ti levenmoroa axap.
O Leeme Silok nu Lanaraavuk ne Moroa, una ronga res at lisingising tarak. O Moroa at ne Jakop, tonga ia! O Moroa, una lox anarong loorong atnema, mo loorong ua nenu ugara soxolik ka vam i. 10 Mo legesa aleng mak lok teren to xeneng at loogu laplavang taram, i silok aleng ti mo legesa abin sangaun kobot aleng mak lok teren to vetpes. Naba lox avukat do ana tu mun amisik to maxamang saparap lumusmaragu at loogu at ne Moroa rak la nemen gat ana nemen avukat amisik to at laraogu at luvuttadi dik lok laxapmek. 11 Leeme Silok, nenu Lurutu See Pe atnema la nu Loorong Silok i ruuna lisisinang, la uk lox asuusu lebelemulus tinama la uk lox asilok nama kusu limixin dina raba asinorong nama. Nenu uxom tebeng alis lempanga avukat basinge nedi dik lok luvukat.
12 Leeme Silok nu Lanaraavuk. Nedi di nunu saga ram din tuuna xaka i lomomo silok!