94
Moroa Ni Laradi
Naba Ila Limixin Axap
Leeme Silok, nenu ne Moroa uk lox asongot limixin kapmek. Una lox asuusu lebelemamao ram tidi! Nenu laradi ila mumu lorooro at limixin axap. Una beleku kaxat la una raba nedi luvuttadi loklox aaso mi luunun ti laxakapmek atdi! Mo leklek ap mo limixin dik lok laxapmek naba se ba ua? Naba se ba ua, Leeme Silok? Mo loklox aaso at luvuttadi dit los polo Laulis Linga la dirak lox aru di mumu leveloklok kakapmek atnedi. Mo loklok atdi naba xap ba lingisa?
Leeme Silok, di rubut puuvus limixin taram, la dik lox abaava nedi no nenu u ruuna di. Dip sev amet lempatnaa mi lubungkarun, la dip sev amet bok lavaose mo dik lok at na lenep kangka atnema. La di paase xeretna do, “Leeme Silok ni kopmen na reven nedik. Moroa me Israel ixo ven lenget ka na loklok tak lox i.”
Limixin tarak, kereva rinotno la mik lok sorova baulang gamasa? Minabaklen ba lingisa? Moroa ga lok levenbaalung atnedik. Kereva, neni ixo epovo na ronga nimi? Neni ga lok lengkatli atdik, kopla ni noxo reven nimi? 10 Neni i metlaat ti levenabung mixin petpes, kereva ni noxo lox asongot bok nemi? Neni Laradi Anasa at limixin axap, kereva, kopmen takleklen teren? 11 Leeme Silok iklen axap levendoxoma at limixin. La iklen latnese at levendoxoma etaba atdi.
12 Leeme Silok, lomomo silok mene i mo ik lok ap mo laradi ua nenu u paase aru amisix i, mo laradi ua nenu u anasa amisix i mi Laulis Linga ram! 13 Uk lox amamana i basinge levenaleng at levenmumuat, ise at laaleng di xe lavatmet tik lixo ka luvuttadi dik lok laxapmek. 14 Leeme Silok noxo raba rulu limixin teren. Neni noxo lox abulubun nedi ua neni i ruuna di. 15 Levendoxoma mokmokso nabamlong keneng at levenaleng dina tu at lavapaase. La nedi axap limixin manmanton dinaba su auru rino mo levendoxoma.
16 Nege ga ru katling ia ri ru tangarang mo limixin kapmek? Nege ga lok ka loxot tarak kusu ti ru tangarang mo limixin bilinga? 17 Mo do Leeme Silok gitoxo lok tooro ia, nia ro agita onon soso vam uto at lemenemen at labarongan, ni lemenemen at lavaanat pamngus. 18 Aga vaase xeretna, “Am subu si na ukopok.” Ketla, labalamu lexen taram, Leeme Silok, gam tebeng ama aurur ia. 19 At levenaleng nia a suma levenmumuat la lodoxoma saasaa i suxuna lorooro rak, nenu uk lox amenemen ia la urak lox aklek ia.
20 Nenu kopmen nak lok momo mi luvuttadi rongtonga linga gesenep ua di xaxarang pepe lolos tinotno luvukat at levenaleng ete, la di sisiam ka laxakapmek. 21 Dik lok li levenmumuat mavana at luvuttadi avukat, la di tong aurut liina ti luvuttadi sepsen la kerepmo di sev amet nedi. 22 Ketla Leeme Silok ik lok ngan Lentupe ria. Ne Moroa rak ni Lurutu See Pe. 23 Neni naba lox asongot di mumu mo leveloklok kakapmek atnedi. La ni naba sele utut di mumu mo libilinga atnedi. Leeme Silok ne Moroa atnedik naba lok pes axap tino di.