140
Lisingising Ti Ne Moroa Nak Lok See At Laradi
Leeme Silok, una lox asepsu ia basinge limixin kapmek. Una lok tatao avukar ia basinge limixin sepsep. Nedi di rivit li nemnem amisik leveloklok kakapmek, la dik paxaru kaxat amisik leegang. Lorooro atdi i umsu mi laxakapmek ngan lempatmaaut. Leven gam atdi ik lok ngan lempat sii angkang la levelinga atdi ik lok ngan lasak at lavatmoora.
Leeme Silok, una lok see rak basinge lolos at limixin kapmek. Una lok tatao ia basinge limixin sepsep ua digam nem mu ia xusu dina sev asubu ia. Limixin loklox aaso dira li vam lelixo ria, dira saga vam lengkutkut atdi, la dira li laxam pelixo ro at langas kusu ti lixo xaka ia.
Na a vaase ru Leeme Silok keretna, “Nenu ne Moroa rak.” Leeme Silok, una ronga lerengteng tarak kusu ti loklok tooro ram! Leeme Silok, nenu Loorong Avolo, la nenu Lentupe lolos tia. Ugarak lok see rak keneng at leven esep. Leeme Silok, nemen gat utam taba nedi limixin kapmek mi mo lempanga ua nedi di vavara rin. La nemen uta ke avolo mo leven doxoma nemnem atnedi xusu na soorun.
Uguta ke mo limixin munepen minia dinak sak tup minia. Ketla una see antan mo loklok dik lox i ria, nabamlong mu di. 10 A vara i do una lox asu laxali kao bokbolot na subu mavana atdi. La una lu arup midi ro xeneng at lemeroon kusu dinoxo eng su bok ba. 11 A vara i do nedi mo dik sok taba lentaba vetpes mi levelinga xaxarang, di noxo lox epovo tekot. La a vara i do laxapmek na suxuna limixin sepsep, la na lok kapmek tino di.
12 Leeme Silok, aklen i do nenu u tu see at limixin banbalo, la u tu at lenep atnedi dik pakes. 13 I ruturun tinotno do limixin manmanton dinaba emi asu minu, la dinaba nemen maxopok at loklok tatao ram.