108
Lisingising Ti Loklok Tooro Keneng At Leesep
O Moroa, labalak it kis saga ram. Anak pixan tu, la ana emi asu minu.
Labalak, una aus! Loxontaaleng tarak mi ligita, muna gagas. Nia anaba sak aus laxangking at labara kooxot mi loxompixan. O Leeme Silok. Ana tong avukat tu kantubu at larabung mixin axap, la anabak pixan emi asu minu kantubu at limixin axap. Mila labalamu lexen taram i silok aleng tinotno, la i umsu bok to mavana at laxalibet. La luruturun taram i suxuna axap lamavangkap.
O Moroa, una lox asuusu lolos taram tovana at lamavangkap, la una lox asuusu bok lisisixam taram to at lengkot axap at na lavatbung menemen. Una rebeng nama mi lolos taram la una lox asepsu nama basinge limixin munepen minama. La una sep siam at lisingising tarak, kusu una lox asu ka nema limixin taram, mo u balamu nama, basinge limixin munepen minama.
To at loogu xaala ren Moroa ga tong i xeretna, “Nia anaba sak tup mi limixin munepen minia la ana sak epeseves di basinge lenep kangka rak. Nia anabapdo epes nom lemenemen Sekem ti limixin tarak, la anapdo episa mo lasa ro Sukot tidi. Nia a ruuna mo lunep Gileat la Manase, la lenep Epraem bok ni lavatkiam tarak i tu katling ia at leesep. La lenep Juda ik lox asuusu lubung amgomgo ri limixin tarak. Ketla lenep Moap naba lok ngan lavattingtigon gosogos panga. Nia anaba lu mi luxompanga vatpas tarak uto at lenep Edom, ngan loklok katling do nia a ruuna i. At laaleng nia anaba sak tup mi limixin me Pilistia, anabap kup mi lomomo.”
10 O Moroa, nege bamgo ria uto at lenep silok Edom? Nege ba lok tooro ia xusu ana sak tup midi ro at lemenemen silok atdi, mo diga bos kangkan i mi larangas uat? 11 Kereva, ura sok sisixe xepe rino vam nema, limixin taram? Kereva, ixo epovo bok ba xusu una vas su eburu bok ba mi limixin esep atnema? 12 Una lok tooro nema kusu mana sep limixin munepen, atla lolos at limixin noxo lox epovo tavanga.
13 Do ne Moroa na ru eburu minedik, tanaba sak tup mi limixin munepen, neni naba sev asubu di.