4
Adsinaps beibwein mo bikalin nuwan Yowbad
Sigwey, kweitan livan-vak nises, waseg baguyeimiy daGuyaws Yeisuw peinan. Kweiboug nakakatimlakeimiy mo kukwakins amisinap bwanabwein, waseg Yowbad ikalin nuwan. Nagein amisinap ma̱wan, tage kadiloka kwatimweisis amisinap bwanabwein bivakaein.
2-3 Kukwakins-wan daGuyaws Yeisuw nakaleiwag bo nakasekeimiy. Peinan Yowbad sivinan bikayuseimiy silma̱nin veivay mounid. Awoum kwaninavaysa mav; awoum.
Tatanok tatanok yakamiy kadiloka bukuninuways veivay mounid, amisinap kamnat waseg mo bukuvays.
Vikeiy awoum bikalawageimiy mo bukugeinawls ma̱wana tasiyas tadadubs, peinan nag ikakins Yowbad.
Awoum teitan yakamiy bigeinawl mo biyageg son nakaveivay. DaGuyaws mo bimop asisinap tasiyas takalbalebs. Kweiboug bo kakatiboug nuwamiy, mageiguy tawtoun waseg.
Yowbad nag ikatigikeids makava kanavay silma̱nin, nag; tage silma̱nin sinap kamnat.
Kaleiwag towen nag teitan gamag nakaleiwag, tage Yowbad nakaleiwag. Mata ge bukusiplaves, peinan tavganein Kululuwan Bwanabwein.
Awoum liva̱nen siwa̱youb balel va̱gan bukusiwyoubus simiyas, peinan Yowbad bo ikatimlakeimiy. Nanawana bo kukwakins.
10 Nukusiwyoubus tasiyas tayekelesiys babaw ven avakaein Masidoniy waseg. Kaguyeimiy va̱gan kwatimweisis misiwa̱youb bivakaein.
11 Kadiloka bukuyokons va̱gan bukusesus niwal waseg. Amisinap tatineimiy kuninuways. Awoum kwatpunugis simiyas, va̱gan miwotet tatineimiy bukuwteles. Kweiboug nadibakeimiy ma̱wan.
12 Awoum bukumlavags ma̱wana tabgumat yakamiy; igaw mo bukunekes simiyas bukusibukways kaeis bisekeimiy bukukwams kid. Bukuva̱ges ma̱wan, tasiyas nag iyekelesiys bikineimiy mo bikayuweimiy. Awoum!
DaGuyaws beiyum beim
13 Sigwey, awoum bukutagouwaws silma̱nin tasiyas takanka̱nigs. Babaw gamag nag isimounids beikits vayuwein, mapuna ninous singaya moumouvit kanig waseg. Tage yakamiy awoum beivag ninoumiy ma̱wan.
14 Tasimounids peinan Yeisuw ikanig mo ikit vayuwein. Tasiyas-vak Yeisuw angamag nikanka̱nigs, Yowbad mo biyakitus, bitokes bimeyes sisiy Yeisuw.
15 Mounid daGuyaws anilivan kadibakeimiy, kukin son mwamovads bitasesus, igaw daGuyaws beiyum beim, tasiyas kweiboug nikanka̱nigs mo bimgwayeids. Ya̱kids nag bitamgwayes tasiyas; nag.
16-17 DaGuyaws gog beiwak, tasiyas anelos sitovek-vak beiwak, bwa̱gig-nen liba̱lab biyikis, daGuyaws beibus beim, mo tasiyas nikanigs Yeisuw waseg wanmugwana beikits, wankuyeim mo ya̱kids tamwamovs ya̱kids. Sidayas tasiyas mo bikaweids bitaneis wanakaew, mo bitanekes daGuyaws lov wanuwan, sods mtowen mo bitasesus bitasigagas.
18 Sinap towen waseg kugeiguys simiyas wasigeis va̱gan amnamiy beibwein.