1 TIMOTIY
Kweiboug Pawl isek Timotiy nawotet va̱gan bimtakavates tayekelesiys tasiyas ven Epesos waseg nisesus. Nalet towen ilel inek Timotiy va̱gan bivin mo bikakin ama̱wan bivkek biwotet bwein tayekelesiys pines.
1
Kalin nuwag
1-2 Kalin nuwag ya̱koum Timotiy. Nukusimounid daGuyaws waseg, mapuna natug mounid ya̱koum. Yey Pawl alel mulet neiw. Mtowen takatinabweids Yowbad nisekeig gunawotet va̱gan bakokew liva̱nen Yeisuw Kelis. Kelis-vak nisekeig gunawotet towen. Mtowen Kelis waseg tanmises va̱gan bilabeids:
Tamads Yowbad son daGuyaws Yeisuw Kelis bisiwyoubum, asteiy son Taman binok nuwes ya̱koum, mo beitaw nuwam.
Kadiloka kupiyev livan yaweid
3-4 Kweiboug gunakaleiwag bo asekeim, mo a̱noy an Masidoniy, alana, “Kusesun ven towen Epesos va̱gan bukuguyes gamag mwasanin kugidamis sikatimlakay kalbaleb; kudibakes, kulana, ‘Awoum bukutaleiliws o bukuta̱kuds sona mikamniman; awoum. Makava taleiliw nag bikatimweisimiy sinapun Yowbad waseg, nag.’ ”
Tage makaleiwag wasigeis yakamiy va̱gan bigimagim ateimiy, o ninoumiy bikamnat, o bukusimounids beibwein, mo sinap yagan siwa̱youb biton wasigeis yakamiy.
Gamag mwasanin bo iyamkwanes sinap towen, inoyes kweitan ked, livan makaw illivans.
Idokes takatimlakeins Yowbad nakaleiwag tasiyas tatineis, mapuna tawtoun waseg illivans; tage nag ikakins silawun asilivan, o na-ikakins kaleiwag towen.
Takakins Yowbad nakaleiwag bwanabwein, magat bitavna̱ses nakaleiwag towen.
9-10 Tage nag isen nakaleiwag toubweins pines, nag; nakaleiwag towen pines tasiyas tapiyaveins kaleiwag, o takapidabs, tapiyaveins tapwa̱loul, takalbalebs, takallokays, tawayins timsiyas o insiyas, o takatimateins gamag, tassubwans, o tayablebeins pwa̱daw, o tabakeweins gamag, o tayyaweids, o tasiyas itabudabods mav, o aveiyag waseg bibwabwes sinap bwanabwein, o bibwabwes liva̱nen bwanabwein daYowbads.
11 E, daYowbads waseg kamnat son mwa̱saw, mtowen nikayabeig va̱gan liva̱nen bakokew gamag babaw wasigeis.
Kalin nuwag Yeisuw peinan
12 Kalin nuwag daGuyaws Yeisuw Kelis waseg, peinan guntawtoun nisekeig silma̱nin nawotet towen, o peinan idokeig tatoukum yey mo isekeig gunawotet.
13 Kweiboug agusinap kweitan bo ayeg Yeisuw yagan, mo akamliwes inagamag, ayagages. Tage deisina inok nuwan yey, peinan tatagouwaw yey, nag asimounid waseg.
14 Nasiwa̱youb-vak mo isiwyoubug singay, va̱gan basimounid mo basiwa̱youb Yeisuw Kelis waseg.
15-16 Livan towen mounid; kadiloka tasimounids waseg. Peinan Yeisuw Kelis neim wadaban pwepway va̱gan kid bikatinabweids takalbalebs ya̱kids. Yey gog bo amug takalbalebs babaw wasigeis; tage bo inok nuwan yey, va̱gan Yeisuw Kelis bikatimlakay nakapatul avakaein waseg singay takalbaleb yey, takalbalebs babaw mo bikakins, o bisimounids Yeisuw waseg, mo biba̱nes mwamoves nag beikous.
17 Tut nag beikous bikalin nuwads Yowbad, bitayakawanes, nakaleiwag tonen isigeg, Yowbad Towen nag takines, tage isigeg-wan, Yowbad anmwa̱net-wan. Eimen.
18 Natug yak Timotiy, kweiboug tasiyas palopits nilivnakes muwotet, nagein akalawageim, kadiloka bukuwteles asilivan ma̱wan, mo bukutawtouns wotet towen waseg.
19-20 Kadiloka kusimounid bwein, o kununuway sinap bwein waseg. Gamag mwasanin bo ipiyaves sinap bwanabwein mo ikalouws kid; asteiy tasiyas Aymenay son Alekisan, bo asekes Seitan waseg va̱gan bika̱kin mites; awoum ge biyages Yeisuw.