44
Indeeŋe zin Israel tilip pa malmal som na, tikam suŋŋana ti
Mboe kizin Kora
Anutu, muŋgu kat nu kamam uraata bibip pa tumbuyam bizin.
Tana tiwidit ka mbol,
mi imar imar ma niam amleŋ tomini.
Zin wal ta muŋgu timbotmbot toono tiam Israel na, itum nomom ta iziiri zin ma tila len.
Mi nu kam toono kizin ma iwe tumbuyam bizin len be timbotmbot pa.
Pa nu koto zin Kanaan kan ma mburan imap kat,
mi kampe tumbuyam bizin mi kam zin ma timar timbot ambai su toono tiam. Kam 15:17; Ŋgo 7:45
Ŋonoono, tumbuyam bizin tikam malmal be tikam toono kizin.
Tamen zitun mburan mi buza kizin ikam zin ma tilip na som.
Pa nu ur lelem pizin mi lae kizin, mi nomom woono mi mburom ta iporou pizin.
Tanata tilip pa kan koi bizin mi tikam toono kizin. Kam 15:16
 
Yooba, nu king tio mi Anutu tio.
Mi nu ur sua mbolŋana ta kembei: Niam ta Yakop popoŋana kini na, ko amlip pa koyam koi bizin.
 
Mi nu gabgaaba yam, tanata amziiri koyam koi bizin ma tila len.
Pa ampase pa zom, tanata amlip pizin mi amparaama zin.
 
Nio ti aŋpase pa peene tio som.
Mi buza tio tomini, ina irao be ikamke yo na som.
 
Nu itum ta uluulu yam mi tatkewe yam pa koyam koi bizin naman.
Nu pakankaana zin ma tiko ma tila len raama kan miaŋ.
Tana niyam se pu,
mi leleyam ambai pu mi ampakurkur zom totomen. Mbo 34:2; 1Kor 1:31; 2Kor 10:17
 
Tamen koozi na, nu pizil kat ndemem piam, mi gaaba zin malmal kan tiam mini som.
Mi zem koyam koi bizin ma tilip piam, tana koyam miaŋ.
10 Nu kam ma amko papirik pa koyam koi bizin,
mi zin tiyo mburu tiam ma imap.
11 Mi zem zin ma tikas yam sorok kembei zin sipsip ta timbit zin be tipun zin i.
Mi iŋgi nu yaŋgwiiri yam ma ambot leŋaleŋa la zin wal pakan mazwan.
12 Wal ku ta niam i. Tamen iŋgi zem wal pakan ma tikam yam sorok be amwe mbesooŋo pizin.
Mi nu ur motom pa lem kadoono sa som.
Parei, nu re yam kembei koroŋ sorok?
13 Zin wal ta timbot kolouŋana piam na, tire mbulu ku tana, mi tizeŋzeeŋge piam.
Mi tikamam sua repiiliŋana piam, mi matan pasom yam.
14 Niam amwe kembei ta ŋeu pizin wal matan munŋan.
Zin karkari tizeŋzeeŋge piam mi uten mbiŋbiŋ piam.
 
15 Aigule ta boozomen, zoŋ ise mi ila zoŋ isula na, tomtom tirepilpiili yo.
Tana koŋ miaŋ mi aŋtuntuundu men.
16 Pa koŋ koi bizin tiwirri sua repiiliŋana mi pamiaŋŋana pio.
Mi tiurur koi pio mi lelen be tipasaana yo.
 
17 Tamen niam motoyam mbeleelu som,
mi amolo sua kiti mbukŋana ka tutu som.
Kena parei ta nu kam mbulu ta boozomen taiŋgi piam?
18 Pa niam ampizil ndemeyam pu som,
mi ampaŋoobo pa zaala ku som.
19 Tamen nu zem pataŋana biibi taiŋgi ma ipun yam,
mi iŋgi kembei ambot lele bilimŋana raama zin buzur saŋsaŋŋan men.
Mi kembei ambot lela zugut mandiŋ leleene.
20-21 Anutu tiam, ŋgar turkeŋan boozomen ta imbotmbot la leleyam na, sa ike pu som.
Mi nu ute: Niam motoyam mbeleelu som,
mi amsuŋ pa merere pakaamŋana sa som.
22 Niam ambesmbeeze pa nu itum tamen. Tamen zoŋ ise mi ila zoŋ isula na, tikazas yam ma ametmeete,
kembei sipsip ta timbit zin be tipun zin i. Ro 8:36
 
23 Yooba, maŋga mi motom iyaara! Swe mburom.
Keene ndabok! Kam mbulu sa be uulu yam.
Pizil ndemem piam irao.
24 Parei ta piŋgis motom piam?
Pataŋana biibi ta ambaada i, nu re som?
25 Niam iŋgi be ametmeete ma amla leyam i.
Tana amtimbilmbil su toono,
mi ampatiŋtiiŋgi yam ma ruŋguyam isaana.
26 Anutu, maŋga mi swe mburom! Mar mi uulu yam!
Mbulu ku ta toto sua ku mbukŋana mi urur lelem pa wal ku na, motom iŋgal mini, mi tatke yam pa pataŋana tiam taiŋgi!

44:2: Kam 15:17; Ŋgo 7:45

44:3: Kam 15:16

44:8: Mbo 34:2; 1Kor 1:31; 2Kor 10:17

44:22: Ro 8:36