133
I Lox Avukat At Labalamu
Ela At Limixin At Ne Moroa
I milik maraanu la i nunuan aleng at loxonaleng limixin at ne Moroa di nemen buru xeneng at lenmila oon. I nunuan ngan ta loxodan momonok maraanu gano diga lox anarong lamaasa ne Aron min. Diga soli asu mo loxodan to mavana at lavatlak teren la mo loxodan ga sesen su boro at laraes teren, la ga sesen si uto at laxaka at lavanga singsiga ren. I lox avukat ngan bok ledemi boro at lakaana Eremon it pot at lengkong kaana lixilik to Saion. La ap mo loxot ne Moroa ga xaape kusu naba lox anarong limixin mi lorooro lexen.