Leta Labuina Pita I Leli
Baaba Houwan
Pita wana yaomal i kelakelaubwa inoke leta labuina ya i leli ge i patuna toabulilek bolo hi miminaa panuwa tomaha ge tomaha elal (1:1 ge 3:1). Topankite kakawel hi gewi pagan nanakina hi awa wawaisi-an ge hi ba kakawi tage Yeisu nige ni sisikalim. Inoke Pita toabulilek i ba pagasisel bahi nihi oolak panpankiti kakakawena o elana.
1
Nau Saimon Pita, Yeisu Keliso wana totuwalali loloyowanina ge wana apostolo, leta ya ya leli ge ya patuna komiu eliyamiu bolo iyaka ku abulilek i ola ama. Yeisu Keliso, iya wala Yabowaine ge wala Topwamwal, wana waisi kaiwena te wala abulilek i gan, abulilek o amnana i waisi komiu ge ama eliyala.
Ya awanun sauga gegewena Yehoba ni muloluagimiu ge wana nuwa laumwal atemiu ni pakalaopop kaiwena Yehoba ge wala Babala Yeisu ali aatena iyaka i gan eliyamiu.
Pagan Waiwaisana Nuku Logasisi-agil
Yehoba towasawasa ge towaisi hot i yogaagila ta tabwa wana gamagalau, inoke ana aatena i gan eliyala. Aatena o eliyana inoke bugul gegewena bolo nunuwala ge yawal vavaluna paganina eliyana ta nanawaa, Yehoba Togasisi iyaka i pem eliyala. Yehoba towaisi hot ala mulolu bwabwatana iyaka i pem i ola wana bateli, inoke mulolu o eliyana i bosowaimiu te nak toto i neem panayawi ana nuwatu nanakina eliyana nuku lou luwai, ge wami pagan ni ola Yehoba wana pagan.
Kaiwena Yehoba iyaka i ginol ola kaiwela, inoke nuku logasisi ge wami abulilek nuku paetulan pagan waiwaisana elana, ge pagan waiwaisana nuku paetulan nuwatu sasapona elana. Nuwatu sasapona nuku paetulan totomiu nuku kaisemiu pagan nanakina elana. Toto ya nuku paetulan palahikan elana, palahikan nuku paetulan inoke Yehoba wana nuwatu nuku toulil bubun. Nuku paetulan al inoke nuku heliheliyam talimiyau elal, ge nuku paetulan ana siga ni na gamagalau gegewel nuku nunuwana-agil. Ebo pagan bolo o nihi minaa eliyamiu ge nihi bwatabwata, inoke wala Babala Yeisu Keliso ana aatena wana gasisi ge enona ni gan yawalimiu elana. Yaa ebo gamagal etega pagan bolo o nige i aahe, he iya matana i kaubwa, kaiwena i nuluwan te wana gegi bolo valila i ginolil iyaka Yehoba i ul yoho.
10 Inoke taliwau ge nuwau, Yehoba iyaka i yogaagimiu ge i hilemiu, inoke nuku logasisi pagan bolo o kaiweliya yaka eliyana ami yoga o nuku patunahot. Kaiwena ebo pagan bolo o nuku mimi awaawaginol, nige nuku sosogu. 11 Ge Yehoba alona wana yaliyaya bwabwatana ni ahemiu nuku ulutuk wala Babala ge wala Topwamwal Yeisu Keliso wana abalogugui mihomihotina elana.
Bugul Bolo Ha Wasaan I Tunahot inoke Na Panuwahikagimiu
12 Bugul bolo ya kaiweliya sauga gegewena na papanuwahikagimiu, bwagana iyaka ku atenal ge wami abulilek i gasisi eliyalil. 13 I waisi te yawaliu miminana bugul bolo ya kaiweliya na papanuwahikagimiu ge nuku mimi nuwanuwatu-agil, 14 kaiwena ya atena sauga kekeisi abwe panayawi na eguluwai, ni ola to valila wala Babala Yeisu Keliso i baunan eliyau. 15 Inoke ya logasisi ge kamwasa etega na ginol kaiwemiu, yaka sauga ebo yawaliu ni mowasi, bugul bolo ya nuku nuwahikagil.
16 Iyaka ha wasaan eliyamiu te wala Babala Yeisu Keliso alona ge wana gasisi i nem. Wama baaba o puna nige i miminek liwan bolo gamagalau sisibal hi goliwaliwan-an ya, yaa totoma matama elana wana wasawasa ha kite. 17-18 Aloma ha miminaa oyaa, oya bwabwalena, inoke anan etega ha hago i noem labulabumwa ge Yehoba Tomihahaina i ba, “Toto ya natu nunuwanina hot; ya yaliyaya bubun iya kaiwena.” Inoke sauga o Yehoba Tamala Yeisu i ba tobalan ge i pawasawasa.
19 I ola al palopitau wali wasa Keliso kaiwena i gan eliyala, ge wasa o i tunahot. Palopitau wali baaba nuku hago ge nuku nuwanuwatu-an, kaiwena wali baaba i ola mwananal i yana gogouwa ge kamwasa ni pankitemiu, ana siga lan ni gan ge kubwana ni ha* Kubwana he Yeisu bana. Pankite 22:16 nu kite. mwananalina atemiu ni yane. 20 Bugul bwabwatana etega nuku atena houwan, heiya te palopitau wali leleli Buki Bwabwalena elana nige etega i mamasalem totoliya wali nuwatu elana. 21 Palopitau wali baaba nige gamagal etega wana nuwatu i oola, yaa Yayaluwa Bwabwalena i nulil inoke Yehoba wana baaba hi baunan.

*1:19: Kubwana he Yeisu bana. Pankite 22:16 nu kite.